BuiltWithNOF

 

 

 

Henri Max Louis Frédéric Emile (Hans) van OOSTROM SOEDE.

geboren op 12-05-1910 te Groede, overleden op 11-07-1993 te Den Haag.
 

Jeugd.

Hans van Oostrom Soede werd in Groede,Zeeuws-Vlaanderen, geboren als zoon van burgemeester Jan Marie van Oostrom Soede en Susanna Cornelia Johanna Burgerhoudt.
Ook zijn broer Jean Marie Henri (Soesoe) van Oostrom Soede werd op 25-10-1911 in Groede geboren.
Toen Hans elf jaar oud was verhuisde het gezin naar Indië. Hij was al gauw het enige junior-bestuurslid van de zwemvereniging, en daar kreeg hij de smaak te pakken van het leiding geven. In 1927 wilde hij elektrotechnisch ingenieur worden, maar daar zat geen toekomst in. Daarom sloot hij zich aan bij de Marine, waar wel de mogelijkheid bestond om zich te bekwamen in de elektrotechniek. Hij ging naar het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Weer terug in Nederland ging het gezin wonen in Wassenaar.

Zijn broer Soesoe was ook een verwoed waterpoloër en maakte deel uit van het Nederlandse waterpolo team tijdens de olympische spelen in 1936.

(foto 7733) Het Nederlandse waterpolo team, staande van links naar rechts Hans Stam, Hans Maier, Soesoe van Oostrom Soede, Frans Kuyper, Lex Franken en Kees van Aelst, onderste rij van links naar rechts Jan van Heteren, Rudie den Hamer, Herman Veenstra, Gerard Regter en Joop van Woerkom.
Foto internet.

 

Jan van Heteren had een goede relatie met de familie Van Oostrom Soede. Zijn sportvriend Soesoe van Oostrom Soede was reeds op jonge leeftijd op 18 december 1939 overleden. Hij bezocht de moeder van Hans en Soesoe ook later nog regelmatig in het verzorgingshuis in Wassenaar waar zij op 7 januari 1982 op 94-jarige leeftijd overleed. Door deze relatie tussen Jan van Heteren en de familie van Oostrom Soede is de familie van Heteren in het bezit gekomen van een meubelstuk van de familie van Oostrom Soede. In dit meubelstuk werd onlangs een min of meer geheim laadje gevonden met daarin een tweetal telegrammen.

Deze blijken afkomstig uit het jaar 1959. In een van de telegrammen feliciteerd Hans van Oostrom Soede, op dat moment commandant van Hr.Ms Karel Doorman, zijn ouders met hun gouden bruiloft. Dit telegram is op 20 maart 1959 verzonden. Zijn ouders waren op 20 maart 1909 in Enkhuizen gehuwd.
Op de dag van verzending arriveerde Hr.Ms. Karel Doorman te Curacao, waar het op 21 maart 1959 afmeerde in de Caracasbaai.

(foto 7724) Het betreffende telegram van 20 maart 1959.
Foto ontvangen van Hijko van Heteren.

 

Op 24 maart 1959 ontving Hans van Oostrom Soede, als commandant van Hr.Ms. Karel Doorman, een telegram vanuit Nederland. Dit telegram kwam binnen toen de Karel Doorman lag afgemeerd in Oranjestad op Aruba voor een bezoek van 1 dag tijdens de 3e Westreis die duurde van 13 januari 1959 tot 4 mei 1959, met de aankomst in Rotterdam.

(foto 7725) Het telegram van 24 maart 1959.
Foto ontvangen van Hijko van Heteren.

 

Marine.

In die jaren heerste daar een ijzeren discipline. Elektrische zaken hadden nog steeds zijn belangstelling, maar leiding geven was toch aantrekkelijker. Hij waardeerde ook de hechte saamhorigheid. Dat hij nog te jong was om leiding te geven zette hem ertoe overplaatsing aan te vragen naar de onderzeedienst in Indië. Drie jaar later was hij 'oudste officier', dat wil zeggen ondercommandant. In 1938 werd hij commandant van de O-12 en in 1939 van de O-15, waarmee hij naar de West voer.

(foto 7745) Opname van de beëdiging van de ltz 3 Hans van Oostrom Soede (links vooraan), door de schout-bij-nacht C.J.E Brutel de la Riviere in de Atjeh-loods.

Oorlogsjaren.

