BuiltWithNOF
Wereldreis Kadopost (5)

 

UIT KADOPOST 91.

In zee. No. 91.
Dinsdag, 8 november 1960.
POSITIE: ten 18.15:  33.28.04 ZB en 83.32.01 WL
KOERS: 090            VAART: 17’

Filmprogramma:
Dinsdag              : Officieren                 : Kapitein zeeziek.
                           Onderofficieren          : Donker Parijs.
Woensdag           : Kpl's-mansch.            : Donker Parijs.
BINGO: Hedenavond ten 20.30 in dagverblijf 2.

Uitslag smaldeel quiz:
1. Kapaukoes                     LIMB        93,5 pnt.
2. The Silver Horror             DMAN        91
3. Gouden bal                    LIMB         89,5
4. Zieboe's                        DMAN       82
5. Form One                      STAF         75,5.
6. Ex. Bak 40                      DMAN        69,5
7. De Snikkers                     DMAN        64
8. Eight Six Niks                  DMAN        62,5

De eerste prijs is een beker, de tweede en derde prijs een asbak. De prijzen zullen op een nader te bepalen tijdstip worden uitgereikt.

JUAN FERNANDEZ

Morgen zullen we het belangrijkste eiland van de Juan Fernandez-groep aan doen en wel Mas de Tierra, een eiland dat er vanuit zee uitziet als een geweldig rotsblok met steile rotswanden en puntige bergruggen waarvan de toppen vaak in de wolken zijn verdwenen. De hoogste berg, de El Yunque, is slechts zelden beklommen.
Andere eilanden van deze groep zijn: Mas a Fuera en Santa Clara.
Het klimaat is zacht en het eiland is vruchtbaar, zodat de plantengroei overdadig is en zelfs enigszins tropisch aandoet. Het eiland Mas de Tierra werd in 1574 door Juan Fernandez ontdekt en daarna is gedurende vele eeuwen dit eiland een plaats van samenkomst geweest van vele zeerovers en piraten, die de kusten van Amerika als arbeidsterrein hadden. Bovendien deden vele bekende ontdekkingsreizigers, zoals Drake, Sharp, Cavendish en Anson, het eiland aan om hun schepen te herstellen en hun bemanningen de nodige rust te verschaffen.

Wij zelf kennen het eiland van het boek over de geschiedenis van Robinson Crusoe, in feite Alexander Selkirk, een opvarende van een kaperschip, die na onenigheid met zijn kapitein alleen aan land werd gezet in 1705. Zijn uitrusting bestond slechts uit een musket, een pond kruit, een mes, een bijl en een bijbel.
Hij verbleef daar 4 jaar en 4 maanden, terwijl hij zich voedde met fruit en geitenvlees. Hij werd gered in 1709 en het verhaal gaat, dat hij zelf nog het eerder genoemde boek van Daniel Defoe, geïnspireerd op zijn eenzame afzondering, heeft kunnen lezen.

Aan de Cumberlandbaai, waarin wij zullen ankeren, ligt het “grootste” dorp met een kleine 1000 inwoners. Het belangrijkste voor de gastronomen onder ons is het restaurant Vicente Gonzalez, waar uitstekende kreeft kan worden gegeten. Voor degenen met historische belangstelling is een bezoek aan een oud Spaans fort uit de piratentijd en de graftombe van de gesneuvelde opvarenden van de kruiser Dresden zeker aan te bevelen. Tevens is de z.g. "Selkirk look out" de moeite van het bezichtigen waard.

NlEUWS
De verkiezingsdag in de Verenigde Staten is aan gebroken. Men verwacht dat 65 a 70 miljoen kiezers zullen stemmen. De meeste waarnemers geven Kennedy (democraat) een betere kans dan Nixon (republikein) doch de voorspelde meerderheid is kleiner dan een week geleden. Het tijdstip waarop de uitslag, althans informeel, bekend zal zijn is moeilijk te voorspellen.

In een onderhoud met een correspondent van het ANP te Hollandia heeft Nicolaas Jouwe, erevoorzitter van de Partij Nationaal en toekomstig algemeen voorzitter, medegedeeld dat hij niets afwist van een brief die door de partij zou zijn gezonden aan de secretaris-generaal Hammerskjold van de VN inzake de z.g. “driehoeksconferentie” tussen Nederland, Indonesië en vertegenwoordigers van de Papoea 's. Hij zei: "Dit zou zijn geschied op initiatief van de voorzitter van de Partei Nationaal Wajoi, die echter volgens hem niet de steun heeft van de gehele partij". Van zulk een conferentie ziet Jouwe allerminst nut in aldus de correspondent.

