BuiltWithNOF

 

DEEL 10.

Dinsdag 29 october 1946 op rede van Soerabaja.
06.10 uur N206 SB achteruit langszij voor overgeplaatsten en lossen auto. 07.10 LT 104 BB vooruit langszij. 07.20 uur N206 vertrekt naar Soerabaja. 07.35 uur beginnen met lossen.12.05 R.P. (River Patrol) met post aan SB langszij. Daarna aan BB langszij. LCT neemt telgr. 2 Treep en post mee terug naar Soerabaja. 14.35 uur LCT vertrekt wegens zeegang (springen van trossen), gaat voor anker. 15.30 uur nemen BB valreep weg.

Woensdag 30 october 1946 op rede van Soerabaja.
06.30 uur LT 104 aan SB vooruit langszij, aanvang lossen van munitie. 11.45 uur Achelles aan BB langszij met bezoekers, post en victualien. 12.30 uur LT 104 verhaalt naar SB achteruit. 12.50 uur RP 146 BB langszij. 13.30 uur RP 146 BB, langszij van Achilles, met gewonden voor doktersbehandeling. 14.00 uur einde laden, LT 104 terug naar Soerabaja. 14.10 uur RP 146 vertrekt naar Soerabaja. 15.00 uur Achilles met bezoekers terug naar Soerabaja. 16.00 uur verstuwen ammunitie. 18.00 uur N206 komt niet langszij maar gaat voor anker (zeegang!). Verstuwen ammunitie van achteruit naar voren in hangaar.

Donderdag 31 october 1946 op rede van Soerabaja.
 05.58 uur N206 aan SB vooruit langszij. Beginnen met munitie lossen. 11.30 uur RP 138 BB langszij met post en passagiers. 13.00 uur RP 138 vertrekt. 13.10 uur N206 verhaalt naar SB achteruit. 18.05 uur einde lossen air-stores. 18.10 N206 vertrekt. Verstuwen ammunitie.

(foto 4910) Opname van de RP138.

Vrijdag 1 november 1946 op rede van Soerabaja.
04.10 uur aanvang verstuwen ammunitie. 10.15 uur uitbetalen in verblijven I en II. 11.30 uur LT 104 langszij aan SB vooruit, patrouilleboot met passagiers langszij. 12.35 uur RP vertrekt naar Soerabaja.

Zaterdag 2 november 1946 op rede van Soerabaja.
06.30uur LT 104 langszij aan SB vooruit. Aanvang loswerkzaamheden. 10.25 uur LT 104 vertrekt naar Soerabaja. 11.15 uur RP 147 aan BB langszij. 13.10 uur RP 147 vertrekt met persmissiegangers aan boord naar Soerabaja.

(foto 4909) Opname van de RP147.

Zondag 3 november 1946 op rede van Soerabaja.
09.00 uur na de kerkdiensten omkleden in daagsch tenue. 10.45 uur RP 138 en Achilles langszij met bezoekers. 13.00 uur vertrek RP 138. 14.00 uur vertrek Achilles.

Maandag 4 november 1946 op rede van Soerabaja.
08.20 uur alarm lekbrandweer. Begin van brand in …..(slecht leesbaar) lobby van bergplaatsen achteruit door zelfontbranding van electric engine starters. Blussen met behulp van schuimblussers. 08.30 uur aftrap alarm lekbrandweer. Verstuwen munitie door divisie B. 11.25 uur RP 147 BB langszij. 12.15 uur loodsboot aan BB langszij, vertrekt direct weer. 13.03 uur RP 147 vertrekt naar Soerabaja. Gaan door met verstuwen munitie en stores.

Het merendeel dat niets met de drieploegendienst te maken had deed gewoon het dagelijks werk en reewacht. Dat betekende veel vrije tijd en zo ver uit de kust was passagieren niet mogelijk. Er werd toch van alles bedacht om verveling tegen te gaan. Massale ochtendgymnastiek gegeven door de mariniers was al eerder een flop geweest omdat juist de flinkere jongens van hun stokje waren gegaan. Er was al een revuegezelschap ontstaan compleet met orkest, die hadden in de hangaar nu alle ruimte om te fantaseren en te oefenen. Daar was dan ook iets moois uitgegroeid, zelfs met een sneltekenaar en goochelaar. Waar ze alle spullen vandaan hadden gehaald mag Joost weten, het zag er professioneel uit. Zij hebben wat later een prachtige voorstelling gegeven onder de naam “Revue wind en water”.

