BuiltWithNOF
Deklandingspiegel (1)

p deze pagina gegevens en foto’s van de deklandingspiegels aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman.

De deklandingspiegel is, evenals het hoekdek en de stoomkatapult, een vinding van de Engelse marine. Het idee voor een hoekdek was afkomstig van de kapitein ter zee Campbell. De deklandingspiegel of het ‘mirror-sight deck landing systeem’ is een uitvinding van de kapitein ter zee H.C.N ‘Nicholas’ Goodhart in 1951. Het systeem werd in 1954 door de Engelse marine in gebruik genomen en in 1955 ook door de Amerikaanse marine. Door het hoekdek en de deklandingspiegel werd het landen door vliegtuigen op vliegkampschepen een stuk veiliger. Andere bijkomende problemen bij het vliegen aan boord van vliegkampschepen was de turbulentie als gevolg van rookgassen uit de schoorsteen, de bewgingen van het schip door de zeegang en tot het laatste ogenblik het zicht op het vliegdek, waar niet alle vliegtuig types geschikt voor waren.

Ook de Karel Doorman kreeg na de grote verbouwing tussen 1955 en 1958 de beschikking over een hoekdek en twee deklandingspiegels, welke geplaatst waren aan SB en BB naast de landingsbaan. In principe werd meestal de spiegel aan BB zijde gebruikt en was de spiegel aan SB de reserve-spiegel. Zie voor schema landing ook de pagina ‘Landing S-2A (1)’.

(docu 0336) Tekening voorzijde van de spiegel.

(docu 0337) Tekening zijkant van de spiegel.

(foto 3692) Hier zien we dat de ‘spiegelpaai’ het beschermende rolscherm voor de spiegel wegschuift om de spiegel gereed te maken voor gebruik.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 3693) Het rolscherm is nu geheel opzij. Vaak werd hierna de spiegel nog even schoongemaakt en opgepoetst. Ook werd de werking van de lampen getest. We zien hier dat de groene ‘datum lights’, links en rechts van de spiegel, reeds branden.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 3762) Overzicht van de plaats van de BB spiegel, op de voorgrond de vier bronlampen voor de ‘meatball’.

(foto 3747) Tekening van de vier bronlampen welke in de spiegel de ‘meatball’ maken. De vier lampen weerkaatsen in de spiegel 1 oranje bol.

(foto 1060) Schematische voorstelling van de deklandingspiegel zoals de piloot deze zag. De oranje bal “meat-ball” zit op een lijn met de groene ‘datum-lights’ aan weerszijde en dus zit de piloot op de juiste hoogte t.o.v. het glijpad of dalingshoek. De rode ‘wave-off-lights’ en de witte ’cut-lights’ boven de spiegel zijn dan nog uit. Als de landing verder goed verloopt zullen de ’cut-lights’ of ‘gas dicht’ lampen gaan branden of de piloot krijgt een fysiek teken van de ‘batsman’ . Dit teken werd gegeven door een beweging met de ‘bats’. De groene lampen bovenop de spiegel hadden geen functie meer. Er zijn echter oudere beschrijvingen van het gebruik waarin deze groene lampen boven de spiegel werden gebruikt als ‘cut-lights’ ten teken aan de vlieger gas dicht.

(foto 1061) Schematische voorstelling piloot zit te hoog tov het glijpad.

(foto 1062) Schematische voorstelling van piloot die te laag zit tov het glijpad. Positie ‘meatball’ als recht voor de spiegel staan.

Deze en volgend ‘filmbeeld’ ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 3697) “Little high”. Foto uit film van 1965, we zien hier duidelijk links in de spiegel de ‘meatball’ welke iets te hoog boven de ‘datum lights’ zit. We zien de ‘meatball’ aan de linkerzijde van de spiegel omdat we van onder een hoek van rechts naar de spiegel kijken. Ook vanuit het vliegtuig keek men uit deze richting naar de spiegel.

(foto 3698) “Little low”. Op deze ‘filmfoto’ zien we dat de ‘meatball’ even onder de lijn van de ‘datum lights’ zit.

(foto 1438) Foto van de reserve deklandingspiegel aan stuurboord achter het eiland. De spiegel zelf, een holle glimmende plaat is nog afgedekt met een rolscherm. Aan beide zijden groene lampen (datum-lights) waar de oranje “meat-ball” mee op gelijke hoogte moet zitten voor het juiste glijpad (dalingshoek). De witte lampen op de bovenhoeken van de spiegel zijn de ‘gas dicht’ (cut-lights) lampen. De rode lampen (wave-off-lights) aan beide zijden gaan aan als de piloot een doorstart of ‘wave-off’ moet maken. De groene lampen boven de spiegel hebben mogelijk dienst gedaan bij een ander type vliegtuig dan de Trackers. Al deze lichten werden bediend door de LSO.
Foto ontvangen van Roel van Hoorn.

(foto 2079) Het scherm is hier voor de spiegel weg. We zien op deze foto heel duidelijk de lampen van de reserve deklandingspiegel aan stuurboord met links en rechts de ‘datum lights’ en bovenop de witte ‘cut-lights’, de groene lampen boven op de spiegel zijn wel aan maar hadden geen functie bij het gebruik van de Grumman Tracker.
Foto ontvangen van Piet Admiraal.

(foto 1059) Op deze foto zijn de vier oranje lampen ingekleurd, welke in de holle spiegel schijnen en zo de oranje bal (meatball) in de spiegel doen ontstaan. Op de voorgrond de deklandingspiegel SB, we zien nu de lamphouders van de spiegel aan de achterkant.

(foto 3298) Foto van de achterzijde van SB deklandingspiegel, met aan de onderzijde het hydraulische mechaniek voor de instelling(en) van hoogte en hoek, afhankelijk van het soort vliegtuig en verder voor de stabilisatie van de spiegel. (zie ook tekening zijkant docu 0337)

 

Naar deklandingspiegel 2.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Algemeen index] [Vliegrol aan boord] [Sea Otter] [Firefly] [Seafury] [Avenger] [Sea Hawk] [S2A  Tracker] [Sikorsky] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]