Bovendien zouden wij papoea’s daarmee alleen maar erkennen dat er een geschil is. Voor ons bestaat er geen geschil, dat slechts door Indonesië gecreëerd is. Ik heb alleen met Nederland te maken, aldus Jouwe.

Het achterschip van de Liberiaanse tanker “African Queen” is gisteren veilig Lissabon binnengesleept door de Nederlandse zeesleper "Gele Zee". De Canadese zeesleper "Melanie Fair" vertrok op 4 augustus met het achterschip van Hampton Roads, bestemming Antwerpen.

Sedertdien heeft de Canadees het achterschip herhaaldelijk in de steek moeten laten omdat de olievoorraad verbruikt was. Op 27 oktober deden de eigenaars en verzekeraars van de tanker een beroep op Smith sleepbedrijf om een laatste poging te ondernemen om het achterschip veilig de haven in te brengen.

 

UIT KADOPOST 92.

In zee. No.92.
Donderdag, 10 november 1960.
POSITIE: ten 17.30: 32.52 ZB en 75.03 WL
KOERS: 075            VAART: 17'

Morgen arriveren we in de haven van Valparaiso. Chili zal ons waarschijnlijk wel met hartelijkheid ontvangen, want ze kennen de Hollanders reeds als gulle gevers. Hr.Ms. Karel Doorman heeft het zijne ook bijgedragen, want de bijeengebrachte som bedraagt: f. 2510,30. Een mooi bedrag, dat bijzonder gewaardeerd zal worden door de Chileense bevolking.

Filmprogramma voor hedenavond:
Officieren           : Het masker van Satan.
Onderofficieren  :Kapitein zeeziek.
Hedenavond wordt er in dagverblijf 2 een klaverjasdrive gehouden. Aanvang 20.30.

NIEUWS:
De Eerste Kamer is dinsdag accoord gegaan met het regeringsvoorstel om volgend jaar een Nieuw Guinea-raad in te stellen, die tenminste 24 en ten hoogste 48 leden zal hebben, gedeeltelijk gekozen en gedeeltelijk benoemd.

Per 1 november is de functie van commandant der strijdkrachten in Nederlands Nieuw Guinea ingesteld. Deze benoeming houdt verband met het feit dat enkele onderdelen van land en luchtmacht zullen worden toegevoegd aan de reeds aanwezige strijdkrachten. Als eerste commandant zal optreden de schout-bij-nacht Platerink, de huidige commandant der zeemacht in Nederland Nieuw Guinea.

De 43-jarige democratische senator John Kennedy wordt de nieuwe president van Amerika. Nixon bood senator Kennedy zijn gelukwensen aan en zegde hem algehele medewerking toe. Om 1 uur Nederlandse tijd deelde de Amerikaanse radio mee dat Kennedy reeds over een meerderheid van 269 stemmen van de 537 zetels tellende college van kiesmannen heen is. Kennedy heeft in zijn verkiezingscampagne gepleit voor een sterk Amerika dat vanuit een positie van militaire- en economische superioriteit met de Sovjet Unie kan praten. Hij beloofde voor toenemende economische expansie te zullen ijveren en verhoging van de nationale productie zonder de kracht van het land of de waarde van de dollar in gevaar te brengen. In Den Haag gaf minister Luns een korte verklaring voor radio en televisie waarin hij ondermeer zei alle vertrouwen te hebben dat de Amerikaanse politiek, zoals die de laatste 15 jaar is gevoerd met betrekking tot de geallieerden in Europa, onveranderd zal worden voortgezet en dat hij het een verheugend teken vond dat religieuze vooroordelen langzamerhand verdwenen want het was de eerste maal dat een Rooms Katholiek is gekozen tot president.

De premier van de Maleise federatie Abdul Rahman en premier MacMillan zijn op de hoogte gesteld van de Australische opvattingen over de oplossing van het vraagstuk Nieuw Guinea, aldus premier Menzies in het Australische huis van afgevaardigden. “Onze politiek is gericht op zelfbeschikking, wat zeer belangrijk is en waaraan men niet voorbij moet gaan”, aldus Menzies.

 

UIT KADOPOST 93.

