BuiltWithNOF

 

 

Een nieuwe publicatie via het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van een boek met de titel “De vloot getekend”. Zie ook verder het persbericht na de omslagfoto.

- Omslag van De vloot getekend. De scheepsklassen  van de Koninklijke Marine na 1945, door Arie Visser en Alan Lemmers.

 

PersberichtNIMH 4 december 2015

De vloot getekend

Op donderdag 3 december jl. heeft viceadmiraal M.J.M. Borsboom, directeur van de Defensie Materieel Organisatie van het ministerie van Defensie, bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen het eerste exemplaar van het boek De vloot getekend in ontvangst genomen. Het tweede exemplaar werd aangeboden aan dhr. J.H.N. van Ameijden, directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Deze laatste uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, van uitzonderlijk formaat vanwege de prachtige kleurprenten, biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945.

 Vanscratch tot wereldtop

Na de Tweede Wereldoorlog moest de Koninklijke Marine nagenoeg van scratch beginnen met de opbouw van een nieuwe vloot. Gelukkig konden enkele van Nederlands nieuwe bondgenoten (in het kader van de NAVO, de WEU of anderszins) direct financiële hulp bieden, dan wel materieel verkopen, verhuren of lenen. Tegelijk herrees de Nederlandse scheepsbouwindustrie uit haar as, mede dankzij orders van de Koninklijke Marine. Na enkele decennia was de marine alweer in staat de nieuwbouw voor de marinevloot geheel voor eigen rekening te nemen en naar eigen inzicht en ontwerp vorm te geven; sinds de jaren zestig behoren de Nederlandse marineschepen in technisch opzicht zelfs tot de wereldtop.

Intussen stonden de geostrategische en technische ontwikkelingen niet stil: van Koude Oorlog tot New World Order, van wederopbouw tot global recession, van artilleriekruisers tot cyberspace, van onderzeebootbestrijding tot luchtverdediging, sea basing, zeeroofbestrijding en humanitaire operaties – op alle taken moest (en moet) de marine berekend zijn.

 Kijk- en leesplezier

Geen ander dan oud-scheepsbouwer en tekenaar-constructeur Arie Visser was in staat om de vlootbouw van de Koninklijke Marine na 1945 zo te visualiseren: van iedere naoorlogse scheepsklasse boven de 400 ton is op groot formaat een zijaanzicht, een bovenaanzicht en een artist’s impression opgenomen, in virtuoos tekenwerk met haarscherp detail en in prachtige kleuren. De haast fotorealistische illustrering biedt niet alleen een prachtig portret van de Nederlandse oorlogsvloot, maar ook veel extra beeldinformatie.

Naast veel kijk- en leesplezier, geeft het boek ook houvast als naslagwerk. In de teksten bij de tekeningen wordt ingegaan op de strategische behoefte waaraan de klassen beantwoordden, op het ontwerp en de bouw en vervolgens op de daadwerkelijke inzet van de schepen. Zo biedt het werk niet alleen een helder historisch overzicht van de Nederlandse vlootbouw en de strategische ontwikkelingen na 1945, maar schetst het ook de levensloop van de individuele schepen, met talloze feiten en weetjes – nagenoeg alle (ex-)varensgasten van de Koninklijke Marine en veel werknemers uit de Nederlandse scheepsbouwindustrie zullen in dit boek stukjes en beetjes uit hun verleden terugvinden. Maar ook voor ieder ander die enigszins geïnteresseerd is in de marinegeschiedenis, de scheepsbouw of de zeeschilderkunst, zal deze publicatie een belangrijke aanwinst zijn.

Arie Visser en Alan Lemmers, De vloot getekend. De scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945; Uitgeverij Van Wijnen; hardcover; liggend A3-formaat; geïllustreerd; noten; bijlagen; 135 blz; ISBN 9789051944891; prijs € 59,95

Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interview kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (e-mail: nimh@mindef.nl, tel.: 070-3165836).

Voor recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Uitgeverij Van Wijnen (e-mail:

info@uitgeverijvanwijnen.nl, tel.: 0517-394588).

Illustraties:

 

- Foto IMG-0221 en IMG-0334a: Viceadmiraal M.J.M. Borsboom (cdt. DMO) neemt het eerste exemplaar van De vloot getekend in ontvangst uit handen van coauteur en tekenaar Arie Visser.

- Foto IMG-0369a en IMG-0372a: De uitreiking van De vloot getekend, met v.l.n.r. uitgever D. van Wijnen, viceadmiraal M.J.M. Borsboom (cdt. DMO), de tekenaar A. Visser, auteur A.A. Lemmers en dhr. J.H.N. van Ameijden (directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding).

 

 

Op 26 oktober brengt het Nederlands Instituut voor Militaire Historie een nieuwe publicatie uit: Overstag en toch op koers. De Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005, geschreven door W.J.E. van Rijn.

 

Nederlandse Defensie
Academie
Ned. Instituut Mil. Historie
Den Haag - Frederikkazerne
Van Alkemadelaan 786
Den Haag
Postbus 90701 2509 LS Den Haag www.defensie.nl/nimh nimh@mindef.nl

Marinepersoneel in woelige tijden

 Wie tussen 1945 en 2005 militair was bij de Koninklijke Marine kreeg te maken met enorme veranderingen. De razendsnel ontwikkelende techniek, de dreigingen uit diverse windrichtingen en de omwentelingen in de maatschappij hadden hun invloed op het marinepersoneel. In Overstag en toch op koers. De Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005 beschrijft W.J.E. van Rijn dit proces. 