Zie de foto hieronder.

(foto 6235) Opname van de band voor de revue “Water en Wind”. Om de verveling tegen te gaan aan boord was er een uitvoering van deze revue. Men lag voor anker en er kon niet gepassagierd worden.
Foto ontvangen van Kees Verkooijen.

Dinsdag 5 november 1946 op rede van Soerabaja.
06.40 uur N206 SB vooruit langszij, aanvang loswerkzaamheden div. B. 07.05 motorkotter vertrekt naar Djamoeang rif voor rendez-vous met generaal majoor De Bruijne. 08.00 gaan door met lossen van rockets en bommen. 08.30 uur aan boord komt territoiaal bevelhebber Oost-Java, den generaal majoor der mariniers. 11.30 uur patrouilleboot langszij. 12.45 uur vertrek patrouilleboot. 18.00 uur einde lossen N206, gaat ten anker. 18.25 uur gaan verder met verstuwen munitie op voordek.

Woensdag 6 november 1946 op rede van Soerabaja.
05.30 uur SB en BB whaleboot te water. Achter op sleeper. 05.57 uur LCT N206 langszij aan SB vooruit, munitie lossen. 11.00 uur RP 138 langszij. 13.05 RP 138 naar Soerabaja met overgeplaatsten, munitie en stores. Verstuwen munitie. 18.00 uur vastwerken met verstuwen munitie. 19.15 uur LT 104 langszij, 8 inheemse waschbazen komen aan boord. 21.35 uur LT 104 gaat ten anker.

Donderdag 7 november 1946 op rede van Soerabaja.
06.00 uur LT 104 langszij aan SB, beginnen met victuakien laden. 08.00 uur bijhalen buitenboord div. C. 10.20 uur RP 138 met Japans watervliegtuig bij SB laadboom. Hijsen Japans vliegtuig aan boord. RP 138 BB langszij met post en passagiers. 12.00 uur RP 138 vertrekt naar Soerabaja. 13.00 uur RP 147 vertrekt naar Soerabaja. Doorgaan met munitie lossen. 20.00 uur einde lossen.

(foto 5440) Het Japanse watervliegtuig ‘Jake’ Aichi E13A met de twee drijvers, werd op 7 november 1946 door de RP138 naar de Doorman gesleept.
Foto Nuyten via Jaap de Moor.

(foto 5443) Het Japanse watervliegtuig werd hierna aan boord gehesen.
Foto Nuyten en/of Wullink via Jaap de Moor.

(foto 5444) Hier vertrekt de LCT 105 weer terug naar de wal na aflevering van het watervliegtuig ‘Rex” de Kwanishi N1K1 bij de Doorman.
Foto Nuyten via Jaap de Moor

(foto 2942) Opname van Hr.Ms. Karel Doorman voor anker op de rede van Soerabaja. Op het vliegdek staat reeds een van de Japanse watervliegtuigen.
Foto via Dutchfleet.

(foto 2944) Op het vliegdek is er veel belangstelling voor het eerste aan boord gehesen Japanse watervliegtuig.
Foto via Dutchfleet.

(foto 2945) Beide Japanse watervliegtuigen aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman gehesen.
Foto Nuyten en/of Wullink via Jaap de Moor.

(foto 5588) Tekening van het type “Jake”.

(foto 5445) Uit Vliegwereld van 9-3-1950, artikel mbt de Japanse watervliegtuigen.
Foto Nuyten en/of Wullink via Jaap de Moor.

(foto 5451) Nogmaals een artikel cq reactie op de vraag waar ze in Nederland zijn gebleven.
Foto Nuyten en/of Wullink via Jaap de Moor.

Vrijdag 8 november 1946 op rede van Soerabaja.
06.00 uur aanvang lossen kleding en air-stores. 07.45 uur bijhalen buitenboord. 08.00 uur doorgaan met lossen van air- en botteliers stores. 11.15 uur RP 146 langszij aan BB. 12.30 uur LT 104 vertrekt naar Soerabaja. 12.45 uur RP 146 vertrekt naar Soerabaja. Doorgaan met bijhalen buitenboord. 15.10 Achilles langszij met mariniers cabaret gezelschap. 20.00 uur cabaret voorstelling op het vliegdek.