In zee. No.93.
Woensdag, 16 november 1960.
POSITIE: ten 17.30:  34.31 ZB en 72.50 WL
KOERS: 205  VAART: 19'

Valparaiso: onvergetelijk nietwaar ? Het meest opvallende was de enorme verknochtheid van de Chileense vrouwen aan de Hollanders. Dat was in de eerste plaats te merken aan de vele telaatkomers (ze hielden goed vast wat ze eenmaal hadden) en in de tweede plaats aan de vele tranen die er bij het afscheid gevloeid hebben. In Rio zullen we Valparaiso wel weer vergeten hebben. Onze laatste springplank op weg naar huis het onvolprezen Rio de Janeiro.

Filmprogramma voor donderdag:
Officieren:
Onderofficieren :
Hedenavond klassiek grammofoonplatenconcert in de briefingroom. Aanvang 20.15 uur.
Programma:
1. Ouverture carnaval Romani van Berliez.
2. Midzomernachtsdroom van F.Mendelssohn-Bartholdy.
3. Eerste Symphonie van G. Bizet.
4. Alt Rhapsodie van Brahms.
5. Haffner Symphonie van Mozart.

NIEUWS:
Troepen van de Nicaraguaanse garde hebben de opstandelingen, die vrijdag enige steden ten zuiden van de hoofdstad Managua aanvielen, verslagen.

De regering heeft zaterdag bij de tweede kamer een wetsontwerp ingediend dat, indien dit wordt goedgekeurd, Haag machtigt een overeenkomst aan te gaan met een aantal, Nederlandse maatschappijen en een Amerikaanse voor opsporing en ontginning van ertseh en mineralen in Nederlands Nieuw Guinea.

De directie van de Nederlandse Handelsmaatschappij heeft medegedeeld dat hen uit Djacarta bericht gezonden was dat al hun vestigingen op 21 november onder beheer van de Indonesische autoriteiten zijn gesteld, maar dat zij de rechtsgeldigheid hiervan niet erkennen. Eerder was met ingang van 13 juni aan de vestigingen in Indonesië de status "deviezenbank" ontnomen. Nu wij tengevolge van de jongste ontwikkelingen geen zeggenschap over ons Indonesisch bedrijf meer hebben zijn alle in Indonesië verleende volmachten om onze maatschappij te verbinden en te vertegenwoordigen, per die datum door ons ingetrokken, aldus de Nederlandse Handelsmij.

De 25-jarige piloot van de luchtmacht is vanmorgen om het leven gekomen toen zijn straaljager nabij Den Oever neerstorte.

Een ontwerp van de wet tot wijziging van de wet "buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers" is heden bij de tweede kamer ingediend. Voorgesteld wordt uitkeringen van het pensioen te verbeteren hetgeen extra uitgaven van 308.600 gulden per jaar zal vergen.

 

UIT KADOPOST 94.

In zee. No. 94.
Donderdag, 17 november 1960.
POSITIE: ten 17.30: 39.59 ZB en 74.72 WL
KOERS: 190       VAART: 17'

Op dinsdag 15 november werd door de commandant smaldeel, op de receptie van de burgemeester van Vina del Mar, het door smaldeel 5 bijeengebrachte bedrag van 1237 Escudos ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving, ten overstaan van schout-bij-nacht Candara, de burgemeester van Vina del Mar, Hr.Ms. ambassadeur en Nederlandse consul, aangeboden aan de gouverneur van Valparaiso, met het verzoek dit bedrag te gebruiken voor de opbouw van scholen in het getroffen gebied.

Z.E. de gouverneur was zeer getroffen door dit blijk van medeleven, stelde de bijdrage op hoge prijs en verzocht aan de commandant smaldeel de dank aan alle opvarenden van smaldeel 5 en de Mijdrecht over te brengen. De gouverneur zegde toe het geld te gebruiken voor het door ons gevraagde doel.

(Bovenstaande is de inhoud van een telegram van CSML5 gericht aan SML 5 en Mijdrecht)

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Donderdag      :Officieren        : Sea fury.
                       Onderofficieren: High noon.
Vrijdag            : Kpl's en mansch.: Sea fury.

Valparaiso: laatste nieuws.
Bij het Nederlandse Talen Instituut kan een cursus in de Spaanse taal gevolgd worden tegen gereduceerde prijzen. Geheel volgens natuurmethode, ons welbekend uit Valparaiso.
Dit meldde ons radio US.

Het weer in Nederland:
Bewolkt en regen. Zuidoosten wind. Temperatuur 7 graden C.

