BuiltWithNOF

 

 

Op deze pagina de open G-dekken aan BB van het schip.

(foto/tek. 5662) De voorste motorschouw aan BB.  A: de elektrische lieren voor het laten zakken en omhoog halen van de schouw. Wie weet waarvoor de rechtse lier en extra rail C werd gebruikt. Wat werd hiermee buiten boord gedraaid. B: het uitdraai mechanisme voor de schouw. Zie ook de tekening hieronder.

(foto/tek. 5666) We zien dat de extra rail C, meer naar voren zit dan de schouw maar dat deze ook lager zit dan de rails voor het uitdraaien van de schouw. Hoop dat iemand kan vertellen waarvoor deze rail C werd gebruikt. Gaarne bericht naar info(at)kareldoormanr81.nl.

(foto 4732) We zien hier de schouw BB voor en nog een stukje van de valreep voor.

(foto 4732a) Meer detail van de schouw op zijn ‘davids’.

(foto/tek. 5663) De voorste valreep aan BB. De trap (af) A gaat naar de groente schoonmaak ruimte van het kombuis. We zien ook dat via die trap de aardappelen konden worden opgehaald. Wel de mogelijkheid voor afmeren door aanwezigheid bolders, maar geen lier beschikbaar.

(foto/tek. 5668) Tekening van de BB valreep voor. We zien hier enkele patrijspoorten voor ruimten op het H-dek. Patrijspoort 1 is van de ziekenboeg en de patrijspoorten nummers 2 zijn van de groenten schoonmaak ruimte van de kombuis.

(foto 1880) Zeer fraaie kleurenfoto van zowel de BB voorste schouw als de BB valreep of statietrap voor. Ook op deze foto zien we de patrijspoorten.
Foto ontvangen van Joep Fraats.

(foto/tek. 5664) De motorschouw BB achter. A. is het slappverblijf 5G12 voor 30 bemanningsleden. B. is slaapverblijf 4G32.22 voor 40 bemanningsleden. C. is het uitdraai mechanisme en D. de elektrische lier. De slaapverblijven zijn ook hier bereikbaar via een (licht)sluis ivm verduisterd varen tijdens vliegrol.

(foto/tek. 2607) We zien op deze tekening dat de bakspier onder het bordes van de achterste schouw is ondergebracht.

(foto 5349) Een bewerkte foto waarop zichtbaar is: 1. de deuropening naar het slaapverblijf 4G32.22, 2. de trap naar het F-dek, 3. de elektrische lier, 4. de trap naar het H-dek en 5. de schouw. Verder zien we een ABCD patrouille op ronde.

(foto 2226) Zichtbaar de plaats van de achterste schouw aan BB. Kennelijk heeft men de schouw te water gelaten en wordt er afgemeerd over bakboord. Rechts zien we ook reeds een stukje van de valreep BB achter. In het midden een bordes met reddingsvlotten, bereikbaar via het F-dek.

(foto/tek. 5665) De valreep BB achter. Op dit stuk open G-dek weer een elektrische lier en bolders voor het kunnen afmeren met zwaardere trossen. A. is weer het slaapverblijf 5G12, voor mariniers en wederom voorzien van een (licht)sluis.

(foto/tek. 5669) We zien ook weer enkele patijspoorten van ruimten op het H-dek, in dit geval: 1 van de bougie testruimte, 2. van de hut 62 voor 12 officieren en 3. de eetzaal officieren.

(foto 2800) Het open G-dek aan BB bij een van valrepen aan boord. Op de achtergrond de uitbouw van de lichtsluis naar het slaapverblijf 5G12 (mariniers). Deze sluis was nodig bij nachtvliegen en/of verduisterd varen om de lichtval vanuit het slaapverblijf te voorkomen.
Foto ontvangen van Wim van der Meer.

(foto 6431) Nogmaals een opname van het open G-dek bij de BB achter valreep.
Foto ontvangen Remmo Tolsma.

(foto 7028) Nogmaals het BB achter open G-dek. In het midden is de BB landingspiegel zichtbaar. Verder kijken we tegen de houders met reddingsvlotten achter canvas afdek zeilen, bereikbaar via het hoger gelegen F-dek. Op de voorgrond de geborgde valreep.
Foto ontvangen van Remmo Tolsma.

 

(foto 2803) Nogmaals op het open G-dek in moot 5, deze foto genomen in de richting van het achterschip en aan de andere kant van de valreep.
Foto ontvangen van Wim van der Meer.

(foto 2804) Hier een opname van de neergelaten valreep of statietrap aan BB zijde achter, onder het BB achter mitrailleurbordes. We zien ook nog een deel van beugels van het vangnet behorende bij het LSO platform.
Foto ontvangen van Wim van der Meer.

 

Terug naar index vliegkampschip.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's index] [Indienststelling 1958 (1)] [Uitdienststelling 1968] [Smaldeelschepen index] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Links] [Untitled729]