BuiltWithNOF

 

 

Op deze pagina bijzonderheden en foto’s  van het laatste vertrek van de ex-Karel Doorman vanuit Den Helder naar Rotterdam. Het vliegkampschip was voor het vertrek reeds eigendom van de Argentijnse marine en had de naam “Veinticinco de Mayo” gekregen.

Het laatste vertrek uit Den Helder.

Op maandag 14 oktober 1968 werd het vliegkampschip overgedragen aan de Argentijnse marine. Na eerder uitstel ivm het slechte weer, werd het vliegkampschip ‘Veinticinco de Mayo” op vrijdag 18 oktober 1968 uit de haven van Den Helder versleept naar Rotterdam.

De Koninklijke marine heeft een nieuw naambord laten vervaardigen, dat aan boord van ex Hr. Mr. "Karel Doorman" is aangebracht. Captain T. Brizuela rechts en zijn eerste officier captain de fregata Luis Sanchez Morena vertelden, dat de naam 25 de Mayo 25 mei betekent, op welke datum de Argentijnse bevolking haar onafhankelijkheid viert. In een periode van 150 jaren beschikte de Argentijnse marine over 9 oorlogsschepen die deze naam droegen. Nu zal de Doorman die naam dragen en Puerto Belgrano, 800 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Buenos Aires, als thuishaven krijgen. De commandant sprak vol lof over de prima conditie waarin het schip zich bevindt en hoopte dat zijn manschappen met dezelfde bezieling zullen dienen als de Nederlanders dit hebben gedaan.

(foto 3472) Rechts op deze foto de nieuwe commandant van het vliegkampschip “Veinticinco de Mayo” captain T. Brizuela en links de 1e offcier captain de fregata L. Sanchez Morena, staande op het halfdek voor het nieuwe naambord.

(foto 6960) De sbn J. Doorenbos was in 1967 als commandeur nog smaldeelcommandant van smaldeel 5 en bevond zich met zijn staf aan boord van de Doorman. Niet de sleepboot “Hector” was bij de sleep van de Doorman betrokken”, maar de sleepboot “Jacob van Heemskerck’.

 

 Duizenden toeschouwers stonden op de Helderse wallekanten en dijken, toen op vrijdagmiddag 18 oktober 1968 het voormalige vliegkampschip "Karel Doorman" (nu de Argentijnse ,,25 de Mayo") voor de laatste maal de oorlogshaven van Den Helder verliet. Daarbij werd het 20.000 ton metende schip getrokken door de zeesleepboten "Jacob van Heemskerck" en "Groningen" van N.V. Bureau Wijsmuller, terwijl bij het achterschip de "Titan" assisteerde. Het was klokslag vijf uur toen het sleeptransport de pieren passeerde en de ondergaande zon de sleepboten en de hoog op het water liggende sleep in een vurige gloed zette. De scheepsfluiten van alle in Nieuwediep liggende eenheden van de Koninklijke Marine werden ten afscheid bijgezet; sonoor beantwoordde het transport dit vaarwel.

Kapitein T. van Oosten van de “Groningen” had op dinsdag 15 oktober moeten besluiten om de sleepreis op die dag niet te laten doorgaan wegens de slechte weerberichten. De volgende dagen heerste er windkracht 7 uit westelijke richting. Op deze vrijdag was het vrijwel windstil, terwijl ook voor zaterdag 19 oktober goed weer werd verwacht. Daar de "Jacob van Heemskerck" juist van de werf was teruggekeerd en weer in bedrijf was gesteld, werd ook deze sleepboot bij het transport ingeschakeld. Kapitein H. Bronsdijk voerde het bevel op dit schip. Op het vliegkampschip waren bij de veertig Nederlandse en Argentijnse marine-personeelsleden ook een zestal runners van Wijsmuller en twee verbindingsofficieren geplaatst, de heren J. J. Visser en J. Akkerman.

(foto 4777a)

Het 208 meter lange en 36 meter brede schip, dat in 1945 in de vaart kwam als HMS "Venerable" voor de Britse marine en dat in 1948 werd aangekocht voor de Koninklijke Marine, was slechts enkele dagen tevoren door de marine buiten dienst gesteld. Dit geschiede op dinsdag 8 oktober 1968 door de laatste commandant van de "Karel Doorman", de kapitein ter zee B. Veldkamp. De uit dienststelling werd toen in stromende regen gemarkeerd door het neerhalen van de vlag, de geus en de wimpel. De plechtigheid werd opgeluisterd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Nadat het schip aan de Argentijnse regering was overgedragen en de opdracht tot voorlopige reparatie en tot het vaarklaar maken was verstrekt aan Wilton Fijenoord, droeg laatstgenoemde werf de sleepreis aan Wijsmuller op. De nieuwe naam stond tijdens de sleepreis dan ook al op het schip ,,25 de Mayo", een datum, die herinnert aan het feit, dat Argentinië zijn eerste grondwet kreeg op 25 mei 1853. Generaal Urquiza werd toen de eerste president van Argentinië.