Zaterdag 9 november 1946 op rede van Soerabaja.
06.00 uur aanvang verstuwen munitie en victualiën. Bijhalen buitenboord. 09.50 uur strijken kotter om overgeplaatsten naar Hr.Ms. Kortenaer te brengen. 11.30 uur RP 138 langszij. 12.00 uur Achilles SB langszij. 12.50 uur vertrek patrouilleboot naar Soerabaja. 13.20 uur vertrek Achilles met cabaret gezelschap mariniers.

(foto 0209) Opname van Hr.Ms. Kortenaer.
Foto ontvangen van Johan Koerts.

Zondag 10 november 1946 op rede van Soerabaja.
06.15 uur strijken motorkotter. 06.16 uur vertrek kotter naar Djamoeang rif. (geen vermelding van reden). 07.40 uur kotter terug aan boord. 12.30 patrouilleboot langszij. 13.15 uur LCT 206 met ong. 250 militaire bezoekers langszij. Nemen watervliegtuig en stores uit LCT over. Geleiden bezoekers rond. 13.30 uur vertrek patrouilleboot. 14.45 uur vertrek Achilles. 16.00 uur vertrek LCT 206. 20.00 uur filmvoorstelling op het vliegdek.

Maandag 11 november 1946 op rede van Soerabaja.
10.15 uur alle hens voor de boeg. 11.45 uur anker op, sluittoestand X.Y. Stoomen door geveegd kanaal koers N vaart 12’. 13.30 passeeren uiterton? (slecht leesbaar). 18.00 uur radar 293 bij. 23.55 uur krijgen radarpeiling van Masalembo i.p. 357.

(foto 4912) Kaartje met de positie van het eiland Masalembo.

Wij ontvingen telegrafisch de waardering van vice-admiraal A.S. Pinke voor het snel ontladen van de onderdelen en munitie van het vliegtuigsquadron en daarop de opdracht tot het houden van een kruistocht door de Molukken, waarbij onderweg 400 ton djatihout van de houtontginning op Moena (bezuiden Celebes) zou worden geladen. Daardoor zou de Marine spoedig over hout kunnen beschikken benodigd voor het afbouwen van de nieuwe loodsboten in Nederland.
Op het Marinevliegkamp te Morokrembangan konden wij de hand leggen op 2 Japanse vliegtuigen, die op het vliegdek werden vastgesjord. Wij hoopten dat daardoor de functie van het schip duidelijk zou blijken. Geregeld zagen wij in de cockpit onze mannen zitten en het was wel zeker dat er op souvenirs werd gejaagd. Het vertonen van deze vliegtuigjes had in zoverre succes dat in Makassar de militaire commandant een ijlbode zond met verzoek de vliegtuigen onverwijld te doen opstijgen voor het opsporen van een lijnvliegtuig dat vermist was, doch dat gelukkig enige uren later te Makassar landde.
Op maandag 4 november 1946 werd nog een kleine brand aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman geblust en werd erger voorkomen.

Dinsdag 12 november 1946 in de Java Zee.
01.30 uur verliezen radarpeiling Masalembo i.p. 327. 06.30 uur bedanken radar 261. 08.00 uur positie 06.03. S en 116.03. E. 09.55 uur oefening ‘man over boord’, werpen BB boei uit. Stoomen BB rond, manoeuvreren terug naar de boei. 10.02 strijken SB whaleboot, pikken boei op. 10.10 uur hijsen SB whaleboot. 10.15 uur vervolgen koers 090. Positie 6.4. Z en 116.32. O. 22.25 uur krijgen radarpeiling van De Bril i.p. 075 afst. 15’

Boven blz. 147 geschreven: “blz. 146 voordat het kan worden ingevuld uit het journaal gescheurd. dB 12/XI/46”.

Deze bladzijde ontbreekt dan ook uit het scheepsjournaal. Reden onbekend.