In 1942 werd Van Oostrom Soede met de O-15 naar Engeland ontboden waar hij belast werd met de afbouw van Hr.Ms. Dolfyn, een U-klasse-onderzeeboot. Hij liet er wijzigingen aanbrengen, die later door de Engelsen allemaal werden overgenomen, dat werd de V-klasse. Hij was vanaf 15 mei 1942 nauw betrokken bij de bouw van de onderzeeboot.
Van 3 tot 26 juli 1942 maakte hij een oorlogspatroille mee aan boord van het zusterschip MHS P48 om ervaring op te doen met een U-class submarine.
Op 8 oktober 1942 stelde commandant van Oostrom Soede Hr.Ms. Dolfyn in Nederlandse dienst en werd de nieuwe onderzeeboot onder Brits operationeel bevel gesteld bij de 3th Submarine Flotilla die haar basis had in Holy Loch, Schotland.
Tot 14 november 1942 werd opgewerkt en de volgende dag vertrok Hr.Ms. Dolfyn om haar eerste oorlogspatrouille uit te voeren in de Golf van Biskaje. Tijdens deze patrouille werd op 26 november een torpedoaanval gedaan op een Duitse onderzeeboot maar de torpedo’s misten hun doel.

(foto 7744) Hr.Ms. Dolfyn loopt een haven binnen.
Foto internet.

 

Als commandant van de Dolfyn voer hij eerst naar Algiers om zich vanaf 23 januari 1943 bij de 8th Submarine Flotilla te voegen. Hij huurde een kamer aan wal, maar overdag was hij continu aan boord van de HMS Maidstone. De commandant was een Brit. De flotilla bestond uit 12 onderzeeërs, toen de Dolfyn tien maanden later vertrok, waren er daarvan nog maar twee over, maar de vloot was inmiddels aangevuld tot vierentwintig schepen.

Tijdens de eerste missie vanuit Algiers, die de Nederlandse onderzeeboot in de wateren rond Corsica en Sandinië volbracht, zou Hr.Ms. Dolfyn haar grootste succes boeken.
Aan de zuidwestkust van Sardinië vingen de geruispeilers van de Dolfyn, op 9 februari 1943, het schroefgeruis van drie schepen. Door de periscoop konden slechts twee Italiaanse patrouilleboten worden waargenomen, waarna ltz 2 Van Oostrom Soede aannam dat het derde schip een onderzeeboot moest zijn.
Om 10.48 uur kwam de onderzeeboot onverwachts aan de oppervlakte en verandere 9 minuten later haar koers waarna zij aan boord van de Dolfyn herkend werd als een Italiaanse Perla-klasse onderzeeboot.
Nog geen 2 minuten later vuurde Hr.Ms. Dolfyn, met korte intervals, vier torpedo’s af op het vijandelijke schip, waarvan de derde een voltreffer in de midscheeps was. De Italiaanse onderzeeboot zonk in minder dan een minuut. De patrouilleboten vormden geen bedreiging voor de Dolfyn, daar zij meteen de overlevenden begonnen op te pikken. Er waren 13 overlevenden van de onderzeeboot Malachite, waaronder de commandant, tenente di vascello (luitenant-ter-zee) A. Cinti. De overige 32 Italiaanse bemanningsleden waren om het leven gekomen.

Foto 7729 Bemanning aan boord van de Dolfyn na de torpedering van de Malachite. In het midden de cdt Van Oostrom Soede met aan zijn rechter zijde de ltz 2 jhr W.C.M. de Jonge van Ellemeet.

Foto 7746 officieren aan boord Dolfyn na de torpedering van de Malachite.

 

Op 29 maart 1943 bracht Hr.Ms. Dolfyn, onder de kust van Sardinië, het Italiaanse stoomschip Egle van 1143 ton tot zinken. Tijdens deze missie viel Hr.Ms. Dolfyn op 24 april 1943 een U-boot aan, de Duitse onderzeeboot ontkwam echter aan de vier afgevuurde Nederlandse torpedo’s.

Op 4 juli 1943 torpedeerde Hr.Ms. Dolfyn, tijdens haar zesde oorlogspatrouille, het Italiaanse vrachtschip Sabbia van 5788 ton, dat zwaar beschadigd raakte. Sleepboten probeerden het schip de haven van Civitavecchia binnen te slepen, maar door een explosie aan boord werd het schip alsnog een total loss. De Dolfyn wist te ontkomen aan de dieptebom aanval die uitgevoerd werd door de onderzeebootjager welke de Sabbia geëscorteerd had.
Diezelfde avond ontdekte de Dolfyn de gewapende schoener Adalia van 165 ton, welke gebruikt werd als patrouilleboot. De Dolfyn nam met haar 7,5 cm boordkanon de schoener onder vuur, waarna deze door de bemanning werd verlaten. Commandant Van Oostrom Soede stuurde er meteen een enterploeg op af, die alle aan boord achtergelaten papieren buit maakte voordat de schoener door een explosieve lading tot zinken werd gebracht.

