BuiltWithNOF

 

 

(foto 0536) Het excercitie-terrein met aan de zijkant enkele kanonnen. D en E op plattegrond.
Foto webmaster.

(foto 3515) Poseren bij een van de kanonnen aan de zijkant van het excercitieterrein.

(foto 0543) Dit was een soort standaard foto die velen maakten voor het bordes waar de parades werden afgenomen en het spannend was welke kleur vlag voor je bak omhoog ging. Het wapenschild is hier helaas afgedekt met plastik. F op plattegrond.

(foto 3172) Foto ontvangen van Rudy Doedens.

(foto 2756) Het excercitieterrein met op de achtergrond de overdekte hal voor oefeningen met op de zolder de schietbaan voor klein kaliber. Hier werden ook de badminton-wedstrijden gehouden en andere evenementen bij slecht weer. D en 35 op plattegrond.

(foto 0544) Schildwacht lopen langs het hek dat om het terrein was geplaatst. Rechts de hal voor overdekte excercitie en schietoefeningen met klein kaliber op de zolder. 32 op plattegrond.
Foto webmaster.

(foto 7548) Oude foto van de overdekte excercitieloods bij het 10 jarig bestaan van het MOKH.

(foto 7537) De schietzolder voor klein kaliber boven in de excercitieloods.

(foto 2175) Eerste Militaire Vorming in het MOKH eind 1961. Wie herkent hierop personen of herkent zich zelf. Laat dit dan svp weten aan de webmaster. Vele gezichten komen in de herinnering naar boven maar helaas geen namen, met uitzondering van de inzender.
 Foto ontvangen van Frans Duizer.

Aanvulling door Bram Pater: 2e van links is vgmra Hans de Jager.

(foto 2763) Ook op de ouderdag, even het showen van de ‘guns’ op het excercitieterrein.
Foto ontvangen van Ruud Mielard.

(foto 3168) Foto ontvangen van Rudy Doedens.

(foto 5483) Parade door o.a. klas EMV (eerste militaire vorming) 8-61.

(foto 6630) De bak van Arie Boeve in 1966 aangetreden op het excercitie terrein.
Foto ontvangen van Arie Boeve.

(foto 2762) Aangetreden tijdens ouderdag op het terrein van het MOK te Hilversum. Wie zich zelf of een ander herkent, gelieve te reageren.
Foto ontvangen van Ruud Mielard.

(2764) Aan de zeer bekende maaltijd tijdens een ouderdag op het MOKH. Duidelijk zichtbaar de zeer wel bekende ‘plate’ en de grote ‘pul’ voor de snert. De maaltijd bestond uit de zeer smakelijke nasi-hap en aangevuld met snert met drijfijs.
Foto ontvangen van Ruud Mielard.

(foto 6631) De bak van de zeemilicien Arie Boeve, aanvang omstreeks 12 september 1966, met daarin opgenomen een marinier.
Foto ontvangen van Arie Boeve.

 

 

Naar deel 3

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [MOKH (1)] [TOKM (1)] [Brandweer opleiding 1.] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]