BuiltWithNOF

 

 

Op maandag 11 februari 1952 verliet het smaldeel 5 Start Bay om op te stomen naar de rendez-vous positie, waar de Karel Doorman zich bij smaldeel 5 zou gaan voegen.

Vanaf deze maandag 11 februari 1952 werden er door de schepen van het smaldeel individuele oefeningen gehouden.
In de loop van de nacht werd het eiland Quessant, ter hoogte van Brest, gepasseerd.
Op donderdag 14 februari 1952 werd tijdens de HW (24.00-04.00 uur) Kaap Finisterre aangelopen.

(foto 7414) Opname van de vuurtoren van Quessant.

(foto 7415) Kaart met daarop de positie van Kaap Finisterre in Noord Spanje.

(foto 7416) Opname van de vuurtoren van Kaap Finisterre.

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 februari 1952 werd kaap St. Vincent gepasseerd.
Op de VM (08-00-12.00 uur) van zondag 17 februari 1952 vond een bespreking van commandanten plaats aan boord van Hr.Ms. Banckert.
Het smaldeel koerste daarna langs de Marokkaanse kust.
Op woensdag 20 februari 1952 sloeg het weer om nabij de Noord-West kust van Marokko en liep er een hoge deining.

(foto 7417) Opname van de vuurtoren van Kaap Sint Vincent. Deze en voorgaande posities werden door het smaldeel gepasserd zondat dat de bemanning dit kon zien, zeker bij passage in de nachtelijke uren.

Aan boord van Hr.Ms. Banckert, Van Zijll en De Zeeuw waren ook 70 man MLD grondpersoneel van VSQ 4 ingescheept, alsmede een hoeveelheid bagage en materieel van dit VSQ.
Deze zullen later overstappen aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman.
Op een later tijdstip vertrokken vanaf het MVKV acht Fireflies van VSQ 4 en vlogen via Perpignan en Gibraltar naar het toenmalige Frans Marokko om later, na aankomst van de Karel Doorman, aan boord van het vliegkampschip te embarkeren. Dit waren onder andere de Fireflies: P-39, 49, 52, 54, 58 en 61.

(foto 7418) Opname van de Firefly 16-52 (P-52) ingedeeld bij het vsq 4 welk toestel onder andere na vertrek uit Casablanca aan boord van de Karel Doorman embarkeerde.

Door het vervoer van VSQ 1 naar Curaçao was er geen plaats geweest voor een 2e operationeel squadron Fireflies aan boord, dit werd nu weer opgevuld en beschikte men weer over een volledig operationeel carrierbedrijf aan boord van de Doorman.

Tijdens deze overtocht werden de Fireflies begeleid door een Mitchell B25 van VSQ 320, met daarin nog extra grondpersoneel voor het VSQ 4.

(foto 6974) Een Mitchell B25 bommerwerper (vsq 320) van de MLD welke de Fireflies van vsq 4 begeleide naar Marokko.

 

Op donderdag 21 februari 1952 maakte Hr.Ms. Karel Doorman rendez-vous met Hr.Ms. Banckert om 09.20 uur in de positie 32:10’ NB en 14:00’WL.

(foto 7419)

Het weer was door de lange en hoge deining ongunstig geworden voor deklandingen en het embarkeren van de Fireflies van VSQ 4.
Toen het weer tijdens de AM (12.00-16.00 uur) nog ongunstiger werd, kregen de vliegtuigen opdracht naar het vliegveld van Casablanca te gaan en pas na vertrek van het smaldeel uit de haven van Casablanca, aan boord van de Doorman op te landen.
De Karel Doorman en Banckert koersten met een snelheid van 16 mijl in de richting van Casablanca.
De andere schepen hielden oefeningen onder tactisch bevel van de divisiecommandant fregatten.

De smaldeel commandant en zijn staf bleven aan boord van Hr.Ms. Banckert, omdat zich aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman enkele opvarenden bevonden met een besmettelijke ziekte.
Mogelijk zou dit problemen kunnen geven met de autoriteiten en tengevolge daarvan de bewegingsvrijheid van de smaldeel commandant kunnen belemmeren.

