BuiltWithNOF

 

 

Donderdag 27 maart 1952 was gewijd aan de oefening „Well Met" die werd gehouden met de Britse Home Fleet en welke tot 29 maart 1952 duurde.

Op de achtermiddag van deze donderdag 27 maart 1952 moest Hr. Ms. Banckert naar Nederland worden gezonden i.v.m. een scheur in een huidplaat onder de waterlijn. Uit veiligheidsoverwegingen zond de smaldeel-commandant Hr. Ms. Van Zijll mee.

Op donderdag 27 maart 1952 om 17.15 uur maakte het smaldeel rendez-vous met de Britse Home Fleet, bestaande uit H.M.S. Indomitable, Vanguard, Superb, Apollo, Battleaxe, Broadsword en Gabbard en stond onder bevel van de Britse admiraal Creasy.

(foto 7429) Op deze foto in het midden de admiraal Sir George E. Creasy, bevelhebber van de Britse Home Fleet 1952-1954.
Foto internet (zie logo op foto).

(foto 1411) Het vlaggeschip van de Britse Home Fleet, HMS Vanguard.

(foto 5552) Het vliegkampschip HMS Indomitable en ook onderdeel van de Britse Home Fleet.

(foto 5556) HMS Apollo van de Britse Home Fleet.

(foto 6850) HMS Superb behorende bij de Britse Home Fleet.

(foto 6976) HMS Broadsword behorende bij de Britse Home Fleet tijdens de oefening ‘Well Met’ in 1952.

Gedurende de nacht van 27 op 28 maart 1952 stoomde het gezamenlijke verband om de noord langs de Portugese kust.

(foto 1402) Een Firefly staat geparkeerd en geborgd op het vliegdek van de Karel Doorman.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen.

(foto 0489) Een aantal Fireflies worden opgesteld op het achterdek en in gereedheid gebracht voor de start.

 

De volgende dagen was het weer zeer slecht. Wel konden in de ochtend nog enige vliegoefeningen worden gehouden, maar de wind wakkerde steeds meer aan en het zicht verminderde snel.

Op de achtermiddag van vrijdag 28 maart 1952 moesten alle verdere oefeningen worden afgelast. Tegen het einde van de oefening „Well Met" met de Britse Home Fleet ondervond Hr. Ms. De Zeeuw" moeilijkheden met een diesel. De vaart van deze bodem moest worden verminderd tot 10 mijl.

Gedurende de nacht van 28 op 29 maart 1952 stoomden de Nederlandse oorlogsschepen in formatie met de Britse in noordoostelijke richting door de Golf van Biscaje.

In verband met het slechte weer en de moeilijkheden, welke Hr. Ms. De Zeeuw met een diesel ondervond, werd op de dag-wacht van zaterdag 29 maart 1952 het verband met de Britse vloot verbroken en werden alle oefeningen afgelast.

Hr. Ms. Karel Doorman en Hr. Ms. De Zeeuw kwamen op zondag 30 maart 1952 om 07.15 uur ten anker in de Baai van Douarnenez. De beide onderzeeboten volgden om 10.00 uur.

(foto 7426) Kaart met de postie van Douarnenez en de baai waar smaldeel 5 voor anker ging.

(foto 7428) Uitzicht op de baai van Douarnenez omstreeks 1952.

(foto 7427) Kleurenopname van de huidige situatie in de baai van Douarnenez.

Tijdens het zeer korte verblijf in de Baai van Douarnenez vertoefde op de voormiddag van zondag 30 maart 1952 het Franse patrouillevaartuig „Grenadier" in de nabijheid.

(foto 7394) Opname van het Franse patrouille schip “Grenadier”.

De commandant van deze bodem bracht een bezoek aan de smaldeelcommandant.

De volgende ochtend op maandag 31 maart 1952 om 05.30 uur vertrokken Hr. Ms. Karel Doorman en Hr. Ms. De Zeeuw terwijl de beide onderzeeboten om 07.30 uur het anker lichtten. Die dag tegen het einde van de voormiddag nam de windkracht snel toe. In de nacht van 31 maart op dinsdag 1 april 1952 wakkerde de wind in Het Kanaal aan tot een storm, die op de hondewacht kracht 10 bereikte.

Een op 1 april 1952 afgevlogen manche-vliegtuig werd na afloop van de die dag gehouden oefening naar Lee-on-Solent gedirigeerd tezamen met een begeleider. Te Lee-on-Solent geraakte de manchelier onklaar.

De volgende ochtend op woensdag 2 april 1952 echter was de storm voorbijgetrokken en tegen de middag waren de weersomstandigheden ideaal voor vliegoefeningen.

Om 15.30 uur wisselde Hr. Ms. Marnix naamsein met het vlaggeschip. Na donker worden stoomde het smaldeel met langzame vaart door Het Kanaal.