Op woensdag 13 november 1946 aankomst in Makassar. Hier volgde een bezoek aan boord van de Resident en verder de vorsten van Boni en Gowa.
De aankomst te Makassar op 13 november verliep weinig vlot. Tengevolge van de aanslibbing konden wij het schip niet langs de door de havenmeester aangewezen kade krijgen. Daar stond een nicht van mij met een grote bos bloemen, die beschenen door de felle zon, steeds verder het hoofd bogen. Wij meerden toen iets verder aan een steiger.

Woensdag 13 november 1946 in de Java Zee.
01.50 uur radarpeiling Bankaoeloeang (voor de kust ter hoogte van Makassar). 02.55 uur oprische peiling van Bankaoeloeang. 05.50 uur passeeren boei A. 06.35 uur passeeren boei B in geveegd kanaal. 07.00 uur passeeren boei C. 07.30 uur stoppen beide machines, nemen loods aan boord. Stoomen de haven van Makassar binnen. 08.00 uur meerrol. 08.15 uur laten SB anker vallen, brengen trossen uit op de wal. 08.45 uur gemeerd over BB langszij Wilhelmina steiger. 08.50 uur aftrap meerrol. 11.10 uur commandant brengt officieel bezoek aan MTC GO. 13.20 uur geven gelegenheid tot passagieren voor 2 divisies. 21.00 uur laden 430 ton drinkwater.

(foto 4921) Zicht op de Wilhelminasteiger te Makassar.

(foto 4921a) Opname van afgemeerde schepen aan de Wilhelmina steiger te Makassar.

Donderdag 14 november 1946 te Makassar.
08.00 uur divisie B treedt aan op de wal, vertrekken ten 08.30 uur met auto’s naar Malino. 10.30 uur commandant brengt officieel bezoek aan Resident van Zuid-Celebes. 11.45 uur Resident brengt officieel tegenbezoek aan commandant. 16.00 uur leiden employés van BPM rond.

(foto 4911) Opname Malino.

Toevoeging:
Malino was een vakantieoord in de bergen (1200 m. hoog) en ong. 70 km van Makassar. Vakantieoord werd tijdens bezetting door Japan gebruikt als interneringskamp, echter zonder Japanse bewakers. In Malino vond van 16 tot 25 juni 1946 een grote conferentie plaats tussen Nederland en Indonesië. In december 1946 werd door de Van Mook de noodtoestand voor Zuid-Celebes afgekondigd.

Die morgen stonden na het licht worden een aantal militaire vrachtwagens klaar om ons naar het marine rustoord te brengen op grote hoogte. De bergen bij Makassar varieren in hoogte van 1500 tot bijna 4000 meter. De vrachtwagens werden bestuurd door zeer jonge Indische jongens maar zij deden het prima. De voertuigen kreunden omhoog over een bochtige smalle zandweg. Tegen twaalf uur waren we waar we zijn moesten.
Het hoofdgebouw was een kantine met slaapzaal. De beheerder was een sergeant die in de oorlog een arm was kwijtgeraakt. Met behulp van Indisch militair personeel werd het eten geregeld. De chauffeurs aten niet met ons mee. Zij hadden hun maaltje in een tot tasje gevouwen bananenblad bij zich en aten gewoon hun rijst met de handjes.
Dit kamp op ruim 1500 meter hoogte had de naam Malino en was van alle gemakken voorzien, het water was er echter erg koud. Dat waren de nachten ook met in de vroege ochtend zelfs dicht bij het vriespunt er waren daarom extra dekens aanwezig. Er was ook een tennisbaan en een manege met ponypaardjes, genaamd “Malino’s”. Nou manege, het was meer een schuilplaats onder een boom. Ik vond het maar niets dat er zware kerels op die kleine paardjes jakkerden.
Het prachtige landschap boeide me het meest, de vergezichten en de lager gelegen geribbelde groene velden, de Sawa’s.
De bediening was in handen van een Indische bediende die wel het geld inde maar niet wisselde, daar moest hij voor naar zijn blanke baas. In het begin lukte dat maar het duurde steeds langer en op een gegeven moment kwam hij helemaal niet meer omdat de baas niet meer wisselde. Deze was zelf zijn beste klant geweest en lag poepzat op een bank. Twee dagen later zijn we weer bergafwaarts gegaan naar Makassar en is er nog lang over deze mooie dagen nagepraat.
Nog voor we vertrokken van Makassar kregen we te horen dat daags na ons vertrek uit Malino, het rustoord aangevallen was door opstandelingen. Er zouden ook doden zijn gevallen, de juiste toedracht werd verzwegen, het kon voor ons bedoeld geweest zijn.
 