Hr.Ms Dolfyn boekte nog meer succes tijdens haar oorlogspatrouilles in de Middellandse Zee.
In september 1943 viel de Dolfyn een Duits troepentransportschip aan, dat gebruikt was om  Bastia te evacueren. Het schip vloog in brand. Aangezien er veel munitie aan boord was, durfden de beschermende schepen niet langszij te komen om de troepen over te nemen.
In de baai bij Ustica werd de Dolfyn negentig keer beschoten door een Italiaanse motortorpedoboot. Verder bracht ze in de Middellandse Zee een anti-luchtdoelschoener en nog een Duits transportschip tot zinken.

Op een dag kwam prins Bernhard op inspectie in Algiers, gekleed in een Brits luchtmacht uniform. Na de inspectie van de Dolfijn was er een partij op de Maidstone. De sfeer was formeel. Op voorstel van Van Oostrom Soede heeft de prins zich toen verkleed in een uniform van de Nederlandse marine, zodat ze onopvallend aan wal konden gaan.

(foto 7730) ZKH prins Bernhard aan boord van Hr.Ms. Dolfyn, rechts van de prins de commandant Hans van Oostrom Soede.

(foto 7742) De commandant van de onderzeeboor Hr.Ms. Dolfyn, ltz 1 Van Oostrom Soede (rechts), ontmoet de commandant van de onderzeeboot Hr.Ms. O19, de ltz 1 Van Karnebeek (links).

Hans van Oostrom Soede is commandant geweest van Hr.Ms. Dolfyn van 23 september 1942 tot 25 juli 1944, hierna A. van Altena van 25 juli 1944 tot 21 augustus 1944, hierna J.B.M.J. Maas van 21 augustus tot 14 september 1945 (was ook commandant van Hr.Ms. Karel Doorman) en als laatste R. van Wely van 28 mei 1946 tot 23 september 1946, waarna de onderzeeboot uit dienst is gesteld.
Van 1947 tot 1952 werd de Dolfyn gebruikt als instructieschip voor technisch personeel bij de Technische Opleidingschool Koninklijke Marine (TOKM) te Amsterdam.
In mei 1952 werd de onderzeeboot verkocht aan een sloper in Kramp[en aan den IJssel.

 

Na de oorlog.

H.M.L.F.E. "Hans" van Oostrom Soede 
(1910-1993)

Bij K.B. van 9 januari 1948, No. 25, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens: 
Het zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door in de jaren 1942 tot en met 1944 in de Middellandse Zee als Commandant van Onze onderzeeboot "Dolfijn" op zee gedurfde en bekwame wijze belangrijke successen voor de oorlogvoering tegen de vijand te behalen en wel in het bijzonder in de volgende acties; 
1. het tot zinken brengen: 
van de Italiaanse onderzeeboot "Malachite" (bij Kaap Spartivento op 9 Februari 1943) ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke onderzeebootjagers; van een, door een mijnenveger geëscorteerd, 4-5000 tons koopvaardijschip (bij het eiland Gavoli op 29 Maart 1943); 
van een, door een kustvaartuig geëscorteerd, 5-6000 tons koopvaardijschip (onder Civita Vecchia op 4 Juli 1943) waarbij tegenaanvallen van het kustvaartuig met dieptebommen Onze onderzeeboot in gevaar brachten; 
van een anti-luchtdoelschoener van 125 ton en een van 200 ton op 4 onderscheidenlijk 13 Juli 1943; 
van een koopvaardijschip van 9000 ton bij Bastia op 11 September 1943, ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke torpedoboten; 
van twee Duitse transportschepen, elk van 250 ton op 13 September 1943 tussen Spezia en Genua. 
2. De stoutmoedige poging de vijand afbreuk te doen in de baai van Santa Maria (Ustica), waarbij, nadat Onze onderzeeboot "Dolfijn" aan de grond was gelopen, een gevecht met een vijandelijke motortorpedoboot moest worden aangegaan onder mitrailleurvuur van de kust.