NIEUWS:
Prinses Beatrix zal op 29 november per vliegtuig naar Canada vertrekken om aanwezig te zijn bij het huwelijk van haar vriendin freule Renee Roell.

Het hertogelijke paar van Luxemburg is vandaag naar Denemarken vertrokken na een tweedaags bezoek aan onze koninklijke familie.

De hoeveelheid aardgas die in de provincie Groningen gevonden is, is voldoende om heel Nederland voor 60 jaar van gas te voorzien. Op het ogenblik gebruikt Nederland 2.000 miljoen kubieke meter gas per jaar.

President Eisenhower heeft bepaald dat 284 duizend families van militairen, die in het buitenland dienen, naar de Verenigde Staten moeten terugkeren. Dit is een van de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die per 1 januari van kracht zullen worden. Met  onderhoud en verdere voorzieningen van Amerikaanse troepen in het buitenland is jaarlijks 3,5 miljard dollar gemoeid. Eisenhower zei dat deze maatregel noodzakelijk was voor de consolidatie van de Amerikaanse goed- en dollarvoorraden.

Sir Winston Churchill, die dinsdag bij een val een beentje in de rug heeft gebroken, heeft een zeer goede nacht gehad, aldus een bekendmaking uit zijn woning, waar hij te bed ligt.

Nixon heeft 32 kiesmannen van Californie achter zich gekregen. Het aantal kiesmanstemmen voor Nixon bedraagt thans 226 of 43 te weinig voor de verkiezing tot president. De totale voorsprong van Kennedy is thans geslonken tot ongeveer 200.000 stemmen bij een totaal van 68 miljoen uitgebrachte stemmen.

De 59-jarige acteur Clark Gable is aan een hartverlamming overleden. Clark Gable die dertig jaar geleden met filmen begon, heeft meer dan 90 films op zijn naam staan. Tijdens de oorlog, op 42-jarige leeftijd, trad hij als gewoon soldaat in dienst en werd later tot officier bevorderd. Hij werd onderscheiden met de luchtvaart medaille voor buitengewoon verdienstelijk optreden in vijf bombardementsvluchten.

 

UIT KADOPOST 95.

In zee. No. 95.
Vrijdag, 18 november 1960.
POSITIE: ten 17.30: 45.50 ZB en 74.42 WL
KOERS: 188        VAART: 17'

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Vrijdag      :Kpl’s en mansch.: De film “Sea fury” gaat hedenavond niet
                                 door i.v.m. werkzaamheden aan de achterliftput.
Zaterdag     :Officieren                  :High noon.
                   Kpl’s en manschappen: Sea fury.

NIEUWS:
Philips heeft over de eerste negen maanden een netto winst gemaakt van 271 miljoen gulden tegen 210 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Dit betekent een stijging van ruim 29 procent. De omzet passeerde de 3 miljard gulden en kwam op 3249 miljoen.

De windkracht, die gisterennacht constant op 9 stond, zweepte de Noordzee op in een Westerstorm die diverse schepen voor de Nieuwe Waterweg verraste. Nagenoeg alle loodsdiensten aan de Nederlandse Westkust waren tot vanmorgen gestaakt. Ofschoon de wind onverwachts opstak zijn er geen meldingen geweest van schepen die werkelijk in nood verkeerden.

De curator Mr.van Vliet spreekt van een jaar, voor de miljoenenpuzzle van de failliet verklaarde bouw en handelmaatschappij Socrates en haar directeur Nicolaas den Besten zal zijn opgelost. Dan nog zullen vele vraagtekens overblijven want het is vrijwel ondoenlijk om achter de gehele waarheid te komen. Ruim vijf jaar lang heeft den Besten voor Socrates en haar vele dochterondernemingen kredieten en hypotheken weten te krijgen. Hij bezocht daartoe niet alleen de Amsterdamse bank, maar ook stichtingen van pensioenfondsen, zoals die van de KLM en van de koopvaardij. Daarnaast heeft hij van particulieren enorme bedragen weten te krijgen. Ook in Duitsland heeft hij krediet gekregen.