Tijdens verblijf in Makassar konden opvarenden gedurende enkele dagen gebruik maken van het vakantieoord. Daags na vertrek van opvarenden Karel Doorman uit het vakantieoord, werd dit aangevallen door opstandelingen.

Vrijdag 15 november 1946 te Makassar.
09.30 uur rondleiden bezoekers: 400 leerlingen ULO school. 10.00 uur geven gelegenheid tpt passagieren voor div. B en C.

Zaterdag 16 november 1946 te Makassar.
09.30 uur geven gelegenheid tot passagieren voor div. A en C. Rondleiden bezoekers tot 18.00 uur , o.a. HBS 320 leerlingen van 14.00 tot 16.00 uur.

Maandag 18 november 1946 te Makassar.
08.00 uur vertrek divisie C per vrachtauto naar Malino. 09.00 uur bezoek aan boord van officieren KL en KNIL. Bezoek schip door groepen schoolkinderen. 12.00 uur vastwerken, alle bezoekers van boord.16.00 uur bezichtiging schip door minder personeel KNIL en KL. 17.00 uur officieel bezoek door resident en zelfbestuurders. 18.00 uur alle bezoekers van boord. 20.00 uur bioscoop voorstelling op het vliegdek voor den Resident en genodigden.

Op 18 november 1946 bezocht de resident met de vorsten van Boni en Gowa het schip, terwijl zich in het gezelschap ook een aantal zelfbestuurders bevonden. Voorop liep de vaandeldrager met de pajong van de vorst van Gowa. Iedere middag was het schip stampvol van Indonesische bezoekers, die zich waardig gedroegen.

Dinsdag 19 november 1946 te Makassar.
15.00 uur Hr.Ms. Banda vertrekt naar zee. 16.00 uur bezoek van militairen aan boord tot 18.00 uur. 152 ton water geladen. 18.00 uur verlofgangers van Malino aan boord terug. 20.00 uur instuif voor officieren en hun dames van marine kazerne Makassar.

Er zijn inderdaad enkele apen aan boord gebracht en vele vogels. Op een gegeven moment werd er paal en perk gesteld aan het aantal dieren aan boord. Zo bleef er nog 1 aap aan boord. Deze had zich verschanst in de hangaar op en tusen het Djatihout en liet zich niet meer pakken.

Woensdag 20 november 1946 te Makassar.
08.00 uur laden 24 ton drinkwater. 09.15 uur proefdraaien. 09.30 afbochten (ontbochten). Resident aan boord voor overtocht naar Baoe Baoe (Boetoeng), dhr. Appelman voor overtocht naar Raha en majoor KL en 2 paters. 09.50 uur bezoekers van boord. 10.00 uur stoomklaar, bepalen meerrol. Loods aan boord. Bepalen sluittoestand X en Y. 10.15 uur ontmeren, hierna SB anker in. Slippentros vastgemaakt op boei SB achteruit. Stoomen de haven uit. 10.50 uur loods van boord. 11.25 uur nabij boei C. 11.55 uur nabij boei Z, geveegd kanaal. 12.37 passeeren uiterton. 22.30 uur krijgen zicht van Pasi Tanete licht i.p. 056, afstand volgens radar 20’. 22.43 radar type 293 bij.

(foto 4913) Opname van lighthouse Pasi Tanete.

Hierna naar het eiland Moena en voor anker op de rede van de kampong Rahia. Hier werd een lading Djatihout aan boord gehesen en opgeslagen in de nu lege hangaar. Dit hout was bestemd voor de werf in Nederland voor de bouw van loodsboten.
Kort daarop liepen wij Straat Boeton binnen, een nauwe straat met veel stroom, die het eiland Boeton scheidt van het eiland Moena. Wij ankerden voor de kampong Raha (Moerra).
 

