BuiltWithNOF

 

DEEL 11

Hierna volgde nog een bezoek aan Ambon en het specerijen eiland Banda.
Wij voeren naar Ambon, waar gelukkig weinig wind stond. Sleepboten waren niet aanwezig doch de meermanoeuvre was niet moeilijk. De stad was nog zwaar gehavend door de luchtbombardementen, alleen de missigit stond overeind. Op de muur tegenover het schip projecteerden wij films, waar de bevolking naar kon kijken. Wij ankerden nog voor de kampongs Asiloeloe en Hito-Larna en werden met feestbetoon door de inwoners ontvangen.

Vrijdag 29 november 1946 in de Banda Zee.
01.45 uur draaien anker in. 02.05 uur gelicht anker, zetten degaussing bij. Bepalen aantal omw. op 76 = 11’. Sturen van rede van Manipa naar punt 3’ W van Soeanggi. 08.00 uur meerrol. 08.10 uur minderen tot langzaam. 08.20 uur laten BB anker vallen. Meeren over SB langs kade te Ambon. Bepalen reewacht. 10.00 uur officieel bezoek van den Resident van Ambon. 11.00 uur bezoek van ong. 200 man KNIl. 14.00 uur geven gelegenheid tot bezichtiging van het schip. 22.30 uur nemen knal of onderwater expolsie waar. Bij rondes trossen, MK, naval stores en munitie bergplaatsen g.b.

(foto 4491) Een prauw in Ambon vaart langs het vliegkampschip.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

Op 26 november 1946 zijn we vertrokken naar het hart van de Molukken. Het eten was weer een beetje ver-Hollandst door de inkopen in Makassar. Er waren zelfs aardappelen in gevlochten manden aangevoerd. De patatjes waren wel erg klein dus lastig te schillen maar goed van smaak. Dit Molukken-gebeuren leek een beetje op een zwerftocht of vlagvertoon langs de eilanden. Mijn werk was toen vaak op de geschutsbordessen, zo kon ik mooi zien hoe de zeilende prauwen op een afstandje ons welkom heetten met muziek. Bij het naderen van Ambon waren enkele prauwen versierd en van gamelan voorzien. Dit is een soort xylofoon aangevuld met opgehangen grote en kleine metalen klankborden. Die gamelan hadden we al eerder gezien en gehoord, ik vond het maar ketelmuziek maar over het water klonk dat veel mooier, misschien ook al omdat de zee zo glad was als een deinende spiegel.
Op 29 november zijn we aan de kade van Ambon afgemeerd en was er groot feest. We zijn ontvangen alsof het heel ons koningshuis betrof inclusief de hofhouding. Hier was van enige opstand geen sprake, er werd gezongen voor Koningin en vaderland en het Wilhelmus gespeeld. Zij beschouwden de Molukken als een Nederlandse provincie. Dat terwijl niemand een Europees gezicht had, zelfs velen meer op Papoea families leken vanwege hun krulharen. Hoe wij daar in de watten gelegd zijn is niet uit te leggen, dat moet je meegemaakt hebben.
Voor we dit vriendelijke volkje verlieten was er nog een defile van oudstrijders waarvan verschillende dragers van de Militaire Willemsorde. Oud gediendfen uit de Atjeh oorlog. Anderen gaven een demonstratie klewang (zwaard) slijpen op een grote wetsteen alsof er zo dadelijk weer gehakt moest worden. Kortom deze mensen hebben zich uitgesloofd om het ons naar de zin te maken.
Op 3 december zijn we onder grote belangstelling en met muziek vertrokken naar de Banda eilanden.

 

(foto 4491a) Detail uit vorige foto, vrolijke Ambonnezen in een prauw die trots de Nederlandse vlag meevoeren.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

Zaterdag 30 november 1946 te Ambon.
07.55 uur landingsdivisie naar de wal voor het maken van een marsch door de stad. 08.00 uur landingsdivisie  marcheert af. 09.00 uur landingsdivisie terug. 09.00 –12.00 uur bezoek van ong. 500 militairen aan boord. 16.30 uur voetbal wedstrijd. 19.00 uur bioscoopvoorstelling op de kade tot 20.00 uur. 20.00 uur dansfeest voor onderofficieren en manschappen te Batoe Merah. 20.00-20.30 zoeklicht spel.

