BuiltWithNOF
Overgeven lichte lasten 1

 

Het was belangrijk om op volle zee goederen en/of personen te kunnen uitwisselen tussen de schepen van het smaldeel, denk hierbij aan het aan boord brengen van een reserve onderdeel of technisch specialist, maar ook belangrijk de post of nieuwe films. Dit kon ook gebeuren door middel van een helikopter, maar niet ieder marine schip in die tijd had de beschikking over een heli en/of helidek. Ook dit was een BOZ (bevoorrading op zee) operatie zoals het olie laden.

Op deze eerste pagina wat meer uitleg over de technische aspecten aan de hand van tekeningen en foto’s. Verder de beschikbare foto’s van de BOZ operaties op zee. De voorbereidingen werden uitgevoerd door de vliegdekploeg en later aangevuld met meer bemanningsleden o.a. voor het ‘touwtrekken’.

Vanaf het vliegdek waren er drie plaatsen waar men de staanders of ‘laadpalen’ kon opstellen en verankeren aan het vliegdek. Dit was aan SB voor en achter het eiland. Aan BB was dit tegenover het eiland. Verder zal de foto’s zoveel mogelijk uitleg worden gegeven.

(foto 0952) Op het vliegdek van Hr.Ms. Karel Doorman kon men op 3 plaatsen driepoten plaatsen en verankeren. Via zo’n driepoot kon men een kabel gespannen en op hoogte houden dmv mankracht zoals bij een ‘touwtrekwedstrijd’. De hoofdkabel liep dan naar het andere schip. Aan een katrol aan deze hoofdkabel kon men lasten en/of personen hangen en dan overtrekken. Op deze tekening de positie van de driepoot voor. Deze stond net voor het eiland aan SB opgesteld. Verder kon men voor dit doel en op dezelfde manier ook gebruik maken van grotere en hogere ‘laadpalen’ voor zwaardere objecten en/of personen.

(foto 0899) Op deze foto is duidelijk zichtbaar de bergplaatsen van de 3 driepoten en de laadpalen aan de zijkant van het eiland. Ze zijn boven elkaar geborgd aan de wand van het eiland. Op de tekeningen boven en onder zijn ook de twee posities van de laadpalen zichtbaar. Deze waren hoger dan de driepoot en werd door drie  staalkabels verticaal op zijn plaats gehouden.

(foto 0954) Op deze tekening de positie van de driepoot en laadpaal aan SB achter. Deze positie was vlak achter het eiland. Hier was het vliegdek vrij van ‘obstakels’.

(foto 0953) Op deze tekening de positie van de driepoot aan BB tegenover het eiland. Deze werd gebruikt als het ontvangende of afgevende schip aan bakboord naast de Doorman voer. Dit kwam niet zo vaak voor maar is wel te zien op foto met aan beide kanten van de Doorman een onderzeebootjager. Aan BB geen bevestiging voor een laadpaal.

Op 14 maart 1962 was er een bijzondere BOZ operatie en kwamen de onderzeebootjagers Hr.Ms. Groningen en Limburg langszij Hr.Ms. Karel Doorman. Op die dag werd het smaldeel opgesplitst en moesten de jagers opstomen naar het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. In een recordtijd van zes uur werden beide jagers voorzien van olie, victualien, voorraden en personen. Bij deze operatie werden de driepoten SB achter en BB midden gebruikt. Hieronder enkele opnamen daarvan. Verder meer beelden op de pagina ‘splitsing smaldeel 1962’.

(foto 0746) Een fraaie luchtopname van deze operatie vanaf de boegzijde genomen. We zien duidelijk de rij ‘touwtrekkers’ achter de geparkeerde heli op het voordek.

(foto 2087) Een opname van opzij met op de voorgrond aan bakboord van Hr.Ms. Karel Doorman de onderzeebootjager Hr.Ms. Limburg. Achter de doorman is deels ook Hr.Ms. Groningen zichtbaar.

(foto 4082) Fraaie opname vanaf de onderzeebootjager Hr.Ms. Friesland. We zien hier duidelijk de driepoot aan BB op het vliegdek staan. Via deze verbinding wordt een bemanningslid overgezet van de Doorman naar de jager. Geen thuisreis met de Doorman maar met de jager naar NNG. In deze tijd voerde de Doorman het pennant R81 op de schoorsteen.

(foto 3315) Voor er een verbinding gemaakt kon worden tussen de schepen, moest er eerst een dunne lijn (schietlijn) worden overgeschoten door een konstabel. Via deze dunne lijn werd er dan een dikkere lijn (doorhaallijn) overgetrokken. Hierna werden de diverse benodigde lijnen en kabels overgegeven tussen de schepen en bevestigd.

De navolgende foto’s laten het optuigen van de laadpalen zien.

(foto 5194)

(foto 5195)

(foto 5196) Hier de opstelling van de laadpaal aan de achterzijde van het eiland.

(foto 5197) Nogmaals de laadpaal achter het eiland. Aan stuurboord zien de laadpalen en slangen van een olietanker. De olieslang(en) werden, buiten de grote laadboom, ook wel langs een gespannen lijn tussen schepen overgegeven.

 

Naar lichte lasten 2.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]