BuiltWithNOF

 

 

In Den Helder waren reeds twee Grumman Trackers van vsq 1 aan boord gehesen. Deze twee Trackers kwamen van vliegveld De Kooy waar ze een groot onderhoud hadden gekregen.
Nu werden ze door de Karel Doorman tijdens deze reis naar Curacao vervoerd om weer toegevoegd te worden aan het vsq 1 op Hato.

Tijdens de vaart van Den Helder naar Rotterdam embarkeerden de overige vliegtuigen vanaf het vliegveld Valkenburg, waaronder de Trackers 146, 147, 148, 149, 163, 166 en de 170. Daarom staan er op het vliegdek van de Doorman aan de Parkkade reeds Trackers opgesteld.

Op woensdag 1 april 1964 was aan de Parkkade in Rotterdam wederom de Doorman het middelpunt van de belangstelling. Op deze dag vertrok het vliegkampschip voor een reis naar de Nederlandse Antillen.

Onder grote belangstelling van de uitzwaaiers en de muzikale klanken van de Marinierskapel werd ontmeerd en voer de Doorman de Nieuwe Waterweg af richting Hoek van Holland en de Noordzee.

Het smaldeel 5 zou deze reis, buiten het vlaggeschip Hr. Ms. Karel Doorman, bestaan uit de volgende schepen:
de onderzeebootjagers Hr.Ms. Friesland (D812), Drenthe (D816), Amsterdam (D819) en de onderzeeboten Hr.Ms. Zeeleeuw (S803) en Dolfijn (S808).

De onderzeebootjagers waren reeds op maandag 10 februari 1964 uit de haven van Den Helder vertrokken en namen, onderweg naar de Nederlandse Antillen, deel aan een NAVO oefening.

Op woensdag 18 maart 1964 waren de onderzeebootjagers gearriveerd op de Nederlandse Antillen.

(foto 5132) De bemanning van de Doorman staat aangetreden aan de rand van het vliegdek tijdens de ceremoniele meerrol. Het vertrek werd muzikaal opgeluisterd door de Marinierskapel op de Parkkade.
Foto Peter van Zoest.

(foto 3247) De enorme belangstelling op de Parkkade, boven en onder, te Rotterdam bij het vertrek van Hr.Ms. Karel Doorman. De valreep kan elk moment worden weggehaald. Links staat de Marinierskapel opgesteld.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 5133) Onder grote belangstelling van uitzwaaiers op de kade, begint een sleepboot de Doorman van de kade weg te trekken. De Doorman voert de seinvlag ‘Papa’ of ‘Blue Peter’ wat betekende: ”Allen die met het schip meegaan, moeten aan boord komen”.
Foto Peter van Zoest.

Aanvullende info van Léon Tonnard:
De Doorman is eerst nog gaan demagnetiseren voor de kust van Engeland bij “Land’s End”. Daar is een grote baai met daarin een elektrische kabel waarboven je moet varen, aan de wal zetten ze er dan stroom op en daar moet dan weer voor betaald worden. Dit gebeurde meestal na een reparatie aan het schip.

De smaldeelcommandant en commandant van de Doorman waren deze 5e Westreis respectievelijk de sbn L.E.H.Reeser en de ktz J. van Dapperen.

Op zaterdag 11 april 1964 werd de Kreeftskeerkring gepasseerd en voeren we de ‘tropen’ binnen en was het omkleden in tropentenue.

Op maandag 13 april 1964 kwamen de Nederlandse Antillen in zicht en verzamelden alle schepen van het smaldeel zich.

Op dinsdag 14 april 1964 was het smaldeel kompleet, inclusief de onderzeeboot Zeeleeuw en werd aangevangen met onderzeeboot bestijdingsoefeningen.
Al oefenend arriveerde het smaldeel op donderdag 16 april 1964 voor de kust van Curacao.
De vliegtuigen vlogen af en voerden een ‘fly-past’ uit boven Willemstad. De Doorman gaf een saluut af dat werd beantwoord door de walbatterij

Op vrijdag 17 april 1964 liep het smaldeel de haven van Willemstad binnen en meerde de Doorman af aan de Brionsteiger in het Schottegat. Ook de onderzeebootjagers merden af aan de Brionsteiger tegenover de Doorman. De onderzeeboten meerden af aan de steiger van de marine basis Parera.
Aan de Brionsteiger werden de meegevoerde voorraden gelost, waaronder de twee Grumman Trackers voor vsq 1 op Hato.