Zondag 1 december 1946 te Ambon.
08.00 uur aantreden deelnemers autotocht. 09.30 uur ontvangst en bezoek van de Zuid-Molukken-raad. 10.00-12.00 uur stellen schip open voor bezichtiging publiek, eveneens van 16.00 tot 18.00 uur. 19.00 uur bioscoopvoorstelling voor inlandse bevolking op de kade. Zoeklichten spel.

Maandag 2 december 1946 te Ambon.
08.00 uur autotocht voor ong. 90 liefhebbers. 09.00 uur rondleiden van ong. 800 schoolkinderen en padvinders, ong. 200 matrozen koopvaardij opleiding, ong. 200 man politie troepen. 14.00 uur geven gelegenheid tot passagieren. 16.00 uur rondleiden van oud-strijders, ong. 80 man en verder politie en weeskinderen. 17.55 uur bezoekers van boord. 20.00 uur filmvoorstelling voor officieren, onderofficieren en hun genodigden.

Dinsdag 3 december 1946 te Ambon.
05.00 uur overal. 05.30 uur meerrol. 05.45 uur Resident en territoriaal bevelhebber aan boord. Embarkeren van ong. 10 passagiers voor Banda. 06.00 uur ontmeren, draaien anker in. Stommen de baai van Ambon uit. 07.10 uur bepalen koers 270. 06.00-07.00 uur versterkte lekbrandweer op post, sluittoestand X.Y. 08.35 stoppen beide motoren, strijken motorboot op de rede van …(onleesbaar), commandant, territoriaal bevelhebber benevens ong. 20 officieren, onderofficieren en manschappen naar de wal. 10.45 uur commandant etc. weer terug aan boord. Hijsen motorboot. 11.00 bepalen koers 040. 12.30 uur liggen gestopt, ong. 1 mijl voor Hitu Lama (Hitoe-Lama eiland nabij Ambon, 3.36.0. S en 128.9.0 E). Strijken motorkotter. Commandant, Resident, garnizoenscommandant en ong. 20 officieren, onderofficieren, korporaal en manschappen naar de wal. Hijschen motorkotter en bepalen koers 262, 96 omw. = 14’. 18.30 uur liggen gestopt voor Ambon. Resident e.a. gasten van boord, laden ‘welfare’ artikelen bestemd voor Banda. Houden zoeklicht spel, ontsteken vuurpijlen. Bepalen koers 235 vaart 11’. 21.00 uur stoppen, laten lierschijf te water. 21.10-22.45 uur houden schietoefening met BB’s oerlikons. 22.50 uur pikken lierschijf op. 22.55 bepalen koers 111. Zetten D.G. (degaussing) af.

Nu was Banda aan de beurt. Wij ankerden onder het eiland Neira van de Banda groep waar volgens de kaart voldoende water zou moeten staan. Wij konden echter dichtbij riffen zien en gezien de vulkanische aard van dit gebied moesten wij met een wijziging van de bodemgesteldheid sinds de laatste opname ernstig rekening houden. Ik besloot daarom onverwijld het anker te lichten en verder uit de kust dieper water te zoeken.

Woensdag 4 december 1946 in de Banda Zee.
06.00 uur verkrijgen peiling van Goenang Api (slecht leesbaar) en Soeanggi. 07.00 uur minderen tot langzaam. 07.30 uur stoppen machines, houden echolood gaande vanaf 07.45 uur. 08.00 uur komen ten anker voor BB anker i.p. 4.32.11 S en 129.53.51 E. Geven 68 kisten af voor het hospitaal per motorkotter. 09.00 uur ontvangen bezoek van hoofd plaatselijk bestuur. 11.45 uur commandant brengt bezoek aan de wal. 12.30 uur motorkotter doet loodingen ter weerszijden van het schip. Vinden op 100-150 aan SB voor van het schip slechts 3, 4 of 4,5 vadem water.13.10 uur commandant terug aan boord, maken stoomklaar, lichten anker. Het schip ligt nog steeds op koers 250, de koers waarin werd geankerd. Trachten achterschip te beletten naar SB uit te loopen. Omstreeks 14.00 uur schip trilt even en enigszins. 14.05 gelicht anker. Stoomen achteruit naar nieuwe ankerplaats. 14.15 uur laten BB anker vallen i.p. Neira 358. Hielden vanaf 13.45 uur echolood gaande. 14.30 uur passagieren volgens regeling. Houden machines op 1 uur notice. 19.30-20.00 uur zoeklicht spel met scheepszoeklichten.

