BuiltWithNOF
Machinekamers 3

Bij de grote verbouwing van 1955 tot en met 1958 met o.a. hoekdek, stoomkatapult, eiland en radarantennes, deklandingspiegels, vaste bedden etc., werd ook de VMK aangepast met o.a. automatische brander besturing dmv Askaniakast, Saackebranders, Metrovick turbo/generator, manoeuvreerbord, telegraafcommando’s etc.

Bezoekers van deze site die technische informatie en gegevens bezitten, verzoek ik te reageren en deze specifieke gegevens te mailen, zodat dit bij de foto’s en/of in de tekst kan worden opgenomen. Help mij om deze site zo informatief mogelijk te maken. Bij voorbaat dank.

Wie kent namen van de bemanningsleden welke op de foto’s staan afgebeeld en waarbij nog geen namen zijn opgegeven. Gaarne een mail naar de webmaster.

(foto 0291) Het voorketelruim van Hr.Ms. Karel Doorman omstreeks 1965. Op deze foto de ‘Askaniakast’.
Foto ontvangen van Joop Heus.

Aanvullende gegevens van Koos Ruijzendaal:

Dit is de zogenaamde “Askaniakast”, welke bij de grote verbouwing van 1955 tot en met 1958, in de VMK is geplaatst waarbij gelijktijdig de branders van de ketels zijn vervangen door 2 Saackebranders per ketel. De Askania was een min of meer automatisch systeem voor de ketelbediening. Dat was gedaan omdat de nieuwe stoomkatapult zijn stoom voornamelijk uit de VMK zou krijgen. De automatische installatie was beter in staat de behoorlijke drukdaling van de ketel na een stoominjectie naar de stoomhouders van de katapult op te vangen en de ketels weer snel op druk te krijgen voor een volgende stoominjectie. Dit terwijl de ketels ook gebruikt werden voor de voortstuwing van het schip. Bij vliegrol vaak een zo hoog mogelijk vaart in verband met tegenwind over het vliegdek bij de start en landing van de vliegtuigen.
Hydraulische drukleidingen zorgden voor de bediening van de branders en het waterpeil in de ketels. Het handwiel zag je tijdens het stoken vanzelf heen en weer draaien, maar de bediening kon ook handmatig worden uitgevoerd. De AMK kreeg geen automatisering en daar moest de toevoer van stookolie met de hand worden geregeld
.

(foto 3522) Hans voor deze ‘Askaniakast’ in de VMK (voormachinekamer).
Foto ontvangen van Hans van Es.

(foto 0295) Opname van de Saackebrander in de voormachinekamer (VMK) van Hr.Ms. Karel Doorman.
Foto ontvangen van Joop Heus.

Foto 4333) Opname van de twee Saackebranders van ketel A1 in de VMK. We zien dat er bij de branders staat geschreven Stb. (stuurboord) en Bb. (bakboord).
Foto ontvangen van Koos Ruijzendaal.

(foto 0292) Een aantal machinisten, waaronder links een onderofficier, in de voormachinekamer van Hr.Ms. Karel Doorman omstreeks 1965. Wie kent de namen van deze oud-opvarenden.
Foto ontvangen van Joop Heus.

Aanvullende info van Rudy Doedens: De onderofficier is de sgt.machinist Stolk.

(foto 0293) Het manoeuvreerbord in de voormachinekamer van Hr.Ms. Karel Doorman omstreeks 1965. We zien links en rechts de grote afsluiters (vooruit en achteruit) voor de stoomtoevoer naar de turbines. In het midden de “telegraaf” waarop zichtbaar de opdrachten van de brug.
Foto ontvangen van Joop Heus.

(foto 0294) Opname van de “Metrovick” turbine/generator in de voormachinekamer van Hr.Ms. Karel Doorman. Deze heeft de dieselgenerator vervangen, die daar eerder stond.
Foto ontvangen van Joop Heus.

(foto 3164) Opname in de AMK op het platje met van links naar rechts: Jacobus, Koevoets en Rudy Doedens.
Foto ontvangen van Rudy Doedens.

(foto 3165) Opname in de VMK voor de ketel met van links naar rechts: Mathijs en Henk van het Goor.
Foto ontvangen van Rudy Doedens.

(foto 3167) Opname in de VMK met van links naar rechts: Kluin, Wolters, ?? majoor machinist en op de voorgrond Rudy Doedens.
Foto ontvangen van Rudy Doedens.

Aanvulling door Koos Ruijzendaal: 3e van links (??) is Bep Murris.

(foto 3171) Machinist Doedens voor het manoeuvreerbord in de VMK, zie eerdere uitleg over de afsluiters en meters.
Foto ontvangen van Rudy Doedens.

(foto 3461) Ketelruim aan boord van de Doorman.
Foto ontvangen van Peter de Haan.

 

Naar machinekamers 4.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]