BuiltWithNOF

 

 

In het laatste deel van de reis in de Nederlandse Antillen, kwam onze helikopter “Jezebel”, een Sikorsky S-51, nog extra in actie. De vlieger de ltzv Rudolf Jan Idzerda bracht vanaf het vliegdek van de Doorman bezoeken aan de drie Bovenwindse eilanden.

We starten met het eerst bezochte eiland, St. Eustatius, zie het verslag, uit de Kadopost nummer 6 van 16 februari 1952, van deze gebeurtenis hieronder.

(foto 7403) Afbeelding van de kltzv Rudolf Jan Idzerda.

(foto 7404) Een nog latere opname van de vlieger Rudolf Jan Idzeda als schout-bij-nacht vlieger.

 

MET “JEZEBEL” NAAR DE EILANDEN.

Sint Eustatius.

Met de Sikorsky S-51 helicopter werden vanaf het vliegdek van de Doorman achtereenvolgens bezoeken gebracht aan de eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.
St. Eustatius beleefde de primeur van het bezoek door “Jezebel” (zoals onze helicopter onlangs door een vertegenwoordigster van het schone geslacht op Curaçao werd gedoopt).

Dankzij de voortreffelijke samenwerking met de plaatselijke telegrafist aldaar en onze 'Tikkers' wisten we waar we moesten landen, n.l. op het voetbalveldje naast de school. Vanuit de lucht was vergissen eigenlijk onmogelijk, enerzijds omdat er slechts 1 voetbalveldje was te bekennen en anderzijds door de aanwezigheid van de bijna 900 zielen tellende bevolking van het eiland langs het lintje.

T.b.v. Onze scheeps-fotodienst draaide onze vlieger eerst enige rondjes over Oranjestad, het enige plaatsje op Eustatius. Vrolijk wapperde de Nederlandse driekleur aan de hoogste mast.
Na de landing volgde een uiterst hartelijke begroeting met de bestuursambtenaar en andere notabelen, waaronder zowaar een paar ras-echte Noord Hollandse boeren met hun familie.

De bevolking stroomde spoedig toe rondom onze kanarie, de gele Jezebel. Onze bezorgdheid dat zij alles zouden aanraken en alles wat los en vast zat eraf te trekken was ongegrond. Tot onze verbazing bleven ze overal af.
Het geheel kenmerkte zich door grote hartelijkheid. Toen we na ongeveer een kwartiertje vaste grond onder onze voeten, weer moesten vertrekken was de teleurstelling van menig gezicht af te lezen.

Nog een laatste foto en vele handdrukken, het bekende motor gebrom, een ererondje boven het stadje en ons bezoek behoorde alweer tot het verleden.

(foto 1403) De Sikorsky S-51 helikopter “Jezebel” op het vliegdek van de Karel Doorman.

(foto 3917) Hier maken enkele bemanningsleden van de Karel Doorman van de gelegenheid gebruik om te poseren voor de heli “Jezebel”.
Foto ontvangen van Peter de Haan.

(foto 7405) Kaart met de drie Bovenwindse eilanden, waaraan door de helikopter “Jezebel” een bezoek werd gebracht.

(foto 7406) Kaart van Sint Eustatius met de hoofdstad Oranjestad waar de helikopter “Jezebel” als eerste van de drie eilanden zou gaan landen.

(foto 1392) Hr.Ms. Karel Doorman op de rede van Sint Eustatius in 1952.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen.

(foto 7407) Luchtopname van Oranjestad op St.Eustatius. Dit geeft enigzins een indruk wat de bemanning van de helikopter “Jezebel” heeft waargenomen voor en/of na de landing in 1952.

 

Hierna het bezoek aan het eiland Saba, zie het verslag, uit de Kadopost nummer 6 van 16 februari 1952, van deze gebeurtenis hieronder.

Saba.

Dat was me wat om met onze onvolprezen Jezebel op Saba aan de grond te komen. Zo vanuit de lucht gezien deed de aanblik van het eiland ons al vrezen dat het landen wel enige problemen zou kunnen opleveren. De steile hellingen en puntige rotsen zagen er nu niet bepaald landingsvriendelijk uit.

Enfin, eerst maar eens er overheen vliegen om de mogelijkheden voor een landing te bekijken.
De bedoeling was om te landen in de “De Bottom”, de plaats waar de officiele gebouwen staan en waar de hoogste plaatselijke autoriteiten zetelden.
Het bleek al snel dat dit niet mogelijk was. De landing op Saba opgeven? Toch maar even verder kijken.

Jawel hoor, boven op een bergje een soort geitenweitje. Dat maar even proberen. Aarzelend bibberde Jezebel de laatste paar meters naar beneden. De 1e poging mislukte. Als een vurig paard steigerde ze ineens achterover. Snel optrekken en een vlakker stukje zoeken.
Ditmaal lukte het en met een diepe zucht plantte Jezebel haar 3 voeten stevig op Saba's bodem, 500 meter boven de zeespiegel.
Saba had zijn eerste helicopter beleefd.
Van alle kanten kwamen mensen aanstromen. Mannen, vrouwen, kinderen, donker en licht van kleur en zelfs enige Europeanen.