Op vrijdag 22 februari 1952 verzamelde het smaldeel 5 zich nabij de haven van Casablanca.
Direct na aankomst van de loodsen aan boord stoomde het verband de haven van Casablanca binnen. De Doorman gaf hierbij het saluut aan de Franse Gouverneur. Het saluut werd hierop beantwoordt door de walbatterij van Sour el Djedid
De Banckert was om 09.00 uur afgemeerd en het gehele smaldeel 5 was om 11.00 uur afgemeerd aan de Jetée Moulay Youssef in de haven van Casablanca. Er was nu een volledig smaldeel 5.

(foto 7420) Kaart van de haven van Casablanca. Het smaldeel lag afgemeerd bij het rode kruisje.

(foto 1394) Zicht op de haven van Casablanca, bij het zwarte pijltje ligt de Karel Doorman afgemeerd.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen.

(foto 2134) Het afgemeerde smaldeel 5. Op de voorgrond Hr.Ms. Karel Doorman, daar achter de fregatten Hr.Ms. De Zeeuw en Van Zijll en daar achter de torpedobootjager Hr.Ms. Banckert met daarnaast de onderzeeboten Hr.Ms. Zwaardvis en Tijgerhaai.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen en van Herman ter Stege.

(foto 2134a) Detailopname uit bovenstaande foto 2134.

(foto 6530) De afgemeerde fregatten in de haven van Casablanca.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 1177) Opname Google van jaren later van de haven van Casablanca. Bij de rode pijl de aanlegplaats van het smaldeel in 1952.

 

Na het afmeren werden de zieken vanaf de Doorman naar het ziekenhuis vervoerd.
De overige opvarenden van het smaldeel konden gaan passagieren, mits men vrij was van wacht.

(foto 1396) Passagierende opvarenden van het smaldeel in de omgeving van de haven.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen.

(foto 1397) Nog even een tweede plaatje zodat we allemaal opstaan.
Foto ontvangen van J.L.J van Geffen.

(foto 7421) Ansightkaart uit 1952.

 

Aan het passagieren in Casablanca kwam ook weer een eind. De meningen over dit bezoek liepen nogal uiteen. Er waren weer de nodige sportwedstrijden georganiseerd door O.S.& O.

De uitstapjes per bus bleken nogal duur uit te vallen en daar werd dan ook van afgezien. Er waren nogal wat opvarenden die de trein naar Marrakech namen. Daar kon men nog aardig afdingen op de prijs van b.v. een poef of kameel zadel.

(foto 7424)

(foto 7423) Opname uit Marrakech waar menig opvarende naar toe is geweest.

 

Op woensdag 27 februari 1952 was het weer ontmeren en vertrokken de beide onderzeeboten om 09.00 uur uit de haven van Casablanca.
Om 10.00 uur volgden de beide fregatten en de Banckert.
Om 11.00 uur ontmeerde ook de Doorman en stoomde de haven van Casablanca uit.

Eenmaal buitengaats kwamen de Fireflies van VSQ 4 oplanden, vanaf het vliegveld van Casablanca.

Hierna werd door het smaldeel geoefend met de Franse marine, waaraan het Franse patouille vaartuig ‘Voltigeur’ P612 deelnam en verder van de Franse marine de navolgende vliegtuigen, 1 Wellington en 2 Thunderbolts.

(foto 7390) Opname van het Franse patrouille schip “Voltigeur” welke deelnam aan de gezamenlijke oefening met de Franse marine.

 

Deze oefening werd met zonsondergang beëindigd, waarna de smaldeelschepen zich verzamelden en met een 8 mijls vaart opstoomden in de richting van de Straat van Gibraltar.

Op maandag 3 maart 1952, na de oefeningen ten westen van de straat van Gibraltar, werd opgestoomd langs de kust van Noord-Afrika, voor oefeningen ter hoogte van Oran.

Op dinsdag 4 maart 1952 moest een Firefly gebruik maken van het vliegveld van Oran op 60 mijl vanaf het smaldeel, wegens een technische storing aan het vliegtuig.
Later op die dag keerde deze Firefly weer terug aan boord van de Doorman.

(foto 7422) Kaart met daarop de positie van Oran aan de Middellandse Zee.

 

Het was de volgende dag echter volkomen windstil weer geworden, doch tegen het einde van de VM (08.00-12.00 uur) op woensdag 5 maart 1952 kwam er enige wind opzetten, die echter de volgende dag donderdag 6 maart 1952 weer ging liggen.

 

Naar 2e Westreis 5.

 

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]