Donderdag 21 november 1946 in de Banda Zee.
00.18 uur bepalen koers 086 i.p. lighthouse Pasi Tanete 158. 00.45 uur verliezen zicht van Pasi Tanete i.p. 237. 06.00 uur krijgen zicht van Kalatoea (Kalatoea en Flores eilanden). 08.15 uur zicht van Moena. 08.30 uur krijgen zicht van Kalatoea. 10.15 uur bepalen koers 060 i.p. van pier Baoe Baoe 100. 10.40 komen ten anker op rede Baoe Baoe. MK op 1 uur notice. Strijken motorkotter. 10.50 uur strijken motorboot. 11.00 uur commandant en resident van boord. 10.50 uur Sultan van Boetan brengt officieel bezoek aan boord. 16.00 uur geven gelegenheid tot passagieren voor officieren en div. A onderofficieren. 18.00 uur passagiers terug van de wal. 19.15 uur bezoek van den Sultan van Boeton voor bijwonen filmvoorstelling en dinee aangeboden door de commandant. 22.00 uur vertrek van den Sultan van Boeton met gevolg. 22.20 uur meerrol op post. 22.25 uur hijschen motorkotter, stoomklaar. 22.30 uur gaan anker op, bepalen koers 270. 23.30 uur radar type 293 en Asdic bij.

Vrijdag 22 november 1946 in de Banda Zee.
00.05 uur zetten Asdic af. 10.55 uur bepalen koers 269 i.p. 13.30 uur zetten radar 293 bij ivm slecht zicht door regenbuien. 14.50 uur komen ten anker voor BB anker op de rede van Raha. 15.20 strijken motorkotter SB whaleboot, laten passagieren voor div. C. 18.00 uur bepalen reewacht. 20.15 uur filmvoorstelling op het vliegdek voor de bemanning.

De commandant had telegrafisch vanuit Batavia opdracht gekregen 400 ton Djatihout op te halen bij het eiland Moena bij Baoe-Baoe en Boeton een eilandengroep ten Zuid Westen van Celebes. Ook daar waren enkele dagen voor uitgetrokken. We zijn op 20 november 1946 daarheen vertrokken en kwamen een dag later bij Baoe-Baoe aan en gingen daar voor anker. In een ommezien waren we omringd door kano-achtige bootjes met koopwaar. De kleine prauwen hadden vooral veel vruchten te koop maar ook hertengeweien, papagaaien en andere vogels. Aan boord komen mochten die inlanders niet maar op de statietrap werd druk gehandeld maar wel onder toezicht van de officier van de wacht om te voorkomen dat meer dieren aan boord zouden komen. Die zijn wel aan boord gekomen en wel op een heel andere manier. De Karel Doorman is bij die eilanden enige malen van ankerplaats veranderd, het hoe en waarom is ons niet verteld.

(foto 5446) Het schip lag voor anker en passagieren was niet toegestaan. Dus kwam de handel naar het schip toe. Hier wordt onderhandelt met diverse ‘parlevinkers’. Het verhaal gaat dat zelf aapjes van eigenaar verwisselden.

Zaterdag 23 november 1946 op de rede van Raha.
06.45 uur houtvlot langszij. 07.30 uur vangen aan met hout laden. 15.00 uur geven gelegenheid tot jagen en passagieren.

(foto 4389) Met de grote kraan op het achterdek werd de partij Djatihout aan boord van de Doorman gehesen. Hierna met de lift naar de hangaar.
Foto Cees Stuursma via Dutchfleet.

Bij Moena lag een kreek vol boomstammen die aan boord getakeld moesten worden. Op de boomstammen die als vlotten aan elkaar gemaakt waren werkten inboorlingen die er een eigen taaltje op na hielden. Ik heb het al vaker over arme mensen gehad maar deze hadden zelfs geen broek aan hun kont, wel een stukje bananenblad voor, misschien uit schaamte voor ons. Zij waren super verlegen. Toch waren zij bedreven in het omgaan met die zware boomstammen (400 ton) die een voor een aan boord werden gehesen en in de hangaar over dat dek werden verdeeld.
Tijdens de werkzaamheden gooide de bottelier een groot leeg boterblik over boord en dat kwam op zo’n vlot terecht. Dat blik zo groot als een emmer blonk in de zon als goud. Maar niet voor lang, onze dappere helpers lieten het werk voor wat het was en storten zich op dat blik om eigenaar te worden, dat ging met veel geweld gepaard. Het scherpe deksel sneed een van de vechtjassen zijn been over een flinke lengte open. Er werd naarstig naar bladeren gezocht om de wond dicht te plakken. Hij werd tegen zijn zin aan boord gehaald en in de ziekenboeg netjes verbonden.
Toen hij weer op het vlot verscheen met een mooi wit verband om zijn been van boven de enkel tot onder de knie, werd hij door zijn maten minachtend aangekeken. Hij was daar duidelijk niet gelukkig mee. Ik denk dat het verband niet lang om zijn been heeft gezeten, zij hebben andere middelen die wij niet kennen. Of die echt helpen is zeer twijfelachtig, ik heb te veel verminkte Indonesiers gezien.

