BuiltWithNOF
Machinekamers na de brand

Op deze pagina ontvangen foto’s van de machinekamers na de branden. Onderstaande gegevens en onderschriften behorende bij de geplaatste foto’s zijn ook ontvangen van Fred Storm.

Op de foto's van het manoeuvreerbordes en de turbines in de achtermachinekamer is er niet veel te zien van de brand, maar die lagen ook niet in het gebied dat door het vuur was aangetast.
De brand in de AMK was aanzienlijk minder hevig dan in de VMK en de schade was dan ook lang niet zo groot in de AMK. Om een paar voorbeelden te noemen: in de VMK was de reserve smeerolietank met enkele tonnen smeerolie leeggelopen doordat het peilglas gesprongen of gesmolten was, van deze olie is niets terug gevonden. Een deel van de bekabeling had nog een loden buitenmantel, her en der lagen er plakken gesmolten lood op de bordessen en de bedrading hing gewoon kaal in de goten, ook de onderlinge isolatie was verdwenen.
In de AMK was geen reserve smeerolietank, dus toen de olie in het scheepsvlak was opgebrand ontbrak verder de brandbare stof. De bekabeling was nog grotendeels intact en er lag geen lood op de bordessen. Nog een opmerking bij de detail foto van het turbine lager: je kijkt op de as aan de zijde van het manoeuvreerbordes, in het midden zie je de bovenschaal van het lager en aan het eind tegen de schijf aan de andere kant van de as het blokje dat de axiale verplaatsing opvangt. Er waren er meer natuurlijk en ook aan de andere kant (de turbinezijde) zaten van zulke blokjes. Dit is de lagering van de lage druk turbine waar ook de achteruit turbine aangebouwd was.

 

Voormachinekamer.

 

(foto 0619) Bakboord (Saacke)brander van ketel A1, brander weggedraaid en gedeeltelijk gedemonteerd, geen motor meer aanwezig. Dit is het front van de ketel op de stookplaat. Op de foto de machinist C. van de Akker.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0703) Opname van de Saackebrander na de branden in 1968. Op de foto zien we het branderfront van de ketel en dat het schuim tot branderhoogte stond. De “Saackebrander” steekt nog net boven het schuim uit, terwijl deze toch ongeveer anderhalve meter boven de scheepsvlakplaten uitstak. Iedereen bij de marine heeft wel eens met ossenbloed, voor het verkrijgen van het schuim, gewerkt en kan zich dus de verschrikkelijke stank voorstellen die er in de bloedhete machinekamer hing.
Foto ontvangen van de schrijver dezes Koos Ruijzendaal.

(foto 0623) De vuilolietank in de VMK. Hierop stond de “Askania” regelkast. Door de brand is de tank zo bol gaan staan dat deze waarschijnlijk de regelkast heeft vernield. Deze foto is genomen vanaf de voorkant van de kast.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0624) Doorkijkje naar het meterpaneel en de tandwielkast van de turbines in VMK (Voor machinekamer).
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0769) Het meterpaneel op de stookplaat van de VMK. Deze foto is genomen over de olietank heen waarop de “Askania” regelkast stond (zie ook pagina machinekamers), wat er te zien is weet ik niet meer. De labels hangen aan de hydrauliekleidingen van de regelkast. De regelkast zelf is niet meer aanwezig.
Foto ontvangen van Fred Storm.

Aanvullende info door Koos Ruijzendaal.
In de VMK stonden 3 stookoliepompen, 2 turbopompen en 1 elektrische pomp. De elketrische werd gebruikt bij het opstoken. Wanneer er voldoende stoom beschikbaar was werd overgeschakeld op de turbopompen. Te zien zijn twee stookoliepompen, links een turbopomp en rechts de elektrische pomp, die tussen de twee turbopompen in stond. Voor het meterbord ziet men de aansluiting boven op de elektromotor. De ijzeren afdekplaat diende de dienstdoende sergeant als zitplaats.

 

Achtermachinekamer.

 

(foto 0617) Voorzijde stoomhouder ketel B1, met diverse leidingen en afsluiters, twee peilglazen met spiegels zodat ze te bekijken zijn vanaf de stookplaat.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0618) Achter de stoomhouder van ketel B1, je ziet de stoomhouder uitsteken buiten de omkasting van het rookgassen afvoerkanaal, het schuine deel links op de foto.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0620) Doorkijk naar de noodlenspomp. Dit is een gangetje vanaf de stookplaat naar de noodlenspomp. Deze stond onder het manouvreerbordes bij de hoofdcirculatiepomp.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0621) Turbine lager van de lagedruk turbine, open voor inspectie.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0622) Manoeuvreerbordes van de achter machinekamer, het linker wiel is van de stoom naar de achteruit turbine. Je ziet de telegraaf, daarnaast, de zwarte schaal, is de omwentelingen aanwijzer. Daaronder de teller van het aantal omwentelingen en daarnaast een knop om het telegraafsingnaal te bevestigen. Als de telegraaf versteld werd ging er een bel, deze moest uitgedrukt worden zodat de brug wist dat het doorgekomen was. Het is hier goed te zien dat de telegraaf niet elektrisch was maar dmv draaiende stangen versteld werd.
Foto en onderschrift ontvangen van Fred Storm.

 

Overige foto’s.

 

(foto 5109) Fofo van bovenaf genomen, we zien onder nog juist een stukje van de Saackebrander.

(foto 5110) Ook deze foto van bovenaf genomen.

 

 

Terug naar index algemeen.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]