(foto 6191) Het oude fort Belgica dat in 1655 werd gebouwd in opdracht van Pieter Both, Gouverneur Nederlands Indie, provincie Banda.

Op 4 december aankomst bij het oude fort uit 1655, zie de gedenksteen van Pieter Both, Gouverneur Ned.Indie provincie Banda. Ook hier alleen maar aardige mensen die allerlei oude glorie wilden laten zien in en rond dat fort, maar ook diverse tuinen waar specerijen werden gekweekt. Vooral de muskaatnoten waren rijkelijk aanwezig, die kon je gewoon langs het pad plukken. Dat heb ik ook gedaan en enkelen ontmanteld, dan komt er een tweede mantel te vooschijn, dat is een rood/geel vel met de naam foelie. Daaronder zit de harde noot die geraspt wordt op onze groenten als smaak verbeteraar. De foelie wordt gedroogd en gebruikt in de soep. Enkele van die Banda-eilanden zijn geheel vulkanisch en werden Goenoeng Api genoemd wat vuurberg betekent, de algemene naam voor alle vulkanen.

 

(foto 6192) Gedenkplaat in de muur van het fort Belgica.

(foto 6190) Uitzicht vanaf het fort Belgica op Banda.

Donderdag 5 december 1946 in de Banda Zee.
05.45 uur motorkotter naar den wal. 06.30 uur overal. 07.30 uur bergbeklimmers van div. A (ong. 19 man) naar de wal. 09.00 uur stellen onderzoek in naar SB en BB aangezien beschadiging werd verwacht bij ’t anker op gaan op 4 december. Constateren lichte beschadiging van 4 schroefblad punten van SB schroef. 13.00 uur bergbeklimmers terug van de wal. 14.00 uur laten passagieren volgens regeling. 18.10 uur houden zoeklicht spel, daarna bioscoopvoorstelling, langszij aan SB toeschouwers in prauwen. 20.15 uur beëindigen voorstelling aan boord. Alle gasten vertrekken. 20.50 uur hijschen, motorboot, valreepen en motorboot. 22.30 uur ankerrol en versterkte lekbrandweer op post. 22.40 uur draaien anker in. 22.55 uur gaan anker op, stoomen de van Banda uit. Bepalen koers 278, radar 293 bij.

Vanaf hier een aantal dagen in de Banda Zee waarbij de posities te 16.00 uur worden weergegeven, zodat het verloop van de reis te volgen is. Op deze dagen waren er geen noemenswaardige gegevens te lezen in het journaal.

Vrijdag 06 december 1946: 6.17. Z en 127.22. O.

Zaterdag 07 december 1946: 7.55. Z en 122.52. O.

Zondag 08 december 1946: 8.00. Z en 117.50. O.

Maandag 09 december 1946: 6.30. Z en 113.25. O.
20.20 uur draaien SB om naar koers N en stoppen machines. 21.15 uur landingscraft N205 aan SB langszij, laden en lossen personeel, passagiers en vracht. 23.48 uur vertrek N205, bepalen koers 310 en radar 293 bij.

Dinsdag 10 december 1946: 06.05. S en 109.30. O.
00.17 uur passeren uiterton Westervaarwater van Soerabaja. 21.45 passeren Boompjes eiland. 22.50 uur wisselen naamsein met ss. ….Suijcker (slecht leesbaar).

Terug naar Tandjong Priok.

Na Banda liepen wij op 11 December Tandjong Priok binnen, waar een deel van onze bemanning door thuisvaarders werden vervangen. Voorts kregen wij enige krijgsraadarrestanten mede, die in volle zee, naar ik vermoed tot hun genoegen, uit de cel werden gehaald en in de vrije lucht mede hielpen aan het roestvrij maken van het vliegdek.

