BuiltWithNOF

Het naamsein van Hr.Ms. Karel Doorman was PADA.

 

(foto 4382) Hr.Ms. Karel Doorman hier op de Nieuwe Waterweg het naamsein PADA voerende.

(foto 2860) De Doorman bij het aanlopen van de haven van Fremantle tijdens de wereldreis in 1960. Over stuurboord wordt mogelijk het naamsein van de Doorman gevoerd namelijk ‘papa’ - ‘alfa’ - ‘delta’ - ‘alfa’. Over bakboord kennelijk ‘india’ (ik verander van koers naar bakboord), ‘sierra’ (ik sla achteruit) en mogelijk daaronder ‘hotel’ (ik heb een loods aan boord) maar op zee was dit helikopterrol.

(foto 1707) Hier zien we de vlag ‘foxtrot’ gevoerd aan de SB onderste seinra. Dit is op zee het sein voor ‘vliegrol’ aan boord. De nationaliteitsvlag wordt nu gevoerd aan de vlaggenmast achter op het eiland.

(foto 4058) Buiten de seinvlag ‘foxtrot’ voor vliegrol, wordt ook de seinvlag ‘kilo’ gevoerd, om aan te geven dat het vliegkampschip zijn snelheid gaat opvoeren. Dit om meer wind over het vliegdek te verkrijgen.

 

1. Vlaggen van top

Het eerbewijs vlaggen van top wordt gebracht door oorlogsschepen. Aan boord van een oorlogsschip wordt daartoe aan de top van elke mast de koninkrijksvlag en aan de geusstok de geus gehesen. Indien van de top van de voormast een commandovlag, de standaard of een onderscheidingsvlag waait, wordt op schepen met meer dan een mast aan die top de koninkrijksvlag niet gehesen. Op schepen met slechts één mast wordt in dat geval de koninkrijksvlag aan stuurboord van de commandovlag, de standaard of de onderscheidingsvlag gehesen. Indien er evenwel van die top naast de commandovlag of de standaard ook een onderscheidingsvlag waait, wordt die onderscheidingsvlag hoog aan een seinwipper aan stuurboord gehesen en wordt aan stuurboord van de commandovlag of de standaard de koninkrijksvlag gehesen.
Indien aan boord van een buitenlands oorlogsschip van top wordt gevlagd en een Nederlands oorlogsschip daaraan zal deelnemen, wordt, indien dat schip meer dan een mast heeft, in plaats van de koninkrijksvlag aan de top van de voormast, de vlag van de betrokken natie gehesen. Indien het schip slechts één mast heeft, wordt aan de top daarvan zowel de koninkrijksvlag als de buitenlandse natievlag gehesen; de laatste aan stuurboord van de eerste. Indien evenwel van die top reeds een commandovlag of de standaard waait, wordt alleen de buitenlandse natievlag gehesen en wel aan stuurboord daarvan. Waait naast de commandovlag of de standaard een onderscheidingsvlag, dan wordt die onderscheidingsvlag hoog aan een seinwipper aan stuurboord gehesen en wordt de buitenlandse natievlag aan stuurboord van de commandovlag of de standaard gehesen.

(foto 5369) Tijdens de wereldreis in 1960 zien we dat aan de vaste vlaggenmast de Nederlandse vlag of een onderscheidingsvlag wordt gevoerd, terwijl de vierkante commandovlag wordt gevoerd aan de afzonderlijke hoge ra of gaffel wordt gevoerd.

(foto 1415) Hier ligt het smaldeel afgemeerd in het Schottegat te Willemstad. We zien dat de Doorman naast de commandovlag ook aan de afzonderlijke hoge ra of gaffel een zogenaamde bestemmings- of beleefdheidsvlag voert, in dit geval dus de Nederlandse vlag.

(foto 0970) We zien dat de jagers van het smaldeel ook de Nederlande vlag in top voeren terwijl de schepen ook zijn gepavoiseerd. Mogelijk dat het bij deze speciale gelegenheid vlaggen van top is.
Foto webmaster.

(foto 1627) Ook de beide jagers, afgemeerd in Greenock zijn gepavoiseerd (C) en vlaggen van top met de Nederlandse vlag (A) en de Engelse marine vlag (B).

(foto 3044) Hier zien de Doorman in volle zee met nog Avengers aan boord. We zien dat hier de Nederlandse vlag wordt gevoerd aan de meergenoemde bovenste korte ra, gaffel, vlaggenstok of mogelijk seinwipper. Naast de commandovlag wordt over BB nog een seinvlag gevoerd, echter niet duidelijk welke vlag.

2. Pavoiseren

Het eerbewijs pavoiseren wordt uitsluitend gebracht door oorlogsschepen. Daartoe worden, behalve de vlaggen bedoeld in 1, bovendien ook nog seinvlaggen gehesen.
De seinvlaggen worden volgens een van tevoren opgemaakt pavoiseerplan met gelijke tussenruimten aangeslagen aan een lijn. De lijn wordt van het voorschip langs de toppen van de masten, ten minste één vlagbreedte onder de topvlaggen, naar het achterschip geleid.
Bij het opmaken van het pavoiseerplan wordt zoveel mogelijk van voren naar achteren het kleurenschema rood-wit-blauw gevolgd. In geen geval mogen seinvlaggen worden opgenomen, die gelijk zijn aan of grote overeenkomst vertonen met buitenlandse natie- of onderscheidingsvlaggen.

(foto 3832) Bij deze gelegenheid ligt het smaldeel afgemeerd in Greenock en ook nu is het schip gepavoiseerd en wordt van top gevlagd met de Engelse (oorlogs) marine vlag. Tevens zien we de commandovlag en is de smaldeelcommandant van boord.

(foto 3347) Hier wordt door de in de haven van Toulon afgemeerde oorlogsschepen, zowel franse als Nederlandse, gepavoiseerd. Niet duidelijk of hier ook sprake is van vlaggen van top.

(foto 2468) Ook dit is een opname tijdens de wereldreis in 1960. Dit lijkt een soort pavoiseren of is het in dit geval luchten cq drogen van de seinvlaggen. Zo niet dan is het een heel lange mededeling.

(foto 4319) Het oefenen met de seinvlaggen.

Aanvulling door Roel Uckerman:

Aangezien vlag SIERRA in de toplijn hangt gaat het hier om een Flag hoist drill oftewel een vlaghijsoefening.
De wimpel DESIG geeft aan dat "klare taal" volgt, in dit geval K205B. Dit vlaggensein hangt hoogstwaarschijnlijk aan beide zijden zodat verschillende deelnemers op verschillende plekken dit vlaggensein kunnen aflezen, het zogenaamde Flag Reading And Meaning (FRAM).
Tevens hangen twee zwarte ballen boven elkaar wat duidt op "onmanoeuvreerbaar". Let wel het gaat hier om een vlaghijsoefening!

 

Naar seinvlaggen 3.

Terug index algemeen

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's index] [Indienststelling 1958 (1)] [Uitdienststelling 1968] [Smaldeelschepen index] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek index] [Contact] [Untitled729]