BuiltWithNOF

 

 

Op deze pagina foto’s en gegevens van het oude politiebureau aan de Warmoesstraat 48 te Amsterdam. De foto’s hebben een letter welke overeenkomt met dezelfde letter op de plattegrond. Er is een onderverdeling in de begane grond en in het souterrain cq kelder van het bureau. Naast de foto’s uit mijn periode vanaf omstreeks 1970, zijn er tevens vergelijkende foto’s van de nieuwe situatie vanaf de periode na 1977, nadat het bureau was vernieuwd en tevens uit meerdere percelen aan de Warmoesstraat bestond.
Alle foto’s webmaster, tenzij anders aangegeven.

 

Plattegrond van de begane grond en het souterrain oude bureau Warmoesstraat te Amsterdam.

Begane grond

Souterrain

 

BEGANE GROND

(foto 6124) Opname van de voorkant van het oude bureau Warmoesstraat. We zien hier duidelijk de typische ronde boog van de raampartij met daarachter de wachtkamer en links daarvan de toegangsdeur tot de smalle gang naar de wachtcommandant. Sinds 1903 een politiepost en gevestigd in het voormalige huis “Het Moriaanshoofd”.
Foto internet.

(foto 6098) Via een smalle gang met klapdeur kwam men in een klein portaalte voor de balie van de wachtcommandant. Hier werd een aangehouden verdachte ingeschreven en gefouilleerd voor hij werd ingesloten. Voor deze zelfde balie kwam ook het publiek voor vragen of aangifte.

(foto 6083) Vanuit het portaaltje (achtergrond links) kwam men in de wachtkamer, waar het personeel kon rusten, maar waar ook de processen-verbaal en andere administratieve handelingen werden afgewerkt. Rechts een raam waardoor de wachtcommandant in de wachtkamer kon kijken en via een klein schuifraampje (onderste deel) personeel kon roepen of opdrachten geven.

(foto 6084) Nogmaals de wachtkamer met op de achtergrond de gebogen raampartij aan de Warmoesstraat zijde. Daarvoor de bank waarop verdachten korte tijd konden plaatsnemen in afwachting van een verdere beslissing. Ook verwarde personen moesten daar wachten op de GGD.

(foto 6116) Uw webmaster bezig in deze oude wachtruimte op een oude typmachine om een rapport of proces-verbaal uit te typen. Rechts het portaaltje bij de wachtcommandant en links de hoek om via een smalle gang naar de uitgang van het bureau aan de Warmoesstraat.

(foto 6095) Oude celdeur van hout met ijzeren beslag, diverse grendels en een ijzeren balk schuin over de deur van deurpost naar deurpost. De middelste grendel werd tevens geblokkeerd door middel van slot en sleutel. In het midden van de deur het luikje om de verdachte te controleren en eten en/of drinken te overhandigen

 

 

SOUTERRAIN

(foto 6086) Het keukentje in de kantine in de kelder ruimte. Links om de hoek de trap naar boven en verder de gang met de cellen. De rust werd regelmatig verstoord door ‘klopgeesten’ in de cellen.

(foto 6087) Nogmaals opname van de kantine, boven de jassen een smal raampje op straathoogte in de Warmoesstraat. Verder enige kastjes voor het opbergen van persoonlijke uitrustingen.

(foto 6093) De bergplaats voor de slaapfournaturen in de kelderruimte, achter de muur met wasbak was de trap naar boven van de wachtruimte op de begane grond. Links hiervan waren de dronkeman cellen. Een kale ruimte zonder bed.

(foto 6100) Cellengang in oude bureau in de kelder. Deze gang loopt vanaf het portaal bij de kantine en opslag slaapfournaturen naar achter in de richting Damrak. Half in de gang rechts de keldertrap naar boven met daarnaast toilet en wasruimte voor de ingesloten verdachten. Aan het einde een gang naar rechts naar de cellen en het kolenhok.

(foto 6105) Opname oude keldertrap vanuit de kelderruimte naar de gang begane grond, de zichtbare deur geeft toegang tot de wasruimte (zie foto 6104 hier onder). Onder de trap de opslag voor de vuilniszakken in afwachting van de ophaaldag.

(foto 6104) Opname van de wasruimte voor arrestanten, naast de trap naar boven.

(foto 6101) De dwarsgang aan het eind van de cellengang (zie foto 6100). Links in deze gang van het souterrain was het kolenhok. Aan het eind een open celdeur met metalen beplating aan de binnenkant. De celdeur 4 rechts geeft toegang tot de gefotografeerde cel van foto 6090 hier onder.

(foto 6090) Opname van een oude cel, gelegen in de kelderruimte waar zich ook de oude kantine bevond. Het bed bestond uit een stalen frame omspannen met canvas. Eens waren we een arrestant kwijt, terwijl ontsnappen uit de cel onmogelijk was. Hij bleek zich verstop te hebben tussen de twee lagen canvas. Op de achtergrond het ventitalierooster voor een weinige natuurlijke ventilatie. Recht de metalen beplating met daar achter het verwarmings element. Een cel uit het jaar 1903, dus ongeveer 63 jaar oud.

(foto 6096) Nogmaals oude celdeur in deze gang met meer details.

Op de volgende foto pagina het bureau in 1977 na de grote verbouwing.

 

Naar foto-pagina 2.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [Welkom aan boord index] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]