President Eisenhower heeft gisteren opdracht gegeven om Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen gereed te houden opdat zij, wanneer dat noodzakelijk wordt, Guatamala en Nicaracua te kunnen helpen bij het opsporen en voorkomen van eventuele aanvallen van communistische zijde op deze landen. Het Witte Huis heeft bekend gemaakt dat de oorlogsschepen, waaronder een vliegtuigmoederschip, nu op volle zee zijn om deze opdracht te kunnen uitvoeren. Guatamala en Nicaracua hadden de Amerikaanse regering schriftelijk om hulp verzocht. De twee landen hebben de laatste dagen te kampen gehad met relletjes tegen de rebellen-aanhangers van Fidel Castro.

De minister president van de Maleise federatie Abdoel Rahman heeft gisteren op een persconferentie te Londen medegedeeld dat hij zijn Nederlandse ambtgenoot prof. de Quay woensdag geschreven heeft dat hij hem gaarne wil ontmoeten om te spreken over de kwestie Nieuw Guinea. In Den Haag deelde men op vragen mee, dat tot op heden geen schrijven is ontvangen.

Weerbericht in Nederland:
Bewolking met enige opklaringen. Matige en krachtige Westelijke wind.
Temperatuur op Schiphol 9,6 graden C.

 

UIT KADOPOST 96.

In zee. No. 96.
Zaterdag 19 november 1960.
POSITIE: ten 17.30: 51.07 ZB en 75.49 WL
KOERS: 171             VAART: 11'

De GSML 5 ontving van de CZM Eerste Marine District Chili, SBN Gandara het volgende afscheidstelegram:

“Verzoeke mijn beste wensen te aanvaarden voor een voorspoedige reis en terugkomst in uw Vaderland voor u, commandanten, officieren en het personeel van het smaldeel van de Koninklijke Nederlandse Marine, waarbij ik nogmaals zeer in het bijzonder moge dankzeggen voor uw genereuze steun aan het door de aardbevingen getroffen gebied”.

Filmprogramma:
Zaterdag                     :Officieren             :High noon.
                                   Kpl's en mansch.    :Sea fury.
Zondag                       :Onderofficieren      :Sea fury.
                                   Kpl's en mansch.    :High noon.

Vragen en antwoorden:
Een lid van een Congres-commissie vroeg eens aan admiraal Arleigh A. Burke, hoofd van het bureau operaties van de Amerikaanse marinestaf, hoeveel geld de marine nodig had om haar taak te kunnen vervullen. "Op die vraag is bijna geen antwoord mogelijk, meneer," zei de admiraal. "Het is net zoiets als wanneer ik mijn vrouw zou vragen hoeveel geld ze nodig heeft ...altijd meer dan ik heb."

Bij een bezoek aan een Schotse predikant bood men de geestelijke een tabakszak aan. Het aanbod werd afgewezen met de woorden: "Dank je, mijn jongen. Ik rook nooit tabak. Als ze van mijzelf is, dan denk ik altijd aan de kosten. Als ze van een ander is, dan is mijn pijp zo stijf gestopt dat ze niet trekt."

NIEUWS:
Premier de Quay en de minister van buitenlandse zaken Luns hebben op de brief van Abdoel Rahman geantwoord de premier van de Maleise federatie gaarne te zullen ontvangen voor overleg over Nieuw Guinea. Vrijdag zou zijn voorgesteld als de datum.

Op een persconferentie te Djakarta heeft de Indonesische procereur-generaal medegedeeld dat de regering in het wetboek van strafrecht wijziging heeft aangebracht waardoor het mogelijk is geworden om tegen bedrijvers van economische delicten de doodstraf of een boete van 30 miljoen Rupiah te eisen.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren medegedeeld dat Cuba minstens 28.000 ton wapens uit communistische landen heeft ontvangen, waaronder automatische geweren, machinepistolen, veldgeschut, houwitsers en acht jachtvliegtuigen.

Twaalf Nederlandse opvarenden van de cutterzuiger Lake Fithian, die baggerwerkzaamheden verrichtte nabij Calcutta, zijn verdronken, aldus een bericht van de Amsterdamse Ballastmaatschappij. 10 anderen konden worden gered doch hoeveel Indiase opvarenden omkwamen en de oorzaak van de ramp is nog niet bekend.

 

UIT KADOPOST 98.

In zee. No. 98.
Dinsdag, 22 november 1960.
POSITIE: 47.10 ZB en 62.20 WL. 140 mijl uit de kust, OZO van Rivadavia. (Argentinië.)
KOERS: 037         VAART: 17'

Filmprogramma:
Dinsdag      : Officieren             :Vijf helse uren.
                     Onderofficieren     :Jenny.
                     Kpl's en mansch: BINGO in dagverblijf 2, aanvang: 20.30.
Woensdag   : Kpl's en mansch    :Jongensstad.