(foto 6846) Opname van het fregat Hr.Ms. Marnix.

 

Op de voormiddag van woensdag 2 april 1952 ondervonden de oefeningen hinder van een sneeuwbui. Een aantal vliegtuigen vertrok te 13.00 uur naar het Engelse vliegveld Ringway. Gedurende de daaropvolgende nacht bleven de onderzeeboten in Het Kanaal. De bovenwaterschepen passeerden het Nauw van Calais en zetten koers naar de Galloper.

Donderdag 3 april 1952 om 09.00 uur stegen de resterende vliegklare vliegtuigen op met bestemming Valkenburg. Hr. Ms. De Zeeuw zette koers naar Den Helder, alwaar om 18.00 uur werd afgemeerd. Hr. Ms. Karel Doorman stoomde met langzame vaart naar Hoek van Holland, waar het schip op de platvoet nabij de boei HK 13 ten anker ging.

De onderzeeboten beëindigden op de achtermiddag de oefeningen en stoomden naar Rotterdam.

De volgende ochtend vrijdag 4 april 1952 om 04.00 uur lichtte Hr. Ms. Karel Doorman het anker. Nadat om 05.30 uur de pieren van Hoek van Holland waren gepasseerd, meerde het vliegkampschip om 08.30 uur op de boeien te Rotterdam tegenover het Noordereiland. De onderzeeboten arriveerden om, 13.00 uur bij de onderzeedienst te Rotterdam.

DE KAREL DOORMAN WEER THUIS.

Na 's nachts voor de ingang van de Nieuwe Waterweg te zijn blijven liggen is gisterochtend de Karel Doorman te Rotterdam, vanwaar het schip op 10 januari jl. voor een oefentocht naar de West was vertrokken, teruggekeerd.

In de loop van de middag liepen ook de onderzeeboten Tijgerhaai en Zwaardvis binnen. De overige schepen, welke deel hadden uitgemaakt van het smaldeel, voeren door naar Den Helder, hun basis.

Het doel van de reis naar de West is in de eerste plaats geweest het overbrengen van een compleet squadron Fireflies (met reserveonderdelen en een voorraad, voldoende voor een jaar) naar de Nederlandse Antillen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt onderweg te oefenen, zowel met de aan boord de aan boord gestationeerde Seafuries en Fireflies.

In totaal werden 504 deklandingen uitgevoerd. Er werden een enkele maal brokken gemaakt – vandaar ook, dat men op dit ogenblik bezig is een aantal beschadigde vliegtuigen in lichters naar de wal te brengen – maar al met al is de schade to ver beneden het normale percentage gebleven. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan.

Commandeur F.T. Burghard vertelde over het verblijf in de West, dat alleraangenaamst is geweest. Er was een incident, toen de Karel Doorman bij een bezoek aan Aruba voor de rede bleef liggen aangezien de commandant het niet verantwoord achtte de haven binnen te lopen met de moeilijk manoeuvreerbare Karel Doorman.

Bij de plaatselijke autoriteiten viel dit beslkuit niet in goede aarde en er volgde een telegram van de wal “dat het schip niet welkom was”.

Ik weet waarschijnlijk meer af van manoeuvreren met een vliegkampschip dan de heren, aldus merkte de commandeur in dit verband op, “en een commandant beslist in dergelijke gevallen nu eenmaal. Binnenlopen zou nodeloos risico hebben betekent, dus deed ik het niet”.

Speciaal van belang zijn de oefeningen met de helicopter geweest, welke dienst om het opsporings en reddingswerk te vergemakkelijken.

Op de terugreis is Casablanca o.a. Aangedaan, waar een dag is deelgenomen aan manoeuvres van de Franse marine. In de Middellandse Zee is verder ook nog zelfstandig geoefend.

Na Lissabon te hebben aangedaan zou gezamenlijk worden geoefend met de Home Fleet, welke op weg was naar Engeland. Deze manoeuvres zijn voor een goed deel alle mislukt tengevolge van de bijzonder ongunstige weersomstandigheden.

De kunstschilder Verpoorten uit Haarlem heeft de gehele reis meegemaakt. In dit verband vernamen wij dat in het najaar een expositie zal worden ingericht van werken van schilders, die tot dusverre reizen met de marine hebben gemaakt.

De plannen voor de naaste toekomst staan nog niet vast. In juni staan grote geallieerde manoeuvres op het programma, wellicht ook voor het najaar, aldus werd ons medegedeeld, doch definitieve gegevens zijn nog niet bekend.


 

Wie heeft meer info en/of beeldmateriaal van deze reis. De webmaster heeft hier belangstelling voor om het reisverslag verder te kunnen aanvullen.

 

Terug naar  index smaldeelreizen

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]