(foto 3566) De Tracker 181, nog gehuld in de beschermende afdekkingen tegen het zoute zeewater, hangt reeds in de grote laadboom van de Doorman.
Foto ontvangen van Rinus Nonnekes.

(foto 3567) Hier bungelt de Tracker 181 reeds boven de Brion steiger en zal verder over de weg getransporteerd worden naar het vliegveld Hato.
Foto ontvangen van Rinus Nonnekes.

(foto 2247) Krant van 17 april 1964 ivm aankomst smaldeel in Willemstad.
Ontvangen van Paul Schulinck.

 

(foto 3101) Google overzicht van de haven van Willemstad. A: De Brionsteiger waaraan de Doorman en jagers lagen afgemeerd, B: Het Schottegat, C: De doorgang naar het Schottegat ter hoogte van de Pontjesbrug, D: De Sint Annabaai waaraan Willemstad is gelegen en E. De marinebasis Parera met steiger waaraan de onderzeeboten lagen afgemeerd.

Op maandag 20 april 1964 verliet het smaldeel weer de haven van Willemstad en werd een aanvang gemaakt met de oefeningen. Tijdens deze oefeningen werden door squadrons meer dan 240 vlieguren gemaakt.

Op zaterdag 25 april 1964 arriveerde de Doorman en Zeeleeuw op Aruba en meerde de Doorman af aan de Handelskade.
De onderzeebootjager Friesland bracht een bezoek aan Bonaire, terwijl de Amsterdam en Drenthe weer afmeerden in Willemstad.

 

(foto 3102) Google overzicht van de haven van Oranjestad op Aruba met bij A: de steiger van de Handelskade, waaraan de Doorman lag afgemeerd.

(foto 0961) Opname van een winkelstraat in Oranjestad. Verschillende opvarenden van het smaldeel aan het winkelen of passagieren, op de voorgrond links een aantal elektromonteurs.
Foto fotodienst aan boord van de Doorman.

Zie voor meer foto’s van Aruba de Index Reizen & havens en dan de pagina’s mbt Aruba.

Na een kort weekend koos de Doorman en Zeeleeuwl op maandag 27 april 1964 weer zee en voegden de andere schepen zich weer bij het vlaggeschip. Het smaldeel was weer compleet voor onder andere nachtelijke zeedoel schietoefeningen.

Tijdens de oefeningen kwam de Grumman Tracker 149 in de problemen. De BB motor kwam zonder olie, doordat een afsluitdop niet goed bevestigd was. De BB motor werd onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en de propellerbladen in de ‘vaanstand’ gezet om de luchtweerstand te verminderen. Hierna werd koers gezet naar het vliegveld van Aruba en werd de landing aldaar uitgevoerd op alleen de SB motor. Na reparatie vloog de Tracker 149 de volgende dag van Aruba naar Curacao.

Zie voor meer gegevens en foto’s de pagina: Grumman Tracker logboek (2).

Op dinsdag 28 april 1964 werd de haven Willemstad weer binnen gelopen en afgemeerd in het Schottegat. Nu echter voor een langere onderhoudsperiode. Dit betekende dat men volgens het tropenrooster in de middag vanaf 13.00 uur vrij van werkzaamheden was. Er werd veel gebruik gemaakt van het vervoer per truck naar het marine zwembad aan de Michielsbaai. Voor men echter in de truck plaats nam werd eerst een koude ‘poeroet’ (chocolademelk) ingeslagen bij een van verkopers op de kade.

(foto 1417) Hr.Ms. Karel Doorman afgemeerd aan de Brionsteiger met de statietrap of valreep naar beneden. Op de voorgrond de bekende verkopers van de koude pakken ‘poeroet’ of chocolademelk. Op de achtergrond de truck voor het vervoer naar het zwembad.
Foto ontvangen van Roel van Hoorn.

(foto 1418) Verkeer over de pontjesbrug van Punda (De Punt) naar Otrobanda (De overkant) in kleur. Op de achtergrond het KNSM gebouw.

(foto 1415) Opname van de Brionsteiger waaraan liggen afgemeerd de Doorman en de drie jagers. Zichtbaar de Doorman en de boeg van Hr.Ms. Amsterdam en enkele schouwen van de onderzeebootjagers.
Foto ontvangen van Roel van Hoorn.

