BuiltWithNOF
Engine Control Assembly

Op deze pagina het Engine Control Assembly of de “Throttle Box”, onderdeel van het Overhead panel, waarin alle bedieningshandles zoals gas (throttle), propeller spoed, mengsel, roer-lock, flaps en dekhaak. De foto’s zijn gemaakt van een orgineel onderdeel, beschikbaar gesteld door de ex-vlieger Jaap de Moor.

(foto 2324) Foto van het Overhead panel met daarin het Engine Control Assembly of “Throttle Box”.

1. Flaps;  2. Arresting hook (deklandingshaak);  3. RPM (propeller spoed); 4. Mixture (gasmengsel);  5. Gust lock (vastzetten roer); 6. Catapult grip;  7. Throttles (gashandles).

(foto 3272) Fabrieksplaatje van de “Throttle Box”.

(foto 3271) Het losse onderdeel Engine Control Assembly of “Throttle Box”. Men moet zich voorstellen dat dit onderdeel zich in het midden boven de hoofden van de vliegers bevond. Op sommige foto’s is er mogelijk sprake van enige vertekening tov de werkelijke stand. Zie eerste foto (2324) van de werkelijke situatie in de Tracker.

(foto 3273) De onderkant van de Engine Control met zichtbaar de kabelgeleiders voor de kabels van de handles naar de diverse onderdelen.

(foto 3274) Hier zien we duidelijk de handles voor de Flaps en de Arresting Hook (deklandingshaak).

(foto 3275) Hier zien we de verschillende standen voor de instelling van de flaps. Men kan dit handle in drie standen naar beneden trekken.

(foto 3276) Hier zien we stand van de handle (naar beneden getrokken) en dan is de deklandingshaak ook naar beneden. Deze handle heeft ook de vorm van een dekhaak. Op het handle zit een lock zodat deze handle niet per ongeluk weer naar omhoog gedrukt kan worden waarbij dan de dekhaak ook weer omhoog zou gaan. Pas na de landing en op aanwijzing van de Marshall mocht de dekhaak weer omhoog om de remkabel vrij te geven voor een volgende landing.

(foto 3277) De teksten en standen van de handles voor de propeller spoed (RPM) en het gasmengsel (Mixture).

(3278) Op deze foto zijn zichtbaar de handles voor de RPM (P) en Mixture (M). Deze kon men naar voor (meer) en achter (minder) bewegen. Op deze foto is naar voren dus omlaag.

(foto 3279) Hierop duidelijk zichtbaar de handle voor de catapult grip in de bovenste stand, dus buiten gebruik omdat de throttles daar nu niet op kunnen aansluiten.

(foto 3281) Hierop zien we de handle van de catapult grip, gebruikt tijdens de katapult start, in onderste stand, dus naar beneden getrokken. Nu komen de Throttles (gas-handles) bij vol vermogen gelijk te liggen met de catapult grip. Terwijl men de gas-handles vast heeft pakt men tevens met wijs- en middelvinger de catapult grip, zodat de throttles gefixeerd blijven in de stand vol vermogen. Door de kracht van afschieten zou men de throttles weer naar achteren kunnen trekken en daardoor zou men het gas dichttrekken, terwijl juist tijdens de start vol vermogen nodig is.

(foto 3282) Hierop zien we de throttles gelijk met de catapult grip. Nu kan men de wijs- en middelvinger van de hand die de throttles omklemt, achter de catapult grip leggen.

(foto 3295) Hier zien we de hand van de vlieger zowel de throtles als de catapult grip omklemmen. De hand kan nu niet ongewild naar achter (rechts) worden getrokken.

(foto 3296) Hier de hand van de vlieger, gezien vanuit de richting van het cockpit-raam, waarbij de vingers de catapult grip geheel omklemmen.

1. Catapult grip en 2. Throttles.

(foto 3280) Hierop zien we de throttles of gas-handles in een vrij beweegbare positie. Naar voren (op de foto naar beneden) is dus meer gas geven (open).

(foto 3283) Hierop zien we de ‘gust lock’ handle, hier omhoog geklapt en gelocked door de rode pal links, de release lock. De gust lock werd na de vlucht verticaal naar beneden getrokken, daarmee de vleugel- en staartroeren mechanisch vast  zettend om ze te beschermen tegen windstoten ( gusts ). In een normaal landvliegtuig uit die tijd, b.v. de Fokker Friendship was er geen gustlock maar werden de roeren vastgezet met klampen die aan het roer werden aangebracht. Maar omdat de Tracker echt alleen voor de carrier was ontworpen was de gustlock nodig omdat men met opgeklapte vleugels niet meer bij de roeren kon komen. Een uniek ontwerp-detail van meneer Grumman!
(tekst Jaap de Moor)

(foto 3284) Hier is de ‘gust lock’ handle in onderste stand (naar beneden) met daartegen de throttles. Nu zijn de roeren gefixeerd, zodat windvlagen daar geen nadelige invloed op kunnen uitoefenen.

 

Terug naar Tracker index.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Algemeen index] [Vliegrol aan boord] [Untitled664] [S2A Tracker index] [Avenger] [Sea Otter] [Sea Hawk] [Firefly] [Seafury] [Sikorsky] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]