BuiltWithNOF
De open G-dekken (1)

Het vliegkampschip had vanaf de kiel tot en met het H-dek gesloten dekken. Met uitzondering van het H-dek zelf waar zich op verschillende plaatsen patrijspoorten bevonden, die echter wel waterdicht afsluitbaar waren. Het daarboven gelegen G-dek was niet geheel gesloten. Hier bevonden zich diverse delen die altijd open waren. Dit waren vooral die delen waar de trossen voor het afmeren werden bevestigd, verder de plaatsen waar zich de valrepen, schouwen, sloepen en reddingsjol bevonden. Het daar boven gelegen F-dek was maar op bepaalde plaatsen een open dek zoals bij de toegangen tot de mitrailleurbordessen, de bak en op sommige plaatsen om bij de reddingsboten te komen. De bak was ook een open dek met hetzelfde doel als het G-dek, namelijk het bevestigen van de trossen en kettingen voor afmeren aan een kade of op de boei(en).

Op deze pagina de open G-dekken van voor naar achter aan SB (stuurboord) en het halfdek. Op de volgende pagina de open G-dekken aan BB (bakboord).

(foto/tek. 5658) Het eerste open G-dek aan SB is de plaats waar de reddingsjol kon worden uitgedraaid. Van achter de lier had je als elektromonteur op een gegeven moment zelf geen (goed) zicht meer op de jol. Je moest dus afgaan op de aanwijzing(en) van de bootsman. Je stond deels achter het schot van spant 55. Daar de trap af kwam je in het portaal naast het cafetaria.

(foto 2405) De reddingsjol deels uitgedraaid. We zien duidelijk de opening in de scheepshuid.
Foto ontvangen van W.D.Baas.

(foto/tek. 5659) Het volgende open G-dek was bij de valreep BB voor. Op deze plaats werd ook wel de vaste valreep naar de wal aangebracht. Ook de ruimte bij de jol werd hiervoor wel gebruikt. Na het passagieren kon je via de trap (af) naar het portaal bij de wasserij en naar de gang bij de uitgiftebalie van het kombuis.

(foto 0087) De openingen van het G-dek aan SB. De valreep of statietrap is neergelaten. Een volgende opening naar rechts (net zichtbaar) werd meestal gebruikt voor de vaste valreep van de wal naar het schip.
Foto ontvangen van Nico Schaafstra.

(foto 4775) Zicht op de open dekken bij de valreep SB voor, we zien ook de opening voor de reddingsjol. De Doorman ligt hier afgemeerd over SB in de haven van Willemstad.
Foto ontvangen van Roel van Hoorn.

(foto/tek. 5660) We zien hier de ligplaatsen van beide snelle sloepen (rode en blauwe) op het G-dek aan SB. A. is het mechanisme om de sloepen buiten boord te draaien en B. zijn de lieren om de sloepen te laten zakken in zee. C. is de schoorsteen oploop vanuit de AMK naar de schoorsteen. D. is het slaapverblijf 5G21.31 voor 28 bemanningsleden. Dit slaapverblijf was in gebruik bij de mariniers aan boord.

(foto/tek. 0343) Deel uit afbeelding van de dekken-indeling van het schip. We zien wederom het slaapverblijf 5G21.31 en de andere ruimten. A. is de (licht)sluis van het open dek naar het slaapverblijf, dit ivm verduisterd varen tijdens vliegrol. B. is de toegang tot de toilets bemanning en ook ivm het licht via een sluis. C. is eveneens een sluis en deze geeft toegang tot de hangaar. D. is de achterste snelle sloep en E. is de elektrische lier waarmee men de sloep liet zakken en uiteraard weer mee omhoog kon halen. Zie ook de foto hieronder.

(foto 4648) Het open G-dek in moot 5 aan SB waar de snelle sloep in zijn davids lag. A. is de ingang naar het slaapverblijf, B. is de ingang naar de toiletruimte tbv het slaapverblijf, C. is de ingang naar de sluis welke toegang geeft tot de hangaar, D. is de achterste david van de sloep en E. is de elektrische lier voor het uit- en indraaien van de sloep.

(foto 4647) Bemanning op de achterste david van de sloep, zie ook foto en tekening hierboven.

(foto 5076) Nogmaals zicht op de plaats voor de snelle sloepen, de achterste is voor het afmeren te water gelaten voor gebruik. Na het ontmeren kan deze pas weer aan boord worden genomen.

(foto/tek. 5661) Het open G-dek bij de valreep achter. We zien hier een elektrische lier voor het afmeren met zware trossen. Op deze tekening is valreep maar deels zichtbaar omdat de scheepshuid hier al schuin afloopt. A. is een portaal en gang naar o.a. hut 20.101 voor 6 officieren. B. is wederom het slaapverblijf 5G21.31 maar nu meer naar achter. Ook aan deze kant weer de (licht)sluis. Ook dit deel werd gebruikt voor plaatsing van een vaste valreep naar de wal, we zien hier dan ook een lessenaar voor de wacht bij de valreep. Bij de traf (af) komt uit in het portaal bij de tandarts en verder de zijgang naar de whalegang van het H-dek.
Zie hieronder de foto’s 2836 en 2837 welke werden gemaakt op dit open G-dek.

(foto 2836) Een over zee turende marinier op het open G-dek, met zijn linkervoet op een bolder. We krijgen hier wel een indruk van de grootte van de bolders aan boord.
Foto ontvangen van Wim van der Meer.

(foto 2837) Deze bolders waren ook een stevige zitplaats. Deze open G-dekken werden ook wel als slaapplaats gebruikt in de warmere gebieden van onze aardbol.
Foto ontvangen van Wim van der Meer.

(foto 6039) We zien hier de twee open G-dekken waar de snelle sloepen normaal lagen. Nu worden ze gebruikt door de bemanning om over de kade in Lissabon uit te kijken. Dit betrof een bezoek aan Lissabon in 1951, dus voor de grote verbouwing. We zien hier ook de vaste achter valreep naar de wal.

Van de open G-dekken maakte ook  het halfdek deel uit. Via het halfdek was er verbinding tussen de SB en BB G-dekken. Op sommige plaatsen kon ook via de hangaar doorsteken van open G-dek naar open G-dek aan de andere kant van het schip. Er is ook een afzonderlijk pagina ‘het open halfdek’ met opnamen op zee.

(foto/tek. 5575) Via het halfdek kan men kiezen voor de gang aan SB of BB zijde om naar de andere open G-dekken te gaan. In het midden het portaal om naar boven te gaan naar het F-dek of naar beneden naar het H-dek. We zien voor het portaal het elektrische hekspil, gebuikt bij het afmeren en het binnen halen van de spatschijf. We zien verder de verschillende bolders op het halfdek voor het vastleggen van de trossen.

(foto 2147) Hier zien we de vele trossen en ketting naar het halfdek lopen. Ook zien de vaste valreep achter aan stuurboord. De Doorman ligt hier afgemeerd aan steiger 20 in de haven van Den Helder.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 4572) We zien hier het naambord en de scheepsbel op het halfdek. Rechts de ‘man over boord’ boei en links het gele sleepdeel van de spatschijf. In het middel de haspels voor de meertrossen.

 

Naar  deel  2.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Indienststelling 1958 (1)] [Uitdienststelling 1968] [Smaldeelschepen index] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]