(foto 2734) Nogmaals een opname van de Brionsteiger met de geparkeerde trucks waarmee de opvarenden naar het zwembad aan de St.Michielsbaai werden vervoerd. Op de achtergrond de drie afgemeerde onderzeebootjagers.
Foto ontvangen van Gijs van Dijk.

(foto 0983) Het terras van het zwembad waar men kon bijkomen van het snorkelen, genieten van de zon of een koude goudgele rakker vatten.
Foto webmaster.

(foto 1420) Even lollig poseren in een zwembad, de ‘dame’ in kwestie is Eddy Maas en rechts achter de webmaster. Op de achtergrond met zonnebril Sjaak Schutte. Wie weet de andere namen ???

Zie voor meer foto’s van Curacao de Index Reizen & havens en dan de pagina’s mbt Curacao.

Ook op 28 april 1967 embarkeerden de vliegtuigen vanaf de Doorman naar het vliegveld Hato. Bij het landen op Hato ging de Grumman Tracker 170 door zijn neuswiel en kwam op zijn neus terecht op de landingsbaan.

(foto 0445) De Grumman Tracker 170 is voorlopig buiten gebruik geraakt. Ter vervanging kon vsq 4 tijdelijk gebruik maken van de Tracker 196 van het vsq 1. Na reparatie kwam de 170 weer terug bij vsq 4 en kon de 196 weer terug naar vsq 1 op Hato.

 

Op donderdag 30 april 1964 werd door opvarenden van het smaldeel deelgenomen aan de Koninginnedag parade op Pietermaai. Op 4 mei 1964 werd door de smaldeelcommandant een krand gelegd bij het gedenkteken Waaigat.

Op dinsdag 19 mei 1964 was het weer tijd om aan de bak te gaan en werd gestart met oefenen met de Colombiaanse marine. Hieraan werd onder meer deelgenomen door de Colombiaanse jagers ARC Antioquia en Almirante Brion.

(foto 6719) ARC Antioquia.

(foto 6720) ARC Admirante Brion.

(foto 5624) Kort voor het afvliegen van het vliegveld Hato op Curacao, poseerde de vgmr Léon Tonnard voor de Tracker 148. De Grumman Trackers waren tijdelijk gestationeerd op het vliegveld Hato op Curacao. Zodra de Doorman weer buitengaats was embarkeerden deze Trackers weer aan boord van het vliegkampschip.
Foto ontvangen van Léon Tonnard.

 

(foto 5625) Foto vanuit de Tracker 148 met in beeld de Tracker 170 en de Doorman.
Foto ontvangen van Léon Tonnard.

Aanvulling door Léon Tonnard:
Ik had het geluk dat men mij en nog een maat hadden uitgekozen om de S2F’s voor vertrek af te handelen. Dat betekende dat je zelf bij de laatste kist aan boord moest springen. Tijdens de vlucht naar de Doorman een foto door het raampje van de Tracker 148 waarop men ook de 170 ziet vliegen, waarvan ik de paai was. De postzegel in het water is de Karel Doorman waarop we even later gaan landen, dit lukte nadat we eerst een ‘bolter’ hadden gemaakt (het missen van alle remkabels). Hierdoor werd het een spannende vlucht.

Op zondag 24 mei 1964 overleed aan boord de bootsman M.J.H.Timmerman.
Dit was mogelijk nog een gevolg van een duik in Nederlands Nieuw-Guinea. Daar had de bootsman, met gevaar voor eigen leven, geprobeerd het stoffelijk overschot van een marinier op te duiken.
Ook aan boord van de Doorman was hij duiker.

Op zaterdag 30 mei 1964 werd op de rede van Fort de France op het eiland Martinique voor anker gegaan,

(foto 0885) De Doorman voor anker op de rede van Fort de France op Martinique.

Zie voor meer foto’s van Martinique de Index Reizen & havens en dan de pagina’s mbt Martinique.

Op maandag 1 juni 1964 was het weer anker op en werd koers gezet naar Sint Maarten.

Op woensdag 3 juni 1964 ging de Doorman voor anker in de Groote Baai op Sint Maarten. De jagers meerden af ter gelegenheid van de opening van een nieuwe steiger. Aan de onderzeebootjager Amsterdam viel de eer te beurt om als eerste schip af te meren aan deze nieuwe Oceaan steiger.

