BuiltWithNOF
Olieladen 1

Het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman heeft vele malen olie ontvangen op zee, maar ook zovele malen olie afgegeven aan de onderzeebootjagers van het smaldeel. Het begon met het bekende signaal voor olie laden:

De olieman heeft een Fordje opgedaan.
Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan.
Maar 's avonds om tien uren is het uit met de pret.
Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed.
Tuf, tuf, tuf.

Iedereen ingedeeld bij het olie laden kwam dan op post. Hierna werd alles in gereedheid gebracht voor het olie laden. Op deze en volgende pagina’s zal het olie laden in beeld worden gebracht met foto-series voorzien van onderschriften. Er zullen pagina’s zijn met betrekking tot het innemen van olie vanuit bevoorraders en tankers, waaronder Hr.Ms. Poolster. Verder van het olie afgeven aan de onderzeebootjagers via de grote laadboom, maar ook van olie afgeven via het achterdek naar een achter de Doorman varende jager.

In het kort de procedure van het olie laden. Het afgevende en ontvangende schip kwamen naast elkaar varen met gelijke vaart en dezelfde koers. Eerst werd met een lijngeweer een schietlijn overgeschoten naar het ontvangende schip. Hieraan werd de doorhaallijn bevestigd om de andere lijnen over te kunnen trekken, zoals de afstandlijn en de hooslijn. Tenslotte werd de aan de laadboom in zadels hangende olieslang naar het ontvangende schip getrokken en aan de afsluiter bevestigd. Wanneer deze verbinding tot stand was gekomen kon men beginnen met het overpompen van de olie. Hierbij was ook weer de lekdienst betrokken.

Op deze en volgende pagina het afgeven van olie door Hr.Ms. Karel Doorman aan de onderzeebootjagers van het smaldeel. Op deze pagina meer bijzonderheden en details met betrekking tot de BOZ (bevoorrading op zee) operatie tussen twee schepen.

(foto 1440) Hier komt de onderzeebootjager Hr.Ms. Friesland langszij. Aan boord is alles in gereedheid om olie te gaan laden. De jager voert de seinvlag ’romeo’ die werd gehesen tijdens het langszij komen. De radars van de jager zijn reeds gebakst, dit om het opblazen van de kristallen te voorkomen.

Romeo

Bravo

De gevoerde seinvlaggen (links romeo) bij langszij komen en (rechts bravo) tijdens het olie laden. De betekenis van de seinvlag ‘bravo’ is: ik laad, of los, of vervoer gevaarlijke stoffen.

(foto 1445) Hier is men druk bezig op het voorschip van Hr.Ms. Drenthe. De schietlijn en de doorhaallijn zijn reeds over en ook de afstandslijn is reeds aanwezig en wordt door een bemanningslid van de jager vastgehouden. Door de gekleurde vlaggetjes aan de lijn kan men vanaf de brug in de gaten houden of de afstand tussen de schepen goed blijft.
Foto webmaster.

(foto 1446) Het achterschip van Hr.Ms. Drenthe. We zien ook hier de radar gebakst en we zien dat de olieslang, hangende in de zadels aan de laadboom, naar de jager wordt getrokken. Op beide schepen is veel belangstelling voor deze operatie. Een welkome afwisseling op zee.
Foto webmaster.

(foto 1447) We zien hier dat de olieslang aan boord van de jager is aangesloten op de afsluiter. We zien ook duidelijk de seinvlag ‘bravo’ in de mast en tevens het sein ‘beperkt manoeuvreerbaar’ bestaande uit -rode bol-witte ruit-rode bol-. Bij nacht bestond dit sein uit lichten onder elkaar rood-wit-rood.
Foto webmaster.

(foto 4760) De olieslang naar het schip trekken, zodat deze aan de afsluiter van het ontvangende schip gekoppeld kan worden. destijds dus zonder zogenaamde ‘bajonet’ koppeling.

(foto 1553) Ook aan boord van de Doorman waren deze seinen in de mast aanwezig. tevens zien we hier ook de commandovlag van de smaldeelcommandant.
Foto webmaster.

(foto 1448) Opname van de grote laadboom aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman. We zien de vele katrollen aan deze laadboom.Aan de bovenzijde voor de vericale beweging van de laadboom. Aan de onderzijde zijn twee katrollen zichtbaar voor het sturen van de olieslag. Een aan de top van de slang en twee voor de zadels waarin de slang hangt. De derde katrol hiervoor zit achter de laadboom. Onder de laadboom nog de grote katrol voor de horizontale verplaatsing van de laadboom. Rechts een toeziend officier en een van de seinlampen.
Foto webmaster.

(foto 1449) Een tekening waarop zichtbaar de laadboom in geborgde ruststand. Verder de hijslier en beide geilieren en spillen. Tevens is hier aangegeven de lange bak voor het opbergen van de olieslangen.
Tekening webmaster.

(foto 1450) Hier zien we de opbergplaats voor de olieslangen afgedekt met een canvas zeil. We zien ook de hoofdkatrol van de laadboom geborgd aan de reling van de SB passage naast het eiland.
Foto webmaster.

(foto 1451) Foto met daarop gedeeltelijk zichtbaar de beide geilieren voor de laadboom. we zien ook de spil en de handwielen van de remmen.
Foto webmaster.

(foto 1452) Tekening met daarop de posities van de hijslier en beide geilieren ten opzichte van het eiland en vliegdek.
Tekening webmaster.

 

Naar olieladen 2.

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]