Handen werden gedrukt en een of andere 'listeling' kwam met een Hollandse vlag aandragen en op een of andere manier bleek er ook een soort bonenstaak aanwezig zodat de vlag 'gehesen' kon worden.

Ondertussen was de dominee, die ook deel uitmaakte van de landingsploeg, door de administrateur van Saba per jeep opgehaald om ter zijner huize een doopbediening te verrichten. De jongste telg van zijn familie, 7 maanden oud, was nog niet gedoopt omdat er geen protestante dominee aanwezig was op het eiland.

Er was een kwartier voor uitgetrokken. De heen en terugrit duurde tien minuten zodat er voor de plechtigheid maar vijf minuten over bleven. Mogelijk een record voor het houden van de kortste kerkdienst.

Na terugkeer van de dominee werd er weer snel gestart. Terwijl we weer in onze molenwiek kropen zong de menigte het “Wilhelmus” toe. We voelden ons toen zo echt de vertegenwoordigers van het Moederland.

Na nog een rondje boven de juichende en zwaaiende Sabanezen en een laatste blik op de vrolijk wapperende vlag aan de bonenstaak, hadden we onze machtig rijke belevenis op Saba weer gehad.

(foto 7409) Kaart van het eiland Saba met de hoofdstad The Bottom (De Bottem).

(foto 7410) Luchtopname van het eiland Saba met de plaats The Bottom goed zichtbaar.

(foto 1391) Hr.Ms. Karel Doorman op de rede van Saba.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen.

(foto 7408) De helikopter “Jezebel” heeft het vliegdek verlaten om zich naar het eiland te begeven.

 

Het laatste vliegende bezoek van “Jezebel” dit keer aan het eiland Sint Maarten, zie ook het verslag, uit de Kadopost nummer 6 van 16 februari 1952, van deze gebeurtenis hieronder.

 

Sint Maarten.

Laat op de middag van die bewogen dag sprong Jezebel voor de derde maal van dek, nu met bestemming St. Maarten. Aan boord 135 kilo post en 2 vliegers. De een met armen en benen het geheel besturende, de ander half bedolven onder de postzakken.
Tien minuten later arriveerden we op St. Maarten waar een grote menigte zich voor het stationsgebouw ter verwelkoming had opgesteld.

De eerste reactie van het publiek was eigenaardig, want niemand bewoog zich, doodse stilte voor men blijkbaar over de eerste schrik en verbazing heen was. Hierna was er geen houden meer aan. Van alle kanten stroomde men toe. Handen drukken en baby's werden op de postzakken in de cockpit gehesen en ook nu flitsende fototoestellen.

Columbus zal, toen hij vier en een halve eeuw geleden in deze contreien aan land stapte, nauwelijks een enthousiaster ontvangst hebben gehad.

Helaas was er weinig tijd. Snel werden de postzakken uitgeladen.
Er was nog wel even tijd voor een korte demonstratie. Een der vliegers liet aan de lier zien dat marinemensen overal voor te gebruiken zijn, zelfs als acrobaat.
Een toen de Jezebel tot besluit nog wat bevallige danspasjes en pirouettes maakten, had zij het hart van alle toeschouwers voor goed gestolen.

Inmiddels was de retourlading aangekomen. Twee zakken met springlevende, krioelende, stinkende kreeften. Onder grote hilariteit werden de zakken snel in de cockpit gehesen nadat de vliegers zich er eerst van overtuigd hadden dat de lieve diertjes niet konden losbreken.

Na een korte groet hief de heli zich in het half duister met haar vreemde lading weg van Sint Maarten. Tien minuten later hing het gezelschap boven de Karel Doorman. Tot grote opluchting van de vliegers, die inmiddels half bedweld waren geraakt van der kreefts-lichaamsgeur.
Bovendien had 1 van de beestjes toch kans gezien los te breken en wandelde rustig over de cockpit vloer tussen de benen van de achter zittende vlieger.

De landing verliep op vlotte wijze, waarmee tevens de 1e nacht landing aan boord van de Doorman was gemaakt.

(foto 7412) Kaart van Sint Maarten, met zowel het Franse als Nederlandse deel.

(foto 7413) Luchtopname van het eiland Sint Maarten met zicht op Philipsburg.

Hierna zette de Doorman koers naar de Kaapverdische eilanden voor het rendez-vous met de overige schepen van het smaldeel 5.

(foto 1393) De Doorman op de terugweg vanuit de Nederlandse Antillen. De bemanning heeft op het vliegdek de letters DMN van Doorman gevormd. Ook nu bewees “Jezebel” zijn nut en kon vanuit de heli een luchtfoto gemaakt worden door een fotograaf van de Doorman.
Foto ontvangen van J.L.J. van Geffen.

(foto 7411) De plaats van het rendez-vous met de overige schepen nabij de Kaapverdische eilandengroep voor de Afrikanse kust. Hierna is het smaldeel 5 kompleet en stoomt op in de richting van Frans-Marokko.

 

Naar 2e Westreis 4.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]