BuiltWithNOF

 

 

Tijdens een oefenreis naar de Middellandse Zee in 1965, was er een oefening met de Amerikaanse marine, waarbij onder andere aanwezig was het vliegkampschip USS Saratoga.
Uit deze periode een foto-verslag van start , doorstart  en landing van de Grumman Trackers aan boord tijdens deze reis.

Het vliegdek is niet op z’n fraaist en is op verschillende plaatsen voorzien plekken met grondverf of primer. Het vliegdek kreeg een nieuwe verflaag. Dit is duidelijk te zien op foto-serie tijdens een ‘fly-past’ door vliegtuigen van de USS Saratoga in 1965.

De onderstaande foto’s ontvangen van Wim Lichtenauer.

(foto 6755) Fraaie opname vanaf de omhoog komende voorlift tijdens de aanvoer van de vliegtuigen voor het opstellen in de range op het vliegdek.

(foto 6757) De deelnemende Trackers staan opgesteld op het achterdek en worden in gereedheid gebracht voor de komende vliegoperatie.

(foto 6758) De eerste Tracker, de 147, staat vooraan gereed en heeft de SB motor reeds gestart. Ook de twee Trackers achteraan hebben reeds een motor draaiende. De posities achterop blijken: geheel achter aan SB de 155 en aan BB de 163, daar voor aan SB de 160 en aan BB de 172 en een stuk daar voor de 147.

(foto 6760) De 147 is gereed voor de start en rijdt als eerste op richting katapult.

(foto 6759) Als laatsten in deze serie volgen de 172 en 163 in de richting van de katapult.

(foto 6761) De vliegdek officier geeft de bemanning van de 147 aanwijzingen bij het opstellen op de katapult. Rechts wacht de katapult officier op zijn beurt om in actie te komen.

(foto 6762) De 147 staat nu in de juiste positie op de katapult en gaat nu verbonden worden met de ‘holdback’ installatie. Deze wordt pas verbroken als het vol vermogen van de motoren en de stoomdruk voldoendegroot is, zodat het vliegtuig meteen een hoge begin snelheid heeft.

(foto 6764) Alles is gereed voor de start en het personeel van de katapult sprint weg van onder de 147. Degene die de strop hebben aangebracht eerst naar achter ivm de draaiende propellers (op deze foto niet zichtbaar).

(foto 6765) De Tracker 147 is nu gereed voor de start en heeft reeds het sein vol vermogen gekregen. We zien hier fraai de zogenaamde ‘full power ringen’ of condensatieringen. Deze ontstaan bij vol vermogen en gunstige omstandigheden mbt temparatuur en vochtigheid. In dit geval ook weinig wind over het dek (kalme zee en vermoedelijk rustiger vaart). Bij een harde wind over dek verwaaien deze ringen en zijn niet zichtbaar. Een bijzondere opname dus.

(foto 6766) De 147 is gelanceerd en legt in korte tijd de afstand van de katapult af om daarna los van het vliegdek te komen. Rechts staat de filmer van de fotodienst. Elke start werd op film vastgelegd.

(foto 6763) Hier staat de 160 op de katapult. De vliegdek officier (VDO) staat reeds gereed  met in de linkerhand de rode vlag, die hij zal gebruiken bij het afbreken van een start. We zien op deze foto niet de groene vlag in zijn rechter hand. Verder de howda cabine waar men op de startknop zal drukken als de VDO daartoe het sein geeft. Naast de howda liggen nog twee stroppen, dus komen er kennelijk nog twee Trackers naar de katapult of er is een reserve strop bij.

(foto 6768) De gelanceerde Tracker is geheel los van het vliegdek en gaat hoger klimmend snel afstand nemen van het vliegkampschip.

(foto 6769) De Tracker is onderweg naar zijn operatie gebied of voor doorstart en/of deklandings oefeningen. Normaal werd de strop van de stroppenvanger gehaald en voorzien van een merkteken. Tijdens deze reis en vliegoperaties was de stroppenvanger of ‘Bridle catcher’ niet aanwezig. Bij elke lancering viel dus de strop in zee en ging verloren.

(foto 6767) De 163 verlaat het vliegdek na de katapult lancering. Dit is kennelijk de laatste van de vijf (of vier) startende Trackers, daar leden van de katapult crew naar voren rennen om onder andere de veiligheids choks aan de voorzijde van het vliegdek omhoog te zetten.

(foto 6756) Een bijzondere opname. Normaal gesproken rijdt een Grumman Tracker op eigen motor vermogen naar de katapult. Deze staat kennelijk al geborgd aan de holdback installatie, terwijl een tractor kennelijk wordt vastgemaakt aan vliegtuig. Mogelijk is een storing opgetreden en moet de Tracker weer van de katapult gehaald worden of iets terug getrokken om de holdback los te kunnen maken. Hierbij is een tractor noodzakelijk omdat een Tracker niet op eigen kracht achteruit kan rijden.
Hij was klaar voor de start, flaps down, maar die blijven naar beneden. Dat is lastig omdat de vleugels nu niet gevouwen kunnen worden, maar dat konden ze tocht al niet omdat kennelijk de motoren zijn afgezet met enige spoed, wegens een mankement.

Wie weet hier meer van of kent de reden van deze onderbreking van de katapult lanceringen.

 

Afgaande op de foto’s in deze serie werd er kennelijk geoefend in het doorstarten. Na het afwerken van de oefening(en) keerden de gelanceerde Grumman Trackers weer terug naar de Doorman voor de landings procedure.

 

(foto 6775) Hier zien we een Tracker over BB langs de Doorman vliegen en is een landingshaak niet zichtbaar. De wielen zijn echter al wel neergelaten. We zien op deze foto ook duidelijk de antenne van de deklandingsradar achter op het eiland.

(foto 6777) De deklandingshaak van deze Tracker is niet neergelaten en ook de remkabels liggen plat op het vliegdek. Dit is geen landing maar een doorstart. Hierop werd regelmatig geoefend om in geval van het missen van een remkabel meteen weer door te starten. Remkabel 6 ontbreekt tijdens deze oefening. Aan BB zijn de oranje lichten van de BB deklandingspiegel installatie te zien. Op het seindek aan BB staan enkele belangstellenden, waarbij de seinlamp even dienst doet als spiegel voor de onderofficier die er voor staat.

(foto 6776) Een Tracker heeft nu wel de landing ingezet, dekhaak neer en remkabels boven het vliegdek. De 6e remkabel ontbreekt nog steeds. Aan BB achter staat de LSO (landing signal officer) of ‘batsman’ met zijn assistent bij het windscherm van het LSO bordes. Geheel links een deel van de crashkraan ter hoogte van het eiland.

 

(foto 6778) Mooie opname van een doorstart door de Tracker 172. De deklandingshaak is niet naar beneden geweest, bij het missen van een remkabel blijf deze naar beneden voor de volgende poging. Aan de stoom uit de katapult track zien we dat het hier een oefening doorstarten betreft. Wanneer na de lanceringen de vliegen naar het operatie gebied zijn voor opsproring van onderzeeboten, wordt er geen stoom meer aangevoerd naar de katapult.

 

Terug naar Tracker index.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Algemeen index] [Vliegrol aan boord] [S2A Tracker index] [Avenger] [Sea Otter] [Sea Hawk] [Firefly] [Seafury] [Sikorsky] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]