Woensdag 11 december 1946 in het Westervaarwater.
04.30 uur verkennen licht Edam i.p. 228. 06.30 uur minderen vaart. 07.45 uur meerrol op post. 08.05 uur passeren door havenmonding Tandjong Priok, nemen sleepboot voor en loods aan boord. 08.30 uur meren over SB langszij 2e binnenhaven. 09.00 uur OAZ en commandant Hr.Ms. Banckert aan boord voor bezoek aan commandant. 14.00 uur passagieren. Meren gedurende AM achterschip met extra ketting af, laden 315 ton water.

(foto 0267) Hr.Ms. Banckert.

Donderdag 12 december 1946 in Tandjong Priok.
08.00 uur laden boomstammen. 09.15 uur olieprauw aan SB langszij, laden 115 ton dieselolie, laden 80 ton drinkwater van de wal. 14.00 uur geven gelegenheid tot passagieren. 17.30 uur vertrek olieprauw.

Vrijdag 13 december 1946 in Tandjong Priok.
08.00 uur boomstammen laden, bijhalen buiten boord. Passagieren.

Zaterdag 14 december 1946 in Tandjong Priok.
08.00 uur hout laden. 09.00 uur olietanker langszij BB, laden 650 ton olie. Passagieren. 23.00 patrouille naar de wal.

Zondag 15 december 1946 in Tandjong Priok.
09.30 uur protestantsche kerkdienst op de bak, voorganger ds. Stelma. Doopplechtigheid van Willem Ivo Schotman, geboren 19 october 1946 te Batavia, zoon van Jan Ivo Schotman, officier MSD II kl. en N.H.K. Schotman-Winter. 11.00 uur laden 45 ton drinkwater. Olietanker BB langszij, laden 246 ton olie. 10.00 uur motorkotter naar eiland ‘Lentehof’ met commandant. 17.30 uur commandant terug. 23.00 uur patrouille naar de wal.

Maandag 16 december 1946 in Tandjong Priok.
08.00 boomen laden, munitie lossen, laden barang enz. 12.30 uur vastwerken behalve voor personeel bij munitie lossen. Hout laden beëindigd. 23.00 uur patrouille naar de wal.

Dinsdag 17 december 1946 in Tandjong Priok.
08.00 uur laden ong. 28 ton munitie in voor bergplaatsen, laden 75 ton drinkwater. Klaren vliegdek. Passagieren. 23.30 uur patrouille terug van de wal.

Woensdag 18 december 1946 in Tandjong Priok.
14.00 uur geven gelegenheid tot passagieren. 20.00 uur instuif voor genodigden in de longroom ot 23.30 uur. 20.30 uur admiraal Pinke arriveert aan boord . 21.15 uur admiraal Pinke verlaat het schip.

Donderdag 19 december 1946 in Tandjong Priok.
14.00 uur laten passagieren. 14.55 uur bij passeren ss. Havildar (Eng. Nationalietit) breken SB valreep tengevolge van zuiging.

Vrijdag 20 december 1946 in Tandjong Priok.
09.00 hijschen motorkotter. 10.00 uur nemen vlgtg (vliegtuig) motor aan boord. 10.30 uur officieel bezoek van CZM (NI). 10.35 uur alle hens voor de boeg. Toespraak van CZM. 11.00 uur vertrek CZM. 11.45 uur bezoek van boord. 11.45 uur meerrol. 12.00 uur loods aan boord. 12.15 uur ontmeren. Stoomen met behulp van 2 sleepboten de haven uit. 12.50 loods van boord. Stoomen door geveegd kanaal naar de uiterton. Bepalen koers 290. 16.30 repeteren verlaatrol.

(foto 3385) Oefening verlaatrol, een ieder met zwemvest aantreden op het vliegdek.
Foto ontvangen van Rinus Verschuren.

Terugreis naar Nederland.

Op vrijdag 20 december 1946 werd de haven van Tandjong Priok verlaten en werd koers gezet naar Nederland. De terugreis had een aanvang genomen. De Kerstdagen 1946 en het oud en nieuw 1946/1947 werd gevierd in de Indische Oceaan tijdens de terugreis.

Zaterdag 21 december 1946 in de Indische Oceaan.
10.30 uur minderen vaart to 70 omw. wegens lekke brandstofleiding van BB hoofdmotor. 11.00 uur ronde in het benedenschip door de commandant. 12.20 uur zetten aan tot 84 omw. 17.50 uur oefening manoeuvreren ‘man over boord’ voor nieuw aan boord geplaatste officieren.