 

(foto 3365) De hier nog lege hangaar kon mooi gebruikt worden voor de opslag van het Djatihout.
Foto ontvangen van Rinus Verschuren.

Zondag 24 november 1946 op de rede van Raha.
11.00 uur geven gelegenheid tot oploopen to 18.00 uur. 15.00 uur filmvoorstelling voor ongeveer 300 schoolkinderen van Raha. 19.00 uur filmvoorstelling voor ongeveer 400 menschen van de houtontginning op het vliegdek. In de pauze ontsteken zoeklichten.

Helaas konden wij toen niet aan de wal gaan in Raha, nu namen wij contact op met de plaatselijke bestuursambtenaar en het houtkapbedrijf. Weldra gleden de vlotten met de djati houtblokken langszij die door onze laadboom gehesen, naar de lift op het vliegdek geleid en vandaar naar de hangar werden gereden. Gelukkig bevond zich onder onze officieren een oud stuurman van de K.P.M., die met het stuwen van de houtlading werd belast. Hij liet de balken langsscheeps leggen, zodat hun gewicht door de dekbalken werd gedragen en zorgde voor een hoeveelheid hout, geschikt voor het zeevast stuwen van de lading.
Wij stelden het schip open voor de bevolking van Raha en omstreken, ongeveer duizend Boeginezen, drieduizend Moenezen en een aantal Javanen en Makassaren. Vergezeld door hun gezin keken zij hun ogen uit op het vreemde schip, beschaafd en rustig zoals men van Indonesiërs kan verwachten.

Maandag 25 november 1946 op de rede van Raha.
05.30 uur overal voor div. A. 06.40 uur houtvlot langszij, doorgaan met hout laden. 08.00 uur bepalen zeewacht. 13.00 uur geven gelegenheid tot jagen voor officieren en 15 schepelingen. 20.30 uur beëindigen hout laden.

Dinsdag 26 november 1946 op de rede van Raha.
06.00 uur gaan door met hout laden. 10.00 uur einde hout laden, hijsen motorboot en motorkotter. 11.30 uur stoomklaar. Zetten degaussing bij. 11.40 lichten anker. 11.50 uur gelicht anker, stoomen de rede van Raha af. 12.20 uur zetten degaussing af.

Woensdag 27 november 1946 in de Banda Zee.
14.30 schietoefening voor 20 mm mitrailleurs. 20.30 uur stoppen, zetten lierschijf buiten boord. 21.00 uur vangen schietoefening aan met oerlikons en zoeklichten op lierschijf. Radar type 293 bij. 22.15 uur beëindigen schieten. 22.30 pikken lierschijf op.

Donderdag 28 november 1946 in de Banda Zee.
05.30uur zetten asdic en echolood bij en houden deze gaande. 06.00 uur minderen tot langzaam. 06.15 uur komen ten anker voor BB anker, positie 3.16. Z en 127.27. E i.p. licht Soeraugin (slecht leesbaar). 06.30 uur verlichte zeewacht, strijken SB whaleboot, maken gereed voor schilderen buiten boord. 08.15 uur strijken skimmer, commandant naar de wal, eiland Manipa (nabij Ambon). 11.00 uur commandant weer aan boord. 13.30 uur oploopen aan den wal voor hofmeesters.

(foto 4371) Schilderen buiten boord.
Foto Arie Hoog.

 

Naar deel 11.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [Vliegkampschip QH-1] [HMS Nairana foto's] [Reizen van de QH-1] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]