BuiltWithNOF
Seinvlaggen 1.

Op deze pagina aandacht voor de communicatie tussen de schepen onderling door middel van seinvlaggen. Een belangrijk middel voor communicatie tussen schepen op zichtbare afstand zonder dat deze kunnen worden onderschept door de vijand, dit in tegenstelling tot de radiografische verbindingen. De onderstaande tabel geeft de codes weer vanaf 1969. De betekenis in het rood was van toepassing voor 1969 (maar mogelijk nog steeds van toepassing).

Tabel met seinvlaggen

Alfa

Ik heb een duiker beneden, houd goed vrij van mij en vaar langzaam.

Bravo

Ik vervoer gevaarlijke stoffen.

Charlie

Ja (bevestigend).

Delta

Ik kan moeilijk manoeuvreren.

Echo

Ik verander van koers naar SB.

Foxtrot

Ik ben ontredderd, maak verbinding met mij.
Aan boord: Vliegrol.

Golf

Ik heb een loods nodig.

Hotel

Ik heb een loods aan boord.
Aan boord: Helikopterrol.

India

Ik verander van koers naar BB.

Juliet

Ik sta in brand en heb gevaarlijke lading, houd afstand.

Kilo

Ik heb een bericht voor u.

Lima

U moet uw schip onmiddellijk stilleggen.

Mike

Mijn schip ligt stil.

Novem
ber

Nee (ontkennend).

Oscar

Man over boord.

Papa

In de haven: allen die met het schip meegaan, moeten aan boord komen.
Op zee: mijn netten zitten vast aan obstakel.

Que
bec

Quarantine.

Romeo

U kunt voorzichtig oplopen.
Aan boord; langszij voor BOZ.

Sierra

Ik sla achteruit.

Tango

Houd vrij van mij.

Uni
form

U stuurt een gevaarlijke koers.

Victor

Ik heb hulp nodig.
Aan boord: visitors, ‘open house’.

Whis
key

Ik heb medische hulp nodig.

Xray

Onderbreek uw manoeuvre.

Yan
kee

Ik sleep mijn anker over de grond.

Zulu

Ik heb een sleepboot nodig.

Vervangingswimpels

 

1e vervangwimpel.
Aan boord: smaldeelcommandant van boord.

 

2e vervangwimpel.

 

3e vervangwimpel.
Aan boord: commandant van boord.

 

 

 

NATO nummer vlaggen

1

Nato nummervlag

2

Nato nummervlag

3

Nato nummervlag

4

Nato nummervlag

5

Nato nummervlag

6

Nato nummervlag

7

Nato nummervlag

8

Nato nummervlag

9

Nato nummervlag

0

Nato nummervlag

 

 

 

 

 

 

(tabel 5773 en 5774)

Vervangingswimpels
Over het algemeen hijst men maximaal vier vlaggen tegelijk. De vervangingswimpels worden gebruikt als meerdere keren dezelfde vlag nodig is en er maar een stel vlaggen aan boord is. Wil men bijvoorbeeld 'Zeeland' seinen, dan seint men eerst Z E v2 L en daarna A N D. Met 'v2' wordt dan bedoeld: hier had dezelfde vlag moeten hangen die al op de tweede plaats hangt.

Andere betekenissen voor enkele seinvlaggen welke van toepassing waren voor 1969.

Alfa

Ik ben bezig met een snelheidsproef.

Juliet

Ik ga een bericht seinen met de armen.

Kilo

Gij moet uw schip onmiddellijk tot stilstand brengen.

Lima

Gij moet stoppen. ik heb iets belangrijks mede te delen.

Mike

Ik heb een dokter aan boord

Papa

Op zee: Uw lichten zijn uit of branden slecht.

Quebec

Mijn schip is ‘gezond’ (niet besmettelijk). Ik verzoek practica.

Romeo

De vaart is uit mijn schip. Gij kunt mij voorzichtig op het gevoel voorbij varen.

Tango

Loop niet voor mij over.

X-ray

Onderbreek het ten uitvoer brengen van uw voornemens en kijk uit naar seinen van mij.

Yankee

Ik heb mail aan boord.

Zulu

Te gebruiken om zich te wenden tot seinstations aan de wal of om ze op te roepen.

(foto 5559) Kaart met de aanduidingen en betekenissen van speciale vlaggen en wimpels.
Zie ook tabel hieronder.

