BuiltWithNOF
Eiland en mast 1

Op deze en volgende pagina enkele opnames van het eiland en de radar-antennes na de grote verbouwing tussen 1955 en 1958.

(afb. 1705) Tekening van de mast op het eiland met daarin de radar-antennes. De navolgende radar-antennes waren in gebruik aan boord.

 

LW 1 en 2

Lange afstandwaarschuwingsradar voor naderende vliegtuigen, ongeveer 6 omwentelingen per minuut.

DA

Doelaanwijsradar neemt de waarneming van de LW over voor het sneller detecteren, ongeveer 30 omwentelingen per minuut.

VI

Verticaal indicatieradar of hoogtemeetradar, om de vlieghoogte van vliegtuigen te bepalen.

ZW

Zeedoelwaarschuwingsradar voor het waarnemen van schepen, maar ook voor de snorkel en/of periscoop van onderzeeboten.

TACAN

TACtical Air Navigator. in de cockpit van het vliegtuig kon de richting en afstand tot het tacan-radiobaken aan boord worden afgelezen.

Op bovenstaande  tekening is de CCA (Carrier Controlled Approach) of deklandingsradar niet zichtbaar. Zie foto hieronder.

(foto 1706) Foto van het eiland met mast en radar-antennes. Op deze foto is de CCA of deklandingsradar wel zichtbaar boven de vliegbrug.

(foto 0595) Het eiland met de antennemast en de diverse radarantennes van Hr.Ms. Karel Doorman. Zowel de nationale driekleur als de commandovlag van de smaldeelcommandant, een schout-bij-nacht, worden gevoerd in het eiland. Tijdens varen en zeker bij vliegrol was de vlaggestok achter op het vliegdek weg.
Foto webmaster.

(foto 0596) Nogmaals een opname van de mast op het eiland, nu met commandovlag geen ster(ren) zijn te zien van de smaldeelcommandant, verder de seinen welke o.a. werden gehesen bij overgeven olie of lichte lasten ten teken dat het schip niet of moeilijk kan manoeuvreren. We zien ook de seinvlag “bravo” met de internationale betekenis van: “ik laad, of los, of vervoer gevaarlijke stoffen.”
Foto webmaster.

(foto 0597) Tekening van bovenste deel van de antennemast met de bovenste radarantennes. Tevens het hoogste bordes in de mast. Vanaf dit bordes zijn de volgende twee foto’s genomen.

(foto 0599) Opname van “sloep naar de wal” vanuit de mast. We zien de inspectie alvorens men mocht gaan passagieren. Foto gemaakt vanuit de mast in de haven van Puerto Rico.
Foto webmaster.

(foto 0846) Overzicht van het voorste deel van het vliegdek, deels is de DA radar waarneembaar. Foto gemaakt vanuit de mast in de haven van Puerto Rico.
Foto webmaster.

(foto 2210) De brug en mast van het eiland met op de voorgrond de loop van de onderste 40 mm Bofors mitrailleur voor het eiland.
Foto ontvangen van Cees v.d. Burg.

(foto 2815) Mooie opname van de mast in het eiland. Foto genomen met de rug in de richting van de boeg. Links de vlaggenmast voor de commandovlag. Geheel boven een deel van de LW1 radar-antenne zichtbaar, midden onder een deel van de LW2 radar-antenne en geheel rechts een stukje van de VI-radar-antenne voor.
Foto ontvangen van Wim van der Meer.

(foto 3245) Een fraaie opname van de schoorsteen en een deel van de radarschermen in de mast. Welke ex-Doorman machinist weet waarvoor de twee extra uitlaten aan de achterzijde van de schoorsteen dienden. Welk(e) machine(s) maakten hiervan gebruik.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

Aanvulling door Koos Ruijzendaal:

De 2 pijpen achter de schoorsteen waren de afvoer van de ketelveiligheden. Iedere ketel was voorzien van 2 of 3 veerbelaste veiligheden die bij overschrijding van de normale werkdruk (400psi ca.28atm) de stoom afblies. Je kan je voorstellen dat stoom met een druk van 30atm en een temperatuur van meer dan 300 graden niet zomaar kan rondspuiten maar afgevoerd moet worden via een pijpsysteem. Er waren 4 ketels dus was de ene pijp voor de VMK en de andere voor de AMK. 
Op deze foto zie je een beetje stoom uit een pijp komen maar dat was gewoon een beetje lekkage van de klep. Het afblazen door de veiligheid gaf in ieder geval een enorm lawaai en een enorme stoomstraal. Hoog achter de schoorsteen is een veilige plek voor de afblaas. Ieder stoom aangedreven schip heeft ze daar zitten.

 

(foto 5324) Eiland en mast en R81 op schoorsteen met op de voorgond gevouwen vleugel van een grumman Tracker.

 

Naar eiland en mast 2.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]