BuiltWithNOF

 

Reunie PAM 2016 op voormalig MOKH kazerne

Op woensdag 14 september 2016 werd een reunie georganiseerd door de nieuwe vereniging voor oud marine personeel PAM, op het terrein van de voormalige marine kazerne MOKH.
Een nostalgisch gevoel om na 55 jaar en 3 dagen de poort weer binnen te komen. Nu maar eens gaan kijken of er nog oude herinneringen zijn te zien.

Op deze afzonderlijke pagina een overzicht de oude plattegrond en van nu, met daarbij foto’s uit het verleden en daarbij behorende opnamen van donderdag 14 september 2016.

 

(foto 0333) De plattegrond van omstreeks 1961. Nog terug gevonden slaapbarakken onder nummer 9, 10 en 33, het  excercitie terrein onder D, het schoolgebouw onder 21 en de overdekte excercitiehal 35. Ook het wegennet is aangepast.

(foto 7747) Plattegrond van de huidige situatie in 2016. We werden ontvangen in een nieuwe kantine en eetzaal onder nummer 1. Terug te vinden was tevens het excercitie terrein onder 2, de overdekte excercitie hal met daarin de zolder voor het schieten met klein caliber, de slaapbarakken onder 4, 5 en 7, maar aangepast met een nooduitgang en trap voor de etages, het gebouw onder 8 heeft wel de bekende vorm maar kan ik niet plaatsen in relatie tot de oude plattegrond. Verder onder 6 het schoolgebouw met aanpassingen.

Luchtopname van Google met daarop gelijke nummering als de huidige plattegrond. Duidelijk zichtbaar de nieuwe kantine, het excerctie terrein, de excercitiehal en het schoolgebouw, mogelijk is onder 4 een van de slaapbarakken te zien.

(foto 0544) Excercitie terrein met zicht op de kantine “Witte Olifant” omstreeks 1961.

Excercitie terrein met zicht op nieuwe bebouwing op de plaats van de oude kantine.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 0536) Excercitie terrein met zicht op de kant met de kanonnen en o.a wapenkamer en onderofficiers verblijf.

Excercitie terrein met zicht op de trap in de hoek waar men naar de wapenkamer cq wapenopslag kon, aan de rechterzijde was het onderofficiers verblijf. In de hoek ook de toegang naar het nieuwe kantine gebouw.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 0543) De plaats naast het excercitie terrein met de plaats voor het afnemen van de parades en het wapenschild van het MOKH.

Daarvan was nu niets meer terug te vinden.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 2756) Zicht over het excercitie terrein vroeger met rechts de grote overdekte hal. Nu was het niet meer dan een grote parkeerplaats.

(foto 7548) Zeer oude opname van de ingang tot de overdekte excercitiehal.

De toegang tot de hal in 2016, zie ook de opnamen hieronder mbt de hal.
Foto WM 14-09-2016.

Detailopname van de toegang.
Foto WM 14-09-2016.

De hal aan de binnenkant met de nodige reunisten. De hal werd o.a. ook gebruikt voor het badminton toernooi en gezien de indeling op de grond nog steeds voor sportactiviteiten.
Foto WM 14-09-2016.

Zicht op de zolder in een hoek van de hal, welke gebruikt werd voor het schieten met klein caliber.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 7537) Oude opname van een van de zolders voor het schieten.

Ook daar was niets van terug te vinden en kennelijk zijn delen nu ingericht voor andere lessen.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 0544) De looproute van de schildwacht tussen de overdekte excercitiehal en de afrastering van het terrein in 1961.

De huidige situatie gezien vanaf de kant van het excercitie terrein.
Foto WM 14-09-2016.

De huidige situatie gezien van de hal in de richt van het excercitie terrein met rechts de afrastering van het terrein.
Foto WM 14-09-2016.

Gezien de ligging moet dit slaapbarak nummer 10 op de oude plattegrond zijn, maar met de aanpassingen van de nooduitgang.
Foto WM 14-09-2016.

Dit moet dan slaapbarak nummer 9 op de oude plattegrond zijn op de hoek van de K en M weg.
Foto WM 14-09-2016.

Gezien de plaats en indeling van deze slaapbarak is dit nummer 33 op de oude plattegrond, gezien ook door de uitbouw aan de achterzijde van het gebouw. In de bocht van P weg welke vanaf het schoolgebouw is doorgetrokken tot aan het excercitie terrein.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 7541) Nu enkele opnamen van de opude situatie van de slaapbarakken. Zie ook de foto hieronder.

(foto 7697) Nogmaals oude opname van twee slaapbarakken dicht bij elkaar. Kan niet goed plaatsen op de oude plattegrond welke nummers dit waren. Mogelijk nummer 6 en 7 gezien de opstelling ten opzicht van elkaar.

(foto 5680) Het schoolgebouw langs de hoofdweg vanaf de poort naar de achterzijde van het terrein, aan het eind naar links lag het betonnen oefenschip Noord Brabant.

Het huidige en aangepaste schoolgebouw vanaf ongeveer dezelfde positie gefotografeerd.
Foto WM 14-09-2016.

Het huidige schoolgebouw gezien in de richting van de poort aan de Noodweg.
Foto WM 14-09-2016.

Een van de gangen in het huidige schoolgebouw.
Foto WM 14-09-2016.

De binnentuin van het schoolgebouw.
Foto WM 14-09-2016.

De trap naar de boven verdieping en destijds naar de zolder met o.a. de hobby ruimte.
Foto WM 14-09-2016.

(foto 7538) Leslokaal touwknopen op de zolder van het schoolgebouw.

Mocht een van de reunisten nog andere huidige opnamen hebben gemaakt van nog bestaande oude situaties op het MOKH, dan heeft de webmaster daar belangstelling voor.

 

 

 

[Home] [A Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [MOKH (1)] [TOKM (1)] [Brandweer opleiding 1.] [Reunie PAM 2016] [Vliegdienst index] [Wereldreis 1960 index] [Smaldeel reizen  index] [Havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]