BuiltWithNOF
Indienststelling 1958 (2)

 

Deel 2.

(foto 1816) De sleper ‘Wilton 5” aan bakboord voor de Doorman.
Foto ontvangen van Joop Jaspers.

(foto 1817) Hier zien we duidelijk de sleeptrossen vanaf de bak naar de slepers. Kennelijk hield men stuurboord anker gereed om te laten vallen in geval dat.
Foto ontvangen van Tom Kruys.

(foto 1818) De Doorman op zijn vertrouwde ligplaats bij het Noordereiland en de “Boompjes”, waar nog druk aan het schip en katapult werd gesleuteld.
Foto Marinemuseum.

 

Uit de pers geplukt.

Hr.Ms.KAREL DOORMAN MODERNSTE VAN EUROPA.

   De bewoners van het Noordereiland zullen het waarschijnlijk nooit beleven dat er ineens vlak voor hun neus een Seahawk of Avenger van het vliegdek af de ruimte inschiet. De vliegers van de "Doorman" zullen het wel uit hun hoofd laten om van een stilliggend schip op te stijgen. "Het kan niettemin"!
   Het tien jaar oude schip behoort dank zij een grote verbouwing bij Wilton Fijenoord tot de modernste lichte carriers ter wereld en is onomstreden het best uitgeruste vliegdekschip van Europa.
   De Commandant, kapitein ter zee van Oostrom Soede ( ook wel Winkler Prins genoemd, vanwege zijn veelomvattende maritieme kennis) vertelde gisteren het een en ander over de vele veranderingen die het schip heeft ondergaan, maar lang niet alles.
     De radar aan boord is zoals op alle Nederlandse oorlogsschepen uniek. Op dit gebied heeft de Koninklijke Marine een zeer goede naam. Onlangs bracht een Amerikaanse marine-officier een bezoek aan het schip en vertelde daar enthousiast over een nieuwe geweldige radarinstallatie welke zijn schip had gekregen. "Die is bijna zeker zo goed als de Nederlandse - van vijf jaar terug", voegde hij er peinzend aan toe.

(foto 1740) Hr.Ms. Karel Doorman voor haar eerste echte reis, na de grote verbouwing, op weg naar open zee. Hier vaart het schip ter hoogte van Vlaardingen op de Nieuwe Waterweg. Aan dek de Avenger U-27 en de Seahawk F-70 en enkele bemanningsleden bij het vertrek op 13 januari 1959 naar de Nederlandse Antillen. Bij vertrek moest noodgedwongen 22 meter BB ankerketting achterblijven op de bodem van de Nieuwe Maas.
Foto ontvangen van Frits Hofman.

(foto 1741) Hr.Ms. Karel Doorman naar open zee voor een eerste proefvaart na de modernisering. Hier passeerde de Doorman een ‘tegenligger’ ter hoogte van Hoek van Holland.
Foto ontvangen van Frits Hofman.

 

Uit de NRC van 13 juni 1958.

GEMODERNISEERDE KAREL DOORMAN IN SEPTEMBER IN DE VAART.

   De modernisering van het vliegkampschip is gereed. Na de proeftochten zal het in september in de vaart komen. Aan de romp is niets gewijzigd. De hydrodynamisch lijn van het schip was zo goed, dat elke verandering overbodig zou zijn geweest. Door de grote kundigheid van de scheepsbouwers is de stabiliteit ondanks de zoveel zwaardere opbouw hoegenaamd niet verminderd. Ook de snelheid is vrijwel dezelfde gebleven, nl. maximaal 24.3 mijl per uur.
   Voor een voldoende zekerheid bij de landing was echter een windsnelheid over dek van ongeveer 30 mijl per uur nodig. Er is dan ook een nieuwe afreminstallatie gebouwd, waardoor een vliegtuig nog voldoende kan remmen bij een windsnelheid over dek van 20 mijl p/uur.
   Voor de start is rekening gehouden met mogelijk nieuwere vliegtuig typen die een hogere snelheid moeten hebben bij het opstijgen. De oude hydraulische katapult is hiertoe vervangen door een stoomkatapult,die de vliegtuigen een snelheid van 135 mijl per uur kan geven, dat is 25 mijl per uur meer dan voor de thans gebruikte typen nodig is.
     De nieuwe katapultinstallatie is de grootste aan deze zijde van de oceaan. Alleen de Amerikaanse supervliegkampschepen hebben katapults die nog groter zijn. Een belangrijke verandering is dat de vliegtuigen niet meer in langsscheepse richting landen, maar iets schuin op het dek. Hierdoor heeft men een hoek van het dek vrij gekregen waar de juist gelande vliegtuigen kunnen staan voor het laden van brandstof en ammunitie.
     Door deze schuine landingsbaan was het nodig dat een punt van het dek acht meter uitsteekt buiten de scheepswand. Door al deze verbeteringen is de gevechtswaarde van het schip sterk vergroot. Een specialiteit van de Karel Doorman - evenals van vrijwel alle andere Nederlandse oorlogsschepen - is de radarinstallatie. Bij een bezoek van enkele Amerikaanse marine-experts, enkele weken geleden aan de Doorman, zouden deze hebben gezegd: "De mogelijkheden van onze nieuwe radarinstallaties grenzen aan het ongelofelijke. Ze zijn bijna even goed als de Nederlandse."
     Vooral aan de manschappenverblijven is ook veel verbeterd. Vroeger sliepen de manschappen in hangmatten, thans heeft iedereen een eigen kooi met een schuimplastic matras. De operationele ruimten hebben airconditioning gekregen, zodat ook in de tropen prettig gewerkt kan worden.
  De Karel Doorman krijgt 22 Avenger anti-onderzeebootvliegtuigen, 8 Sea-Hawkstraaljagers en een aantal helikopters aan boord. Het schip heeft voor de jongste reparatie twee jaar en negen maanden in het dok gelegen. Van de tien jaar dat het schip thans in dienst is heeft het ongeveer vier jaar gevaren. De overige tijd is besteed aan verbouwing, onderhoud,reparatie enz. Volgens de plannen zal de Karel Doorman dinsdag naar zee vertrekken voor een technische proeftocht die ongeveer twee en een halve week zal duren.Begin juli komt zij een weekeinde binnen en daarna vertrekt zij naar Portsmouth, waar de katapult zal worden afgesteld.

     Op 3 augustus keert het in Nederland terug voor een verlofperiode en in september zullen dan de oefeningen beginnen.

(foto 1995a) Dit is een foto van Hr.Ms. Karel Doorman in het voorjaar van 1959. Mogelijk het uitvaren in januari 1959 voor de eerste lange reis, na de verbouwing, naar o.a. Amerika en Nederlandse Antillen. Opvallend is de opstelling van de Avenger en Sea Hawk op het achterdek (zie foto’s proefvaart met deze ‘roller-kisten’ U-27 en F-70). Nu staat er minstens ook 1 Sikorsky S-55 aan dek achter het eiland.
Foto ontvangen van Ton Michiels.

 

Terug naar index R81 '58-'68

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]