BuiltWithNOF

 

 

Op dinsdag 17 januari 1950 vertrok het smaldeel weer uit de haven van San Juan op weg naar Willemstad op Curacao.
Op weg naar Curacao nam prins Bernhard afscheid van de bemanning van Hr.Ms. Karel Doorman. Op het vliegdek werd een groeps foto gemaakt van de bemanning met de prins in het midden op de voorste rij.
Zie ook de diverse detailopnamen van onderstaande foto 4100.

 

(foto 4100) Na het vertrek uit Puerto Rico werd een foto gemaakt van ZKH Prins Bernhard, die noodgedwongen nog aan boord moest blijven tot Curaçao, met de gehele bemanning van Hr.Ms. Karel Doorman. Hieronder verschillende details uit deze foto.
Foto ontvangen van Herman Repping en Rob Selgert.

(foto 4100a) Deel van de bemanning in het eiland.

(foto 4100b) Detailopname van 4100 van links naar rechts.

(foto 4100c) Detailopname van 4100 van links naar rechts.

(foto 4100d) Detailopname van 4100 van links naar recht (hier het midden).

(foto 4100e) Detailopname van 4100 van links naar rechts tot naast het eiland.

 

Op woensdag 18 januari 1950 arriveerde het smaldeel te Willemstad op Curacao.

(foto 6818) De Doorman vaart de Sint Anna baai in Willemstad binnen.

(foto 7215) De Doorman stoomt de Sint Annabaai verder binnen. Het BB anker is vrij gemaakt om in geval als noodrem te laten vallen.

(foto 3395) Aankomst van Hr.Ms. Karel Doorman in Willemstad op Curaçao. Een groot deel van de bemanning staat tijdens meerrol ceremonieel aangetreden op het vliegdek. Op de wal is ook veel belangstelling voor deze eerste aankomst van het vliegkampschip. Het pennant R81 is nog niet aanwezig op de boeg.
Foto ontvangen van Rinus Verschuren.

(foto 1342) Hr.Ms. Karel Doorman vaart via de de Sint Annabaai verder op weg naar het Schottegat in Willemstad.

 

(foto 1268) Het smaldeel voor anker in het Schottegat te Willemstad en aan de steiger afgemeerd het stationsschip NA. Zie ook het onderschrift op de foto.
Foto ontvangen via Joop Jaspers.

Heel belangrijk tijdens dergelijk reizen is de post welke in de havens aan boord wordt gebracht. Hieronder een brief van een moeder aan haar zoon aan boord van de Karel Doorman.

(docu 0369) Zowel het slechte weer als het afscheid hebben indruk gemaakt.

 

Na het weekend waren er verschillende bezoeken aan verschillende Nederlandse Antillen. Hieronder een opsomming van deze bezoeken.

Aruba op maandag 23 januari 1950;
Bonaire op woensdag 25 januari 1950;
Sint Maarten op donderdag 26 januari 1950;
Saba op vrijdag 27 januari 1950 en;
Sint Eustatius op zaterdag 28 jaunuari 1950.

(docu 0371) Een overzicht van de geplande bezoeken zoals deze werden aangekondigd in de media.

(foto 6176) Opname uit het foto-album van een bemanningslid van het smaldeel. Met o.a. opnamen uit Willemstad, Oranjestad op Aruba en Sint Maarten. We zien ook de drukte en het enthousiasme bij het bezoek aan Aruba.

(4672) Opname van het welkomsbord op Aruba.

(foto 6183) Opname uit het foto-album.

(foto 6184) Opname uit het foto-album. In het album zijn de foto’s niet geheel in volgorde van de reis geplaatst.

 

Op zaterdag 28 januari 1950 vertrok de prins naar La Guaira voor een bezoek van 5 dagen aan Venezuela. De reis naar La Guaira werd uitgevoerd met de kruiser Jacob van Heemskerck.

(foto 7346) Kaart van het Caraibisch gebied met de kust van Venezuele en de havenplaats La Guaira.

(foto 0246) Opname van de kruiser Jacob van Heemskerck bij het aandoen van een haven.

(foto 7347) Detailopname van de kruiser Jacob van Heemskerck aan BB zijde van het schip.

 

Naar deel 4

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]