BuiltWithNOF

 

 

Op vrijdag 10 april 1959 liet de Doorman het anker vallen in Guantanamo Bay bij op Cuba en liepen de overige smaldeel schepen de haven binnen van de US Navy Base op Cuba. Vanuit deze baai werd dagelijks geoefend op zee en ‘s-avonds weer voor anker.

(foto 4509) Hr.Ms. Karel Doorman ten anker in de Guantanamo Bay op Cuba.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 4508) Fraaie opname van de Avenger A-10 op het achterdek met op de achtergrond Guantanamo op Cuba.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 5369) Avengers aan dek. Foto Jesterz.


Helaas voor de bemanningen was passagieren alleen mogelijk op het Amerikaanse deel van Cuba en was het vertier aldaar dan ook hoofdzakelijk het shoppen in de tax free Navy Exchange.

Vanaf maandag 13 april 1959 was het 's morgens naar zee voor oefenen en 's avonds weer voor anker bij Guantanamo.

(foto 3461) Een Sea Hawk in de landing, gezien vanuit de ‘plane-guard’ helikopter naast de Doorman.

(foto 3129) De landende Sea Hawk grijpt een remkabel.

 

Op dinsdag 14 april 1959 was er weer een optreden van de Doorman-band en deze keer voor het Amerikaanse televisie-station WGBY-Guantanamo.

Op woensdag 15 april 1959 extra werk voor de bakkers aan boord van de Doorman. Die dag was er de 6000 ste deklanding aan boord door een Sea Hawk, gevlogen door de ltzv 2 oc J.C. De Wolff.
Deze vlieger zou helaas dat jaar op 30 september dodelijk verongelukken tijdens de katapultstart met de Sea Hawk F61.

Op donderdag 16 april 1959 werd voor de laatste keer het anker van de Doorman opgehaald in Guantanamo Bay tijdens ankerrol.

Deze dag was er voor het smaldeel een “Operational Readiness Inspection”, aan boord van de Doorman door de smaldeelcommandant, de commandeur A. van Karnebeek, geassisteerd door een groep Amerikaanse waarnemers onder leiding van een admiraal.

Er was vooral belangstelling voor o.a. de radarinstallatie (uiteraard) en verder de gevechtsinformatie centrale, de macinekamers en de ABCD activiteiten.

Alle bemanningsleden zetten hun beste beentje voor en de inspectie verliep dan ook vlekkeloos. Als dank werd een ieder getrakteerd op twee GRATIS potten bier.

Blijkens het boek De Dikke Boot van Arie Hoog was er zelfs vooraf een lied gecomponeerd aan boord met betrekking tot deze inspectie:

Hup Holland Hup, laat de leeuw niet zijn hempie staan
Hup Holland Hup, trek het beestje zijn lang kaki aan
Hup Holland Hup, laat je uit de koers niet slaan
Want de Hollandse marine komt beslist niet achteraan.

U kent toch wel de veiligheid voor ieder schip op zee?
U leerde toch Uw lessen wel van de ABCD?
U weet toch hoe Uw zwemvest werkt en of Uw helm wel past?
Want als U dat niet weten zou, geraakt de leeuw in last.

U kent toch Uw alarmpost wel en die bij oorlogswacht?
U blijft toch altijd rustig en doet nooit iets ondoordacht?
Een oefening houdt van alles in, maar niets is onbekend
Dus jongens nu flink aangepakt, geen leeuw hier in zijn hemd!!!

Na het vertrek uit Cuba werd nu verder nachtvliegen beoefend door de vliegers van de Doorman. Dat leverde bijzondere foto's op van onze Doorman fotograaf Arie Hoog.
Het smaldeel stoomde nu al oefenend op in de richting van Bermuda.

(foto 3139) Opname tijdens het nachtvliegen. Foto Arie Hoog.

 

Op weg naar Bermuda werd op zondag 19 april 1959 een krans gelegd op de plaats van het ongeval van de Avenger A-9, waarbij de kpl Muller om het leven kwam.

De kranslegging werd uitgevoerd door zijn collega’s C.M. de Vries, R.A. de Jong en W.A. Raphet Meeng tijdens een ‘Alle Hens’ voor boeg.

De commandant van de Doorman sprak hierbij onder meer: “Wij willen hiermede niet levendig houden de herinnering aan het ongeluk, omdat ons aller leven tenslotte doorgaat; maar wij willen wel de herinnering houden aan het goede dat voor zijn nabestaanden en vrienden in de mens Muller was”.