(foto 4423) Even afkoelen tijdens een onderonsje in de catwalk. Een fraaie opname waarbij het lijkt of men met de benen in het water zit. Het blijkt echter de schaduw te zijn. 2e van links is Dick Otten.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

Vanaf hier een aantal dagen in de Indische Oceaan waarbij de posities te 16.00 uur worden weergegeven, zodat het verloop van de reis te volgen is. Op deze dagen waren er geen noemenswaardige gegevens te lezen in het journaal.

Zondag 22 december 1946: 10.50.0 Z en 98.15. O;  21.45 uur radarpeiling N.Keeling.

Maandag 23 december 1946: 13.44.0 Z en 93.33. O;

Dinsdag 24 december 1946: 16.38.2 S en 88.41.6 E;

Woensdag 25 december 1946 in de Indische Oceaan.
Zondagsche dienst aan boord. 14.45 uur overleden in de ziekenboeg, matr. II zm J. Zwart. Halen vlag halfstok.

We naderden Kerstmis, de stemming onder de bemanning was niet slecht tot dat op eerste Kerstdag de commandant over de radio een verhaal hield over Kerstmis thuis. Gevolgd door de trieste mededeling dat onze zieke passagier Jan Zwart plotseling was overleden. Omdat er in de verste verte geen land te bekennen was zou het voor Jan een zeemansgraf worden. Hij werd zoals gebruikelijk in zeildoek ingepakt, dat dichtgenaaid werd en met een ballastschuitje verzwaard.
De volgende dag tweede Kerstdag was de begrafenis met militaire eer en onder grote belangstelling. Predikant, aalmoezenier en commandant deden hun zegje op het vliegdek. Met de lift werd een dek lager het stoffelijk overschot aan de ocenaan toevertrouwd met de woorden: “EEN TWEE DRIE, IN GODS NAAM” voorafgegaan door saluutschoten. Het doet aan oude zeemansverhalen denken, maar dat je dit zelf van dichtbij zou meemaken stond buiten alle verwachtingen.

Tekst getypt briefje in journaal:

Heden den vijf en twintigsten December
Negentien honderd en zes en veertig aan boord van Hr.Ms. ‘Karel Doorman’
zich bevindende op 19.21.5 Z en 84.04.5 E
zijn voor mij A. de Booy, kapitein ter zee, commandant van Hr.Ms. ‘Karel Doorman’ verschenen:
Van Driesum, Dirk Jan, 39 jaar, officier van gezondheid 1e klasse en Bosma, Bouwe, 29 jaar, tijdelijk sergeant ziekenverpleger ovw, beiden dienende aan boord van Hr.Ms. ‘Karel Doorman’, welke verklaard hebben dat Zwart, Jan, matroos der 2e klasse z.m., stamboeknummer 12586Z, behorende tot de bemanning van Hr.Ms. ‘Karel Doorman’
op den vijf en twintigsten december, negentien honderd en zes en veertig, op den achtermiddag ten 14u45 is overleden tengevolge van malaria-trepica en bacillaire dysenterie in den ouderdom van 27 jaar;
dat betrokkene gehuwd is met Maria Margaretha Zuurbier;
dat betrokkene een zoon is van Zwart, Jan en van Van Veen, Trijntje, geboren den 1e Maart 1919 te Enkhuizen.

A.de Booy.
D.J. van Driesum.
B. Bosma.

Donderdag 26 december 1946 in de Indische Oceaan.
08.00 uur zondagsche dienst. Positie 16.00 uur 21.53.7 S en 78.51.4 E. 18.00 uur begraven met militaire eer, matr. II z/m, J. Zwart in zee.

Aan de zijkant van de bladzijde in het journaal een aantekening van de commandant:

Ingevolge medisch advies geschiedde het overboord zetten binnen den voorgeschreven termijn. dB.

Vanaf hier een aantal dagen in de Indische Oceaan waarbij de posities te 16.00 uur worden weergegeven, zodat het verloop van de reis te volgen is. Op deze dagen waren er geen noemenswaardige gegevens te lezen in het journaal.

