BuiltWithNOF

 

 

Op deze pagina zijn de ontvangen foto’s geplaatst met betrekking tot de vliegoperaties van de Sea Hawks aan boord van Doorman tijdens de wereldreis van 1960.

(foto 0134) De Hawker Seahawks 117, 118 en 119 worden gereed gemaakt voor de start. Ze staan opgesteld in de ‘range’ aan bakboord achter.
Foto ontvangen van Arnold Faber.

(foto 0135) De Seahawk 117 staat op de katapult en wordt gereed gemaakt om gekatapulteerd te gaan worden.
Foto ontvangen van Arnold Faber.

(foto 0136) De katapulstart van een Hawker Seahawk aan boord van de Doorman. We zien de belangstelling hiervoor op het A-dek.
Foto ontvangen van Arnold Faber.

(foto 2443) Sea Hawk 130 in de lucht en gereed voor de landing aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman. De deklandingshaak hangt al naar beneden.
Foto ontvangen van Arnold Faber.

(foto 2470) Een Seahawk in de landing, rechts de vier oranje lampen van de deklandingsinstallatie. Er is echter geen deklandingshaak naar beneden en de remkabels liggen plat op het vliegdek. Dit wordt een doortstart.
Foto ontvangen van Arnold Faber.

(foto 0137) Zodra de Seahawk op het vliegdek land, geeft deze weer vol vermogen en wordt de landing omgezet in een vrije start via het hoekdek. Op weg voor een nieuwe ‘bolter’ of een echte landing.
Foto ontvangen van Arnold Faber.

(foto 0138a) Hier enkele Seahawks aan dek tijdens de wereldreis, o.a. de 130. Gezien de geus aan de vlaggestok voor is dit tijdens een bezoek aan een haven.
Foto ontvangen van Gerard Oukes.

Tijdens de reis van Port Louis naar Fremantle ging op 8 juli 1960 de Sea Hawk 126 aan de rol en verdween over de rand van het vliegdek in zee. Naar aanleiding hiervan onderstaande anekdote en foto’s.

Een ander verhaal was het verlies van de Seahawk sidenr. 126. Omdat er in de hangaars onvoldoende ruimte was werd er ook onderhoud gedaan op het vliegdek. Er werd onderhoud verricht aan het remsysteem van deze kist en dat gebeurde op het vliegdek. Zoals bekend werden de kisten over het vliegdek verplaatst door z.g. deckparty's, een groep matrozen onder leiding van een kwartiermeester zorgden daarvoor. Wij als vliegtuigmakers assisteerden daar wel bij onder meer door bij de 'brakes' te gaan zitten in de cockpit. 
De 126 kon op een gegeven moment naar beneden worden afgevoerd en de deckparty o.l.v. KWMSTR Hoeboer kwam de kist 'rangen'. Nu zat ik al in de cockpit als mannetje bij de 'brakes', maar Arie Leeuwenburgh (de paai van de 126) kwam me er weer uit halen want de 'brakes' deden het toch niet. Met uiteraard de nodige voorzichtigheid werd de kist verplaatst, maar door een onverwacht 'zeetje' kreeg de kist opeens zoveel snelheid dat hij niet meer was te stoppen. Niet door wielblokken, door tegenhouden of wat ook. U begrijpt het, de 126 verdween over de rand en in zee. Ik heb daar nooit iets over gelezen in verslagen, nieuwsbrieven of wat ook. Het was uiteraard een stom voorval waar je nou niet gelijk reclame voor maakt, maar nu na 47 jaar . . . .

m.v.g. Gerard Oukes (AOOTDV b.d.

(foto 4752) Mededeling van de eerste officier aan boordvan de Doorman, op 8 juli 1960 naar aanleiding van het verloren gaan van de Sea Hawk 126.

Tekst: “Het verloren gaan van Seahawk nr. 126 mag onder geen voorwaarde in brieven aan of gesprekken met buitenstaanders wordfen genoemd.

Men zij gewaarschuwd, dat tegen overtreding van dit verbod zeer streng zal worden opgetreden”.

(foto 7085) Bewerkte foto welke kennelijk is genomen van een onderzoek, waarbij de sporen zijn aangegeven door middel van krijtstrepen.

 

(foto 4024) Open dag in Nederlands Nieuw Guinea, de Seahawk 116 staat opgesteld op de katapult.
Foto ontvangen van Peter de Haan.

(foto 4158) Deze Seahawk, net afgeschoten, begint haar missie. Foto genomen vanuit de ‘plane-guard’.
Foto ontvangen van Rinus Hali via Jaap de Moor.

(foto 4159) Een landende Seahawk, eveneens gefotografeerd vanuit de ‘plane-guard’. NATO codenaam voor deze heli is ‘Pedro’.
Foto ontvangen van Rinus Hali via Jaap de Moor.

(foto 4159a) Detail uit voorgaande foto.

 

Terug naar index wereldreis

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Wereldreis 1960] [1950] [1952] [1954] [1954] [1955] [1959] [1959] [1961] [1962] [1962] [1963] [1964] [1965] [1967] [1968] [HAVENS] [Aberdeen] [Aruba 1] [Casablanca 1] [Curacao 5] [Gibraltar 1] [Gotenburg] [Hamburg] [Kopenhagen 1.] [Las Palmas 1] [Lissabon 1] [Montreal - Canada] [San Juan 1] [St. Maarten en Saba] [Toulon & St. Tropez (1)] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]