De sleepreis naar Wilton Fijenoord had een vlot verloop. Zaterdagmorgen vroeg was het transport reeds bij de Maasboei en rond de middag van die 19e oktober werd de Nieuwe Rotterdamse Waterweg opgelopen. Op de rivier werd het vliegkampschip tenslotte overgedragen aan werfsleepboten, die voor het afmeren van de kolos zorgden.

Fotoserie van dit laatste vertrek. De foto’s werden ontvangen uit het archief van Wijsmuller, tenzij anders aangegeven.

(foto 4775) Drie sleepboten van Wijsmuller liggen gereed om de ex karel Doorman te verslepen naar Rotterdam. Het beftreft de slepers “Groningen”, “Jacob van Heemskerck” en de “Titan”. Het toeval wil dat Hr.Ms. Karel Doorman in het verleden geescorteerd werd door de marine schepen Hr.Ms. Jacob van Heemskerck en Groningen.

(foto 4776) De ex Karel Doorman ligt nog afgemeerd aan de kade in Den Helder. De sleeptrossen zijn reeds vastgemaakt op de bak en lopen vandaar naar de wachtende slepers.

(foto 3476) Voor de laatste maal wordt de tros vanaf de zijkant van de bak van Hr.Ms. Karel Doorman los gesmeten. Hierdoor is bijna definitief de ‘verbinding’ met de marinehaven in Den Helder verbroken.
Foto ontvangen van ..?

(foto 5127) Ook de laatste tros is los en wordt van de kade weg geworpen.

(foto 5128) Deze laatste tros drijft in het water en kan worden ingehaald. Een van de sleeptrossen staat nu ook gespannen.

(foto 4777) De slepers hebben positie ingenomen en de sleeptrossen staan reeds gespannen.

(foto 4778) De ex Karel Doorman wordt door de slepers Groningen en Jacob van Heemskerck op sleep genomen.

(foto 4779) De twee trekkende slepers liggen nog even naast elkaar voor het echte sleepwerk gaat beginnen.

(foto 5131) De ex-Doorman wordt van de steiger weg getrokken en op de voorgrond ligt de kruiser Hr.Ms. De Ruyter aan de steiger afgemeerd.

(foto 4786) Vanaf de kruiser Hr.Ms. De Ruyter nemen enkele bemanningsleden afscheid van de ex Karel Doorman.

(foto 4780) De ex Karel Doorman wordt langzaam uit de marinehaven getrokken op weg naar Rotterdam.

(foto 5130) Ook vanaf andere vaartuigen in de haven wordt het laatste vertrek gadeslagen.

(foto 6502) Het scheepje dat belangstelling toonde vaart nu achter de ex Doorman langs.
Foto ontvangen van Loek Goor.

(foto 5129) Opname van de sleep vanuit een ander vaartuig.

(foto 3475) zie ook opname hierboven.

(foto 4785) De ex Karel Doorman met er achter de sleper Titan.

(foto 3473) Nogmaals de sleper Titan achter de ex Karel Doorman.
Foto ontvangen van...?

(foto 4781) Opname van de sleep vanaf de sleper Groningen.
Foto Cor Out (Wijsmuller).

(foto 4782) De sleper Jacob van Heemskerck, gezien vanaf de Groningen.
Foto Cor Out (Wijsmuller).

(foto 4783) Fraaie opname van de slepers Groningen en Jacob van Heemskerck met in hun midden de ex Karel Doorman, terwijl de Titan schuil gaat achter het vliegkampschip.

(foto 3474) De ex “Karel Doorman” werd via het Marsdiep en het Schulpengat in de richting van de Noordzee en Rotterdam getrokken. Een laatste blik vanuit Den Helder op onze ex Karel Doorman. Vaarwel “Dikke Dame”.
Foto Cees van der Meulen.

(foto 6961) Nogmaals een krantenfoto van dit laatste vertrek uit Den Helder. Het vliegkampschip had echter op dat moment reeds de naam van “Veinticinco de Mayo” en het betrof dus de ex-Karel Doorman.

 

Terug naar tabel R81 '58-'68

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's index] [Indienststelling 1958 (1)] [Uitdienststelling 1968] [Smaldeelschepen index] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]