BuiltWithNOF
Veinticinco de Mayo (1)

Na de twee branden in de machinekamers van Hr. Ms. Karel Doorman, werd besloten dat het vliegkampschip van de sterkte zou worden afgevoerd. Het schip werd verkocht aan de Argentijnse marine. Het schip werd hierop van Den Helder naar Rotterdam versleept voor reparatie op de werf van Wilton Fijenoord te Schiedam.

In oktober 1968 werd ik weer terug geplaatst aan boord van de Doorman voor overdracht van gegevens aan de Argentijnse marine. Hierbij werd de kernploeg van Nederlandse marinemensen ondergebracht aan boord van Hr.Ms. Drebbel.

(foto 0066) Foto van de Nederlandse kernploeg onder leiding van de KLTZ Beets (in het midden op de foto) op het halfdek. Het vliegkampschip was inmiddels al genaamd “Veinticinco de Mayo”. (25e mei)

1e links op de foto is Ton Gerlach, 2e van links op de foto is de kpl-machinist Weber. 3e van links op de foto o.off. elmnt, 4e van links uw webmaster kpl.elmnt, 5e van links de katapultofficier Peutz, 7e van links chef elektrotechnische dienst en 4e van rechts op de foto de adj. o.off. katapult Den Beste.

Voor wat betreft de kpl.mach. Weber, zie ook het verslag van de branden aan boord. Deze kpl-machinist zou 18 jaar dienst hebben gedaan aan boord van de Doorman. Ik vind dit een opmerkelijk lange tijd. Hij wist alles van de lekdienst en men moet zich hierbij bedenken de enorme hoeveelheid leidingen en afsluiters, behorende bij de vele stookolietanks, trimtanks, drinkwatertanks, zoetwatertanks, ballasttanks, vatentanks, hellingtanks, kerosinetanks, dieselolietanks en benzinetanks onder in het schip.
Wie weet verder bijzonderheden over deze kpl. Weber.

(foto 0067) Ontvangen kerstkaart in 1969 van de chef elektro technische dienst, LCR R.N. Bazan, van de Argentijnse marine, met wie ik veel samenwerkte aan boord op de werf in Schiedam.

(foto 0068) Uitnodiging voor de officiële overdracht aan boord van ARA “Veinticinco de Mayo”. Ik was toen reeds intern in opleiding bij de gemeentepolitie Amsterdam, waardoor ik helaas geen gehoor kon geven aan deze uitnodiging.

(foto 2708) De ex-Karel Doorman hier afgemeerd als “Veinticinco de Mayo” op de werf van Wilton Fijenoord. Hier nog geruime tijd aan boord doorgebracht. We zien de BB achter valreep naar beneden. Hier werden we afgezet door het bootje van het wachtschip Drebbel naar de 25e Mayo. We zien op deze foto dat ook reeds de Argentijnse vlag wordt gevoerd.
Foto ontvangen van Cees Stuursma.

(foto 3809) De ARA Veinticinco de Mayo op werf van Wilton-Fijenoord.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

Navolgende foto’s en tekst ontvangen van Rinus Verschuren.

(foto 3481) Op deze foto overhandigde de vice-admiraal J.B.M.J. Maas, als bevelhebber der zeestrijdkrachten (eerder zelf commandant van Hr.Ms. Karel Doorman) een Delfts-blauw herinneringsbord met het wapen van de ex-Karel Doorman aan de Argentijnse marine. Geheel links op de foto de kltz T.R.Beets, leider van de Nederlandse marine kernploeg aan boord van de “Veinticinco de Mayo”. 

(foto 3482) Opname van het herinneringsbord met achterop de tekst: “Aangeboden door de Koninklijke marine ter gelegenheid van de overdracht van Hr.Ms. Karel Doorman aan de Argentijnse marine”.

(foto 3483) Door de Argentijnse marine werd een wapenschild van de “Veinticinco de Mayo” aangeboden aan de vice-admiraal J.B.M.J. Maas.

(foto 3470) Hier de ARA ‘Veinticinco de Mayo’ aan de kade bij de werf Wilton-Feijnoord, terwijl het schip stoom klaar is gemaakt voor vertrek naar Argentinië.

(foto 3433) Nogmaals een opname van de ARA ‘Veinticinco de Mayo’ aan de kade bij Wilton-Feijnoord.

(foto 3434) Nog een kleurenopname aan de kade bij de werf terwijl het schip stoom klaar is gemaakt.

(foto 3471) Het vertrek in oktober 1969 van de ARA ‘Veinticinco de Mayo’ vanuit Rotterdam naar Argentinië, via Engeland voor het testen van de katapult.

(foto 3477) Hier nogmaals een foto in kleur van dit vertrek.

Levensteken van ex-"Karel Doorman"

Van ons voormalige vliegkampschip "Karel Doorman", waaraan menig marineman en -vlieger nog met weemoed terugdenkt, is opnieuw een levensteken gekomen, waaruit blijkt, dat de Argentijnse Armada er wel gelukkig mee is. Als Portaviones A.R.A. ,,25 de Mayo" zal de door onze politici versmade carrier trouwens nog een nuttige rol vervullen in de westerse defensie, als t.z.t. de beveiliging van het Atlantische-Oceaangebied, zoals ook bepleit werd op de jongste ministersconferentie van NATO, in zuidelijke richting wordt uitgebreid.

(foto 3437) Ontvangen telegram.

Dit levensteken is afkomstig van de huidige commandant van het schip en gericht aan een der directeuren van Wilton-Fijenoord te Schiedam, waar de oude "Doorman" een goede reparatie- en onderhoudsbeurt heeft gekregen. Van de in het Engels gestelde brief, die werd afgedrukt in " Wilton-Fijenoord Nieuws", luidt de Nederlandse vertaling als volgt:

Puerto Belgrano, 10 november 1969 De Heer C. H. Meeuwisse, Wilton-

Fijenoord N .V ., Schiedam -Holland. Geachte Heer, Ik veronderstel, dat U de telex, die ik U op de dag van onze aankomst te Puerto Belgrano zond, wel ontvangen zult hebben. Zoals ik U reeds meedeelde, zijn wij erg ingenomen met de thuisreis, die geheel voorspoedig is geweest. Wij hebben de maximum snelheids-proeven zonder enige moeilijkheden beëindigd en alles functioneerde steeds volmaakt. Het is mij bijzonder aangenaam U dit te laten weten, omdat ik besef, dat dit resultaat een succes is, zowel voor de scheepswerf als voor de bemanning van het schip. Ik verzoek U mijn beste wensen over te brengen aan de Heer Wilton - vooral ook aan de Heer Keetbaas - en aan de overige personeelsleden.Wij danken U voor de vriendelijke attenties, die wij van U allen mochten ontvangen en zijn gaarne bereid U en Wilton-Fijenoord te allen tijde van dienst te zijn.

Hoogachtend, w.g. Tirso Ranulfo Brizuela, Kapitein ter zee, Commandant vliegkampschip A.R.A. ,,25 de Mayo", Marinebasis Puerto Belgrano, Argentinië.

 

Naar deel 2.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]