Tot slot bad vlootpredikant Kramer het “Onze Vader”.

(foto 5183) De vlag wordt halfstok gehesen.

(foto 5184) De eerder drie genoemde maten van kpl. Muller staan aangetreden vlak voor de kranslegging.

(foto 5182) De drie maten van kpl. Joop Muller tijdens de kranslegging in zee op de plaats waar eerder deze reis de Avenger A-9 was verongelukt.

Op maandag 20 april 1959 meerde het smaldeel af in Bermuda, waar de Doorman zijn brandstof tanks liet vullen voor de overtocht naar Nederland. Het was echter een kort bezoek van een dag, waarbij wel gebruik kan worden gemaakt van een bustocht.

(foto 4530) Het afmeren van de Doorman op Bermuda met behulp van sleepboten.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 4609) De Doorman zoekt met behulp van sleepboten een goede plek om af te meren en de nodige brandstof in te nemen.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 7498) Zicht op het achter vliegdek met op de achtergrond Bermuda.

Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 4531) Op het vliedek staat de Sikorsky S-55 ‘Salome’ gereed om de Gouverneur van Bermuda weer terug te vliegen naar de wal. De Gouverneur en gevolg staan gereed om in te stappen.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 4532) De heli 8-2 ‘Salome’ heeft de hoge gast van het vliegdek getild en gaat nu richting Bermuda.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

Op dinsdag 21 april 1959 het vertrek uit Bermuda en gaat de boeg richting Holland.

Op zondag 26 april 1959 vaart de onderzeeboot Zeeleeuw langszij de Doorman.

(foto 4527) Hr.Ms. onderzeeeboot Zeeleeuw komt langs de Doorman gevaren.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

(foto 4528) Hr.Ms. Zeeleeuw S803 passeert de Doorman.
Foto ontvangen van Ad Hoppener via Jaap de Moor.

Op donderdag 30 april 1959, op Koninginnedag, liet men het anker vallen ter hoogte van Fastnet aan de Ierse kust.

(foto 7508) Opname van de vuurtoren van Fastnet aan de Ierse kust.

(foto 7508a) Vuurtoren van Fastnet.

De volgende dag op vrijdag 1 mei 1959, was er een rendez-vous met het vlaggeschip Hr.Ms. De Ruyter van smaldeel 1. Op die dag werd ook gestart met de gezamenlijke oefening ‘Ruiten Aas’ door smaldeel 1 en 5.

(foto 7497) Hr.Ms. kruiser De Ruyter met op de achtergrond een onderzeebootjager.

 

Op zaterdag 2 mei 1959 en aangekomen in Het Kanaal, was het einde oefening ‘Ruiten Aas’ en werd verder opgestoomd richting Nederland.

Op maandag 4 mei 1959 debarkeerden de vliegtuigen vanaf de Karel Doorman naar het MVKV, waarna de Doorman de Nieuwe waterweg opvoer naar de ligplaats naast het Noordereiland in de haven van Rotterdam.
De jagers stoomden verder langs de Nederlandse kust en meerden af in de marinehaven te Den Helder.

Hiermee was een eind gekomen aan de 3e Westreis van de Doorman, een reis van 111 dagen.

Uit de Kadopost:

WIST U .......

dat tijdens deze voorjaarsreis 50 keer post is verzonden naar Holland,

dat totaal ong. 100 kg particuliere post is verzonden per luchtpost,

dat totaal ong. 80 kg post is verzonden per zeepost,

dat er totaal aan boord van de Doorman 25.000 postzegels zijn verkocht,

dat totaal 53 keer post vanuit Nederland is ontvangen,

dat het totaal gewicht van de ontvangen particuliere luchtpost 120 kg was,

dat wij 4 keer zeepost hebben ontvangen, 24 zakken, totaal 400 kg,

dat er mannen aan boord zijn die 75 brieven naar huis hebben gestuurd,

dat de totale particuliere luchtpost correspondentie geschat wordt ong. 40.000 brieven,

dat wij onze 'facteur' en 'hulpfacteur' erg dankbaar zijn voor hun goede zorgen bij het behandelen van de 700 kilogram post.

DAT ER DOOR DE WEBMASTER VAN DE SITE KARELDOORMANR81.NL NOG STEEDS BELANGSTELLING IS VOOR FOTO'S EN ANEKDOTES MBT DE KAREL DOORMAN EN SMALDEEL 5.

 

Terug naar index smaldeelreizen.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]