BuiltWithNOF
Katapultstart 4

 

(foto 1018) De katapultploeg is druk bezig met het aanbrengen van de strop tussen vliegtuig en shuttle, terwijl er reeds stoom ontsnaopt uit de track. Achter is men bezig met het verbinden van het vliegtuig met de ‘holdback’ of breekringinstallatie.
Foto webmaster.

(foto 2616) Op de romp van het vliegtuig zijn vele aanwijzingen in de vorm van teksten aangebracht, ook de plaats voor de breekring installatie of ‘catapult holdback’ wordt aangegeven.
Foto webmaster.

(foto 1021) De strop is aangebracht en nu wordt door de sergeant van de katapultcrew het teken aan de lanceercabine gegeven om druk op de shuttle te brengen zodat de strop strak komt te staan en het vliegtuig ook vast staat aan de breekringinstallatie. Dit wordt gedaan met de zogenaamde ‘jigger-installatie’ en niet met de stoomdruk. Zie ook de pagina’s mbt de katapult-machinekamer.
Foto webmaster.

(foto 3455) Na het opspannen van de strop en de ‘holdback’ zien we niet alleen de strop strak staan, maar komt ook het neuswiel los van het vliegdek. Door de ‘holdback’ wordt het vliegtuig aan de achterzijde omlaag getrokken.
Foto ontvangen van Jilles Gracia y Madariaga.

(foto 1025) De Tracker 162 staat gereed om gekatapulteerd te worden. Een ‘marshaller’ op de voorgrond staat al gereed om aan het volgende toestel een sein te geven om naar de katapult te taxiën. De veiligheidskleppen staan nog steeds omhoog. Vlak voor men in de lanceercabine op de startknop drukt, werden deze kleppen neergeklapt.
Foto ontvangen van Rob Becker.

(foto 1022) We zien nu duidelijk de shuttle met daaraan de opgespannen strop. Aan deze strop zien we de kabel die van deze strop naar de geleidekabels langs de baan loopt. Ook het voorwiel van de Tracker is los van het dek. Door de breekringinstallatie wordt het vliegtuig op het achterwieltje getrokken.
Foto webmaster.

(foto 3487) Het is bijna zover. De VDO geeft nog wat aanwijzingen en de katapultofficier rent al weg bij het vliegtuig. Ook leden van de katapultploeg lopen vanaf de shuttle onder het vliegtuig door naar achter en komen achter de motoren van onder het vliegtuig vandaan ivm de draaien propellers.
Foto webmaster.

(foto 1024) Alles gereed en iedereen weg bij de kist. De VDO geeft de laatste aanwijzingen. Ook de katapultofficier neemt een sprintje. Ook leden van de katapultploeg komen onder het vliegtuig vandaan rennen. Onder de deklandingshaak zien we de breekringinstallatie (gele blok).
Foto webmaster.

(foto 0778) Hier zien we dat ook de veiligheidskleppen of ‘safety-chocks’ reeds zijn neergeklapt en de weg naar voren nu geheel vrij is. Duidelijk zichtbaar  de ‘holdback’ achter en voor de strop met geleidekabel.
Foto ontvangen van Nico Schaafstra.

(foto 1026) Als alles in orde is en alle daarvoor in aanmerking komende posten het sein OK hebben gegeven door middel van duim omhoog, steekt de VDO de groene vlag omhoog. Dit is het teken voor de vliegers om vol vermogen te geven. De hand van de vlieger met de ‘throttles’ is nu ook geklemd om de ‘catapult grip’. Als de VDO met een ruk de groene vlag naar beneden brengt is dat het teken voor de man in de lanceercabine om de veiligheidskleppen neer te klappen en hierna op de rode startknop  te drukken. Als er toch iets niet in orde zou zijn, dan brengt de VDO ook de rode vlag omhoog en laat langzaam de groene vlag zakken ten teken aan de piloten gas dicht en aan de lanceercabine dat de start wordt afgebroken.
Foto webmaster.

(foto 3311) Het bedieningspaneel in de lanceercabine. Nadat de veiligheidskleppen zijn neergelaten drukt men op de rode startknop. Dit is de laatste verbinding in het veiligheidscircuit dat nu gesloten wordt, de enorme stoomafsluiters in de katapult machinekamer worden hierna open getrokken en de stoomdruk komt nu achter de zuigers van de katapultinstallatie.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

 

Naar katapultstart 5.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Algemeen index] [Vliegrol aan boord] [Untitled664] [S2A Tracker index] [Avenger] [Sea Otter] [Sea Hawk] [Firefly] [Seafury] [Sikorsky] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]