Vrijdag 27 december 1946: 24.20.8 S en 73.56 E;

Zaterdag 28 december 1946: 26.32.5 Z en 68.51.5 O;

Zondag 29 december 1946: 28.23.5 Z en 63.23. O;

Maandag 30 december 1946: 30.15. S en 57.32.8 E;

Dinsdag 31 december 1946: 31.45.6 Z en 51.37.3 E

Oudejaarsavond 1946 bevond het schip zich ergens midden in de Indische oceaan. In één der vele bergplaatsen lag nog een grote voorraad vuurwerk achtergelaten door de Britten. Het afsteken van de vele vuurpijlen zou het nieuwe jaar inluiden en op het vliegdek feestelijk worden begroet. Nadat de radar de omgeving had afgetast en geen schepen in de buurt waren geconstateerd, werden zij opgelaten. De eerste officier, die nimmer enige populariteit nastreefde en de tucht met harde en duidelijke woorden handhaafde, werd door de vrolijke schepelingen op de schouder op het vliegdek rondgedragen.

(foto 4461) De eerste officier Goslings gaat op de schouders over het vliegdek en niet met pet maar met muts.
Foto Arie Hoog “De Dikke Boot”.

 

(foto 5179) Uitbundig wordt de komst van het nieuwe jaar 1947 gevierd aan boord van de Doorman.

Woensdag 1 januari 1947 in de Indische Oceaan.
00.00 uur vieren op feestelijke en opgewekte wijze den intrede van het nieuwe jaar. 09.30 uur inspectie van officieren, onderofficieren en manschappen door den commandant, daarna zondagsche dienst. Positie 16.00 uur 32.47.4 S en 46.58.0 E. 16.35 uur sturen variërende koersen voor onderzoek drijvend voorwerp.

Opmerking aan zijkant bladzijde door commandant:

Dit blijkt een doode potvisch die door 25 albatrossen en 3 haaien (?) wordt opgeschaft. dB.

Donderdag 2 januari 1947 in de Indische Oceaan.
12.50 uur stoppen beide machines. 13.00 uur schilderen buiten boord voor alle hens. 16.00 uur vervolgen koers 260 vaart 11’. Positie 33.24.2 S en 43.22.8 E.

Vanaf hier een aantal dagen in de Indische Oceaan waarbij de posities te 16.00 uur worden weergegeven, zodat het verloop van de reis te volgen is. Op deze dagen waren er geen noemenswaardige gegevens te lezen in het journaal.

Vrijdag 3 januari 1947: 33.54.0 Z en 38.07.0 O;

Zaterdag 4 januari 1947: 34.00 Z en 34.17 );

Zondag 5 januari 1947: 33.56.8 en 28.34.1 E; 23.00 uur krijgen zicht van licht Bird eiland.

(foto 4918) Opname van Bird Eiland.

Maandag 6 januari 1947 in de Indische Oceaan.
01.23 uur verkrijgen zicht van Bird eiland (Seychelles eilanden). 01.50 uur krijgen zicht van licht Receiffe i.p. 290. 09.30 uur krijgen zicht van Cape St. Francis (zuidpunt van Zuid-Afrika). 14.30 uur alarm oefening, schietoefening mitrailleurs.

(foto 4919) Opname van Cape St. Francis lighthouse.

Dinsdag 7 januari 1947 in de Indische Oceaan.
08.00 uur Agulhas in peiling 320. 14.05 stoppen beide motoren, werkzaamheden buiten boord. 16.00 uur positie 34.59.5 S en 20.05.0 E. 21.15 uur krijgen zicht van Cape Point i.p. 305.

Woensdag 8 januari 1947 in de Indische Oceaan.
07.25 uur stoppen machines, nemen loods aan boord. Houden schip gaande voor ingang new basin. 07.50 uur officier van piket commodore SANF komt aan boord. Meerrol. 08.00 uur stoomen ingang binnen. 09.00 uur meeren langszij met behulp van twee sleepboten. 09.30 uur officieel bezoek van den Consul D.C. Goudsmit, den port captain, captain C.G.White en den vertegenwoordiger van brigadier H.G. Willmott commanding cape commando South African Naval. 10.50 uur commandant brengt officieel bezoek aan den Consul Generaal en aan Hr.Ms. Gezant. 12.00 uur Hr.Ms. Gezant dr. P.C. Visser brengt officieel bezoek aan boord. 12.30 uur officieel bezoek van den Consul Generaal mr. H.J. Levelt. 16.00 uur vastwerken, geven gelegenheid tot passagieren. Laden 303 ton drinkwater.