 

Het schip centraal

Bijzonder aan dit boek is de invalshoek van Van Rijn. De auteur komt tot de conclusie dat de Koninklijke Marine op personeelsgebied kon (en kan) worden beschouwd als een groot schip, met vergelijkbare mogelijkheden en beperkingen. Een schip dat, als de wind veranderde, overstag moest gaan om koers te houden. De marineleiding probeerde al sturend als een goed werkgever concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt.

Thema’s

Aan de hand van de drie grote onderwerpen – techniek, dreiging en maatschappij – bespreekt de auteur vele thema’s uit het leven van de marineman en –vrouw. Van opleiding tot uitzending, van varende vrouwen tot alcoholgebruik, het komt allemaal voorbij. Vanzelfsprekend is er aandacht voor spraakmakende anekdotes als de Neptunes boven het Binnenhof als protest tegen bezuinigingen en de zaak Eric O. 

Blik achter de schermen

Dit boek geeft geïnteresseerden in het veiligheidsbeleid en de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van de Koninklijke Marine, inzicht in de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Voor (voormalig) marinepersoneel biedt het herkenning en tevens een blik achter de schermen. In een prettige schrijfstijl, gelardeerd met vele voorbeelden, vertelt de auteur waar ruim een kwart miljoen marinemensen mee te maken kregen.

 W.J.E. (Egmond) van Rijn, viceadmiraal buiten dienst en historicus, is als geen ander bekend met de operationele taken en het personeelsbeleid in dit krijgsmachtdeel.

W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers. De Koninklijke Marine en haar personeel 19452005; Uitgeverij Van Wijnen; paperback met flappen; geïllustreerd; 608 blz; ISBN:
9789051945287; prijs €39,50. Verschijnt op 26 oktober 2015

Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interview kunt u contact opnemen met het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (e-mail: nimh@mindef.nl, tel.:070-3165836). 
Voor recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Uitgeverij Van Wijnen (e-mail:  info@uitgeverijvanwijnen.nl, tel.: 0517-394588).

 

 

De nieuwe Karel Doorman.

Bij de doop van het nieuwe schip voor de Koninklijke Marine, het JSS Zr.Ms. Karel Doorman, op zaterdag 8 maart 2014 in Vlissingen, is het eerste exemplaar van een nieuw boek uitgereikt aan de Minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het boek kan rechtstreeks bij de auteur besteld worden via het mailadres jacquescats@zeelandnet.nl. De prijs is dan 21,00 euro, inclusief verzendkosten.

Jacques Cats overhandigt boek 'Viermaal Karel Doorman' aan minister

VLISSINGEN - Jacques Cats, tot aan zijn pensionering als journalist werkzaam bij de PZC, heeft het eerste exemplaar van zijn boek Viermaal Karel Doorman aangeboden aan minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.
Cats schreef het werk ter gelegenheid van de doop van het in Vlissingen gebouwde bevoorradingsschip Karel Doorman.
Met een lengte van bijna 205 meter is dit het grootste schip van de Koninklijke Marine. Het werk is zaterdag aangeboden aan de minister bij de doopplechtigheid van het vaartuig.

Karel Doorman gedoopt voor behouden vaart

Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft zaterdag 8 maart 2014 in Vlissingen het grootste voor de Koninklijke Marine bestemde schip gedoopt. Het schip heeft de naam Karel Doorman gekregen en is daarmee het vierde schip van de Marine dat deze naam draagt. Menig Flakkeënaar heeft in het verleden als dienstplichtige en in mindere mate als beroeps bij de Marine dienst gedaan op één van de "Karel Doormannen".

De doophandeling was spectaculair. Door het drukken op een rode knop gaf Jeanine Hennis het startsignaal voor een 'James Bond missie'. Een knal volgde en metershoge vuurballen spoten vanaf het schip omhoog. Mariniers van de UIM daalden af vanuit een hijskraan en vanaf het schip, zij brachten het bijltje waarmee Jeanine Hennis de doop verrichte (door middel van het doorhakken van een touw waarna een champagnefles kapot werd geslagen op het schip). Dit alles omlijst met muziek door De Marinierskapel die schitterend het thema 'Mission Impossible' uitvoerde.

Het zogenoemde Joint Support Ship is inzetbaar voor bevoorrading op zee, strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning vanaf zee. Tijdens dit 'seabasing' dient het schip als thuisbasis voor troepen die operaties op het land uitvoeren.

Karel Doorman is bekend door zijn uitspraak: "Ik val aan, wie volgt mij" tijdens de voor hem -en de onder zijn bevel staande schepen- kansloze zeeslag in de Javazee in 1942. Door dit heldhaftige optreden besloot de Koninklijke Marine om schepen binnen de vloot te hebben die de naam van deze schout bij nacht zouden dragen.

Het meest bekende schip dat deze naam droeg was het vliegdekschip dat in dienst was van 1948 tot 1968. Hiervoor had Nederland gedurende twee jaar een tot vliegkampschip omgebouwd koopvaardijschip te leen van Engeland. Pas in 1991 kwam er weer een M-fregat in dienst dat in 2006 aan België werd verkocht.

Het schip is gemaakt door Damen Shipyards. Het casco in Roemenië, daarna is het vervoerd naar Vlissingen waar het schip verder is afgebouwt. De Karel Doorman wordt in 2015 overgedragen aan de Marine en is tot die tijd nog eigendom van de werf.

Hieronder enkele beelden van de affiche voor het boek.

 

Terug naar indeling site.

 

 

[Home] [A Indeling site] [A1 Nieuws pagina] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]