 

(foto 2049) De Doorman voor anker op de rede van Sint Maarten.
Foto ontvangen van Piet Admiraal.

Op dezelfde dag was het echter alweer anker op en werd koers gezet naar Puerto Rico.

Op vrijdag 5 juni 1964 de aankomst bij de havenmonding van San Juan, waar door de Doorman een saluut werd afgegeven ter hoogte van fort Brooke.
Hierna voer de Doorman naar de haven waar werd afgemeerd bij een Amerikaanse marinebasis.

(foto 0840) Het fort “El Moro” aan de ingang naar de haven van San Juan op Puerto Rico.
Foto webmaster.

(foto 0844) De Doorman over stuurboord afgemeerd aan de kade van de Amerikaanse marinebasis. Op de achtergrond het modernere deel van Puerto Rico.
Foto webmaster.

(foto 1679) De Doorman heeft de haven van San Juan verlaten, op de achtergrond “El Morro”.
Foto webmaster.

Zie voor meer foto’s van Puerto Rico de Index Reizen & havens en dan de pagina’s mbt San Juan.

Op maandag 8 juni 1964 kwam ook aan dit bezoek een einde en voer de Doorman weer naar open zee.

Er werd druk geoefend door het smaldeel met assistentie van een Neptune SP2H die in het Caribisch gebied met het smaldeel mee vloog.

Op vrijdag 12 juni 1964 arriveerde het smaldeel weer in Willemstad en werd afgemeerd aan de Brionsteiger in het Schottegat, terwijl de twee onderzeeboten een bezoek brachten aan Sint Maarten.

Op maandag 15 juni 1964 werd voor de laatste keer de haven van Willemstad door de Doorman verlaten.
De jagers Amsterdam en Drenthe zetten hierop koers naar Ponta Delgada.
De onderzeeboten vertrokken huiswaarts en koersten op naar Nederland.

Op zaterdag 20 juni 1964 passeerde de Doorman opnieuw de Kreeftskeerkring en verlieten we weer het de ‘tropen’. Omkleden dus naar Europees tenue.

Op woensdag 24 juni 1964 arriveerde de Doorman bij het eiland Madeira en werd een saluut aan de Portugese vlag afgegeven ter hoogte Fortaleza de Santiago, waarna werd afgemeerd aan de Baia de Pontinha in de haven van Funchal.

(foto 6721) Fortaleza de Santiago gelegen aan de haven van Funchal op Madeira.

(foto 0871) Zicht op de haven van Funchal op Madeira. Links de kade waaraan de Doorman lag afgemeerd.

(foto 6722) Hedendaagse opname van de steiger met poort in de haven van Funchal, waaraan destijds de Doorman lag afgemeerd.

Zie voor meer foto’s van Madeira de Index Reizen & havens en dan de pagina’s mbt Madeira.

Het weekend werd niet volledig benut in Funchal en op zaterdag 27 juni 1964 verliet de Doorman de haven van Funchal en werd koers gezet naar de Hollandse duinen ter hoogte van Katwijk waar op woensdag 1 juli 1964 de vliegtuigsquadrons debarkeerden op weg naar het MVKV.

Op donderdag 2 juli 1964 liep de Doorman de haven van Den Helder binnen en werd afgemeerd  aan de steiger.

 

Terug naar index reizen & havens.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Wereldreis 1960] [1e Westreis in 1950 (1)] [2e Westreis 1952 (1).] [3e Westreis 1959 (1)] [4e Westreis 1962] [Aruba krant 1] [5e Westreis in 1964] [Oefenreis Middellandse Zee 1954 (1)] [1955 oefenreis Italie] [Vlagvertoon Canada en USA (1)] ["Sharp Squall 4"] ["Fairwind VI" 1961] [De Nieuwe Limburger] [Canada 1961] [HAVENS] [Aberdeen] [Aruba 1] [Casablanca 1] [Curacao 5] [Gibraltar 1] [Gotenburg] [Hamburg] [Kopenhagen 1.] [Las Palmas 1] [Lissabon 1] [Montreal - Canada] [San Juan 1] [St. Maarten en Saba] [Toulon & St. Tropez (1)] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]