BuiltWithNOF
Overgeven lichte lasten 2

 

(foto 3312) Zwaar werk en in een warme omgeving gingen er al snel wat kledingstukken uit bij het ‘touwtrekken’. Foto uit filmpje overgenomen.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 5200) Nogmaals de ‘touwtrekploeg’, maar hier keurig met de muts op. De onderofficier van politie stond waarschijnlijk verdekt opgesteld bij het eiland.

(foto 4722) Buiten de goederen in een net zoals hier afgebeeld werden ook kleinere goederen en personen overgezet tussen de schepen. Foto overgenomen uit filmpje.
Foto ontvangen van Jaap de Moor.

(foto 1477) Enkele personen van de Hogere Krijgsschool staan gereed om overgezet te worden naar de jager. Ook zullen enkele filmcassettes worden overgezet. Een combinatie van goederen en personen. Leden van de HKS waren vanaf 25-08-1967 tot en met de embarkering in Lissabon op 2-09-1967 als gast aan boord van de Doorman.
Foto webmaster.

(foto 1478) Een landmacht officier hangt aan de katrol en zal door de dekploeg van de jager naar hun schip worden getrokken. Zo te zien zijn daar meerdere opnamen van gemaakt.
Foto webmaster.

(foto 1475) Op de onderzeebootjager Hr.Ms. Limburg wordt alles in gereedheid gebracht voor het ontvangen van personen en/of goederen vanaf Hr.Ms. Karel Doorman. We zien de hoofdkabel vanaf de Doorman naar de driepoot op de jager lopen, waar deze verankerd is. Via de kabels aan de katrol kan de vracht naar de jager of naar de Doorman getrokken worden.
Foto webmaster.

(foto 1476) Ook op de Doorman is alles gereed. De hoofdkabel loopt via een katrol over de driepoot en deze kabel wordt door de dekploeg strak gehouden. Dit op een wijze als bij een touwtrek wedstrijd. Op deze manier kunnen de schommelingen tussen de schepen opgevangen worden waarbij de hoofdkabel op voldoende spanning blijft. Een andere groep trekt aan de kabel verbonden met de katrol waaraan de last hangt. Door te trekken komt deze last naar de Doorman en door te vieren gaat de last naar de jager. We zien hier de SB voor positie van de driepoot. De Doorman had nog twee posities voor een driepoot namelijk aan BB tegenover het eiland en aan SB achter het eiland.

(foto 1479) Deze landmacht officier heeft bijna de jager bereikt en heeft dan weer iets meer onder de voeten dan lucht en water. Dit is toch even iets anders dan ‘tijgeren’ over de hei. Hoor ik hem zachtjes zingen: ‘Oh was ik maar .... bij moeder thuis gebleven....’. In ieder geval iets om over naar huis te schrijven.
Foto webmaster.

(foto 0738) Hier zien we dat aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman alles in gereedheid is gebracht voor het overzetten van personen. We zien de driepoot SB voor opgesteld en de ploeg “touwtrekkers” staat ook gereed. Verder liggen er verschillende lijnen netjes gereed op het vliegdek. We zien verder dat de ruimte van het brandstoflaadstation/navigatienoodbrug is afgedekt zodat deze men boven de open ruimte van de catwalk kan staan cq lopen.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0739) Hier zien we nogmaals de opgestelde “touwtrekkers” en de punt van de driepoot. Verder ligt op het vliegdek, voor de voeten van de trekploeg, de hoofdkabel die via de bovenzijde van de driepoot naar Hr.Ms. Poolster zal worden getrokken.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0740) Ook aan boord van Hr.Ms. Poolster is men druk in de weer om alles gereed te maken voor het overzetten van personen. Men is via de schietlijn en de doorhaallijn bezig om de andere noodzakelijke zwaardere lijnen over te trekken.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0741) We zien op deze foto dat de hoofdkabel is gespannen tussen beide schepen en aan boord van de Poolster is bevestigd aan een grote vaste staander. Aan de katrol hangt de over te zetten persoon en via de lijnen aan deze katrol wordt de persoon naar de Poolster getrokken. Ter plaatse is de reling neergehaald.
Foto ontvangen van Fred Storm.

(foto 0742) Hier zien we dat een persoon vanaf de Poolster naar de Doorman wordt over getrokken. Te zien aan de stand van de treklijnen aan het katrol. Aan de kant van de Poolster slap en aan de kant van de Doorman strak. Ook mogelijk dat men de persoon vanaf de Doorman een stukje heeft laten vieren en dat man vanaf de Poolster nog moet gaan inhalen. Op de Doorman men staat men niet echt gereed om iemand te ontvangen en op te vangen.
Foto ontvangen van Fred Storm.

 

Naar lichte lasten 3.

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]