Code

Antwoordwimpel

Negat

Negatiefwimpel

Screen

Zwarte wimpel

Prep

Voorbereidingswimpel

Corpen

Koerswimpel

Port

Bakboordvlag

Desig

Aanwijswimpel

Speed

Vaartvlag

Div

Divisievlag

 

 

 

Emerg

Urgentvlag

Stbd

Stuurboordwimpel

Flot

Groep of flottieljevlag

Station

Postvlag

Form

Formatiewimpel

Subdiv

Subdivisie

Int

Vraagwimpel

Turn

Draaiwimpel

 

Pennant winmpels

1

Pennant 1

2

Pennant 2

3

Pennant 3

4

Pennant 4

5

Pennant 5

 

6

Pennant 6

7

Pennant 7

8

Pennant 8

9

Pennant 9

0

Pennant 0 (zero)

(tabel 5775 en 5776)

Hieronder enkele foto’s van oude seinkaarten.

(foto 5557) Een oude seinvlaggenkaart.

(foto 5558) Nogmaals een oude seinvlaggenkaart.

(foto 5777)

(foto 5565) Het B-dek of ‘seindek’ aan boord van de Doorman. We zien op deze tekening dat er zowel aan SB als BB vlaggenkasten staan opgesteld. Vanaf dit dek werden de seinvlaggen in de seinra gehesen. De groene stippen geven de aansluitingen aan van de mast op het dek.

(foto 0768) Op deze foto zien we bij A: de vlaggenlijnen vanaf de seinra naar de bevestiging op het seindek; B: een deel van de BB vlaggenkast; C: een van de BB seinlampen.

(foto 4602) Nogmaals een opname van het seindek maar nu aan SB met zichtbaar een groter deel van de vlaggenkast met daarin de vlaggen en andermaal een van de seinlampen aan SB. De deur links geeft toegang tot het trapportaal en recht naar voren de toegang tot de admiraalsbrug. Links boven enkele vlaggenlijnen.

(foto 5560) Een kijkje in een vlaggenkast, we kunnen links boven in de hoek de aanduidingen A, B, C etc. zien. Vanuit een dergelijke vlaggenkast is snel een bepaalde code te hijsen, door de benodigde vlaggen aan elkaar te koppelen aan de vlaggenlijn.

(foto 5266) Tekening van de mast van de Karel Doorman QH-1 met enkele seinvlaggen, waaronder ‘hotel’ voor helicopterrol en de ‘foxtrot’ voor vliegrol.

(foto 4320) De mast van Hr.Ms. Karel Doorman R81 na 1960

(foto 4734) De plaatsen waar in de mast en op het eiland vlaggen gevoerd konden worden. A. de bovenste seinra aan SB en Bb; B. de onderste seinra aan SB en BB; C. de vlaggenmast voor de commandovlag; D. de afzonderlijk ra, gaffel of vlaggenstok aan SB voor het vlaggen van top en E. de vaste vlaggenstok voor de nationaliteitsvlag op zee tijdens vliegrol. Ook wanneer om een andere reden de vaste vlaggenmast op het achterdek van het vliegdek niet opgesteld kon worden, bijv. olie afgeven vanaf het vliegdek.

(foto 2815) De mast van de Doorman met de diverse vlaggenlijnen naar onderste en bovenste ra aan SB en BB zijde.
A: Bovenste SB ra met de lijnen 1 t/m 3 van buiten naar binnen genummerd. B: Onderste SB ra met de lijnen 1 t/m 4 van buiten naar binnen genummerd. C: Aan SB een extra ra cq vlaggenstok met 2 lijnen. D: . De vlaggenstok voor de commandovlag van de smaldeelcommandant. E: De vlaggenlijnen aan SB en F: de vlaggenlijnen aan BB. De vlaggen worden gelezen van boven naar beneden en van buiten naar binnen.

Wie weet waarvoor C werd gebruikt?, mogelijk de Koninklijke standaard of de bestemmings- of beleefdheidsvlag. Zie ook volgende foto’s ivm gebruik hiervan. Gaarne een mail naar de webmaster met bijzonderheden: webmaster(at)vlaggeschipsmaldeel5.nl.

 

Naar seinvlaggen 2.

Terug naar index algemeen.

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Algemeen index] [Vliegkampschip index] [Dekken-indeling en index] [Scheepsfoto's 1a] [Smaldeelschepen index] [Indienststelling 1958 (1)] [De laatste reis 1968 (1)] [Scheepshandelingen index] [Onderdelen schip index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]