Aankomst in de haven van Kaapstad.

Op woensdag 8 januari 1947 aankomst in Kaapstad, gelegen aan de Tafelbaai.
Het binnenlopen van de haven van Kaapstad op 8 januari 1947 stelde mij even voor een probleem. Er stond een harde tot stormachtige wind dwars op de havenas.
Weliswaar is de ingang van de haven niet nauw, doch er is weinig uitloop en na het binnenlopen zou ik hard bakboord uit moeten draaien. Aangezien het havenhoofd aan onze stuurboordzijde meteen overging in een kade, bestond het gevaar dat het achterschip, door het onder de invloed van de wind verlijerende schip, tegen deze kade zou worden geduwd. Hoelang zou deze harde wind blijven doorstaan, vroeg ik de loods. Dat kan wel één of twee weken duren antwoordde deze. Ik besloot toen het risico te aanvaarden. Als verwachtbaar was de loods niet vertrouwt met het manoeuvreren met een vliegdekschip. Ik moest dus ingrijpen in diens in het Engels gegeven orders, doch de loods merkte dit niet omdat hij geen Nederlands verstond. Later sneed deze in de longroom op dat dank zij hem het schip toch goed en wel was binnengekomen. Ik liet hem maar in deze waan.

Donderdag 9 januari 1947 in Kaapstad.
09.20 uur commandant ontvangt officieel bezoek van cdt. SAS ‘Unitie’. 10.00 uur officieel bezoek van wnd. commodore SANF. 11.15 uur commandant brengt contra bezoek aan SAS ‘Transvaal’, daarna bezoek aan wnd. administrateur Kaap Kolonie en aan de burgemeester van Kaapstad. 16.00 uur laten passagieren.

(foto 4409) Hr.Ms. Karel Doorman in de Tafelbaai nabij Kaapstad, op de achtergrond de Tafelberg. Aan de golfslag is te zien dat er een harde wind stond. (zie ook volgende foto’s)
Foto ontvangen van Rinus Verschuren.

(foto 4410) Hr.Ms. Karel Doorman stoomt verder de Tafelbaai binnen.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

(foto 4416) Hr.Ms. Karel Doorman tijdens het afmeren aan de kade.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

(foto 4415) De gewapende wacht op het vliegdek en langs de reling de aangetreden bemanning.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

 

Vrijdag 10 januari 1947 in Kaapstad.
10.30-11.00 uur bezoek van de commandeerende officieren van HMSAS ‘Good Hope’ en ‘Natal’ aan boord. 13.00 laden brandstof en 210 ton water. 16.00 laten passagieren voor div. A en B.

Zaterdag 11 januari 1947 in Kaapstad.
09.00 commandant brengt officieel bezoek aan HMSAS ‘Good Hope’ en ‘Natal’. 10.00 uur officieel bezoek van Deputy Major in Town Clerk aan boord. 13.00 uur passagieren voor div. C

Maandag 13 januari 1947 in Kaapstad.
08.00 uur passagieren div. A. Gedurende VM bezoek van den commandant aan SANF training centre (SAS Unitie). 14.10 uur rondleiden bezoekers Ned. Kolonie aan boord. 14.30 uur bezoek van commandant aan brigadier cape commando en commodore SANF. 16.00 uur passagieren div. B.17.40 uur bezoek van commandant en officieren aan Z.Ex. den Minister President van Zuid-Afrika, veldmaarschalk Smuts.

(foto 4411) De Doorman afgemeerd in Kaapstad. De seinvlag ‘hotel’  met de betekenis “Ik heb een loods aan boord” is nog gehesen. Ook de geus wappert reeds vanaf het voordek.
Foto ontvangen van Martin den Butter.

 

Dinsdag 14 januari 1947 in Kaapstad.
08.00 uur laden 160 ton drinkwater. 14.00-16.00 uur geven gelegenheid tot bezichtigen van het schip.

 

Naar deel 12.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [Vliegkampschip QH-1] [HMS Nairana foto's] [Reizen van de QH-1] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]