 © Foto: P.G.H. Maalderink, "De Militaire Willems-Orde sedert 1940" 

Zijn lange loopbaan in de Koninklijke Marine, hij bracht het tot kapitein-ter-zee, commandant van het vliegdekschip Hr.Ms. Karel Doorman en commandant van de Onderzeedienst Nederland, leverde van Oostrom Soede meerdere onderscheidingen op:

Ridder der 4e klasse in de Militaire Willems-Orde;
Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden;
Het Bronzen Kruis, verleend op 4 mei 1944;
Het  Oorlogsherinneringskruis met twee gespen;
Het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier met het getal XX;
Het Ereteken voor Orde en Vrede;
Een hoge Britse ridderorde, "Honorary Companion” in de Distinguished Service Order van het Verenigd Koninkrijk;
Een Deense ridderorde, Ridder 1e klasse in de Orde van de Dannebrog;

 

(foto 7743) De onderscheidingen van de ktz Van Oostrom Soede in het Marine museum te Den Helder.

 

(foto 7732) Hans van Oostrom Soede als ltz 1

 

ltz 3  vanaf 21-08-1931;
ltz 2  vanaf 21-08-1933;
ltz 1  vanaf 16-08-1942 aan boord van Hr.Ms. Dolfyn;
kltz   vanaf 01-08-1951;
ktz    vanaf 01-02-1956.

 

(foto 5641) Inspectie van de gewapende wacht aan boord van de Karel Doorman door ZKH prins Bernhard, in gezelschap van de commandant kltz Van Oostrom Soede.

 

(foto 7731) Commandant Van Oostrom Soede op de brug van Hr.Ms. Karel Doorman.

 

(foto 7741) Een foto van Hr.Ms. Karel Doorman tijdens de landing van een Sea Hawk en ondertekend door de smaldeelcomannadnt Van Oostrom Soede.

 

De marine officier Hans van Oostrom Soede heeft wel een heel bijzondere relatie met het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman. Van onderzeeboot commandant naar onderzeeboot bestrijder.
Verder heeft hij van de leiding gevende officieren het langst aan boord van de Doorman gediend en wel meer dan vierenhalf jaar.
Hij heeft aan boord dienst gedaan als Eerste officier en als kltz de 7e commandant van Hr.Ms. Karel Doorman van 1 september 1952 tot 1 september 1953.
Hij heeft de leiding aan boord van de Doorman gehad tijdens de grote verbouwing op werf van Wilton-Fijenoord, niet als commandant omdat het schip buiten dienst was gesteld.

Op 28 mei 1958 werd het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman op de werf van Wilton-Fijenoord weer in dienst gesteld door de commandant Hans van Oostrom Soede, waarna hij commandant was tot 4 augustus 1959.

Op 19 juni 1959 arriveerde Hr.Ms. Karel Doorman in Rotterdam na een reis vanaf 28 mei 1959, met daarin de oefening Fairwind.

Op deze 19 juni 1959 was er de commando overdracht aan boord, waarbij het commando van smaldeelcommandant werd overgegevn door de commandeur A. van Karnebeek aan de kapitein-ter-zee H.M.L.F.E. van Oostrom Soede. Het is volgens mij de enige keer dat een ktz smaldeelcommandant is geweest.
Zie ook foto 7742 hier boven waar beide als ltz 1 commandant waren van een onderzeeboot.

Vervolgens een reis van 26 augustua 1959 tot 11 september 1959, met daarin opgenomen de oefening “Shoptalk” en een bezoek aan Hamburg. De commandant van de Doorman was toen de ktz J.G. Stegeman.
Door de smaldeelcommant Van Oostrom Soede is een foto van de Karel Doorman met omlijsting en tekst in de Duitse taal, ondertekend door de ktz Van Oostrom Soede.

Terwijl de beide marine officieren Van Karnebeek en Stegeman zijn gepensioneerd als vice-admiraal, is Van Oostrom Soede in 1960 gepensioneerd als kapitein-ter-zee.
Van de 19 oud commandanten van Hr.Ms. Karel Doorman, zijn er 8 gepensioneerd als vice-admiraal, 5 als schout-bij-nacht en 1 als commandeur. Verder twee als kapitein-ter-zee en van overige is dat niet duidelijk geworden.

Weet iemand toevallig waarom Hans van Oostrom Soede, na zijn staat van dienst, is gepensioneerd als ktz.

Hans van Oostrom Soede is op 11 juli 1993 op 83-jarige leeftijd in Den Haag overleden.

Terug naar commandanten.

 

Terug naar bemanning-index.

 

 

[Home] [A Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Bemanning voor 1948] [Bemanning 1948-1955] [Commandanten] [Het cafetaria 2H20] [In verblijven (1)] [In verblijven (6)] [Op vliegdek (1)] [Op vliegdek (6)] [Passagieren] [Slaapverblijven F en G dek] [Reunie Karel Doorman (1)] [Dekhockey] [Zonnen vliegdek (1)] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]