TOPHITS Radio Doorman.
Gisteren stond er aan de achterzijde van de Kadopost een geperforeerd strookje met 10 nummers waarop naar uw mening de 10 tophits van Radio Doorman moesten werden vermeld. Bij een van de ingeleverde strookjes vonden we het hieronder vermelde exemplaar:

1. Vliegrol op post (er komt een vogel gevlogen, Kuiper) 2. Aftrap vliegrol, 3. De postkoets, 4. Vastwerken, 5. Front maken over SB + 1 stoot, 6. Koffie drinken, 7. Alarm + aftrap, 8. Saluutbatterij op post, 9. Meerrol op post, 10. Overal (vrij naar Veltman).

Rio de Janeiro.

Voor bustochten, all ranks bals en rondvaart dienen liefhebbers zich voor vrijdag op te geven bij bur. O.S.&.O. De onderofficieren bij AOOV Blom.

Er is iedere ochtend zwemmen in Copacabana, de in aanmerking komende divisies zullen nog worden aangegeven op de dagelijkse orders.

NIEUWS:
Zeven personen zijn om het leven gekomen toen gisterenavond een straaljager op een boerderij bij het Friese gehucht Lutjelollum in de gemeente Franeker terecht kwam. Het gezin van boer Tsjerk Postma (man, vrouw en vier kleine kinderen) moet op slag dood zijn geweest, aldus een ooggetuige die het vliegtuig plotseling naar beneden zag komen en daarna in brand zag vliegen waarbij ook de boerderij direct vlam vatte.
De piloot van de straaljager, die eveneens om het leven is gekomen, is vanochtend uit de wrakstukken gehaald.

Twee doden en tien gewonden heeft een spoorwegongeluk geëist dat gisterenavond even buiten Woerden is gebeurd. Een trein met Britse militairen van Duitsland, die via Hoek van Holland op verlof zouden gaan, vloog uit de rails. Zeven van de tien wagons kwamen dwars op de baan en in de sloot te liggen. Over de oorzaak van het ongeluk stond gisterenavond nog niets vast. Volgens sommige ooggetuigen zou de Nederlandse machinist de voorgeschreven snelheid van 40 KM overschreden hebben. De machinist is in de rangeerdienst geplaatst hangende het onderzoek. Een Duitser, behorende bij het treinpersoneel,  en een Engelse matroos zijn overleden.

De Indonesische regering heeft 20 januari 1961 vastgesteld als de uiterste datum waarop de Chinezen in het land, die een dubbele nationaliteit bezitten, hun keus moeten hebben bepaald tussen Indonesisch of Chinees staatsburgerschap, nadien zullen alle Chinezen die thans de dubbele nationaliteit hebben zonder meer worden behandeld als onderdanen van communistisch China.

 

KADOPOST 100.

(docu 0093)

Vervolg uit Kadopost 100.

NIEUWS
Behalve Italiaanse arbeiders, wier werving thans goed op gang is gekomen, zullen voortaan ook Spanjaarden worden aangetrokken om te voorzien in het tekort aan arbeidskrachten in ons land. De meest urgente vraag van het bedrijfsleven beloopt thans enkele duizenden geschoolde en ongeschoolde arbeiders. De minister van sociale zaken verklaarde dat de geschoolden gemakkelijker in Spanje te vinden zijn dan in Italië. Thans zijn reeds 800 Italianen in ons land geplaatst.

Mensen zoals wij:
Terwijl ik zat te wachten op de veerboot, zag ik niet ver van mij vandaan een uitzonderlijk knap meisje zitten. Ook de andere mannen in de menigte hadden haar opgemerkt, maar niemand wist haar aandacht te vangen. Toen haalde een jongeman een schetsboek te voorschijn en begon te tekenen. Terwijl hij bezig was, verdween geleidelijk haar onverschilligheid en nam zij bewust een pose aan.
De stoomfluit van de veerboot loeide en iedereen haastte zich erheen, maar ik bleef wat achter om een blik op het portret te kunnen slaan. Zij deed hetzelfde. Ik zag haar de wenkbrauwen fronsen – toen barstte zij in lachen uit. Een ogenblik later begaven zij en de jongeman zich samen naar de veerboot.
En de schets ? Een kalligrafisch meesterstukje: in fraai getekende letters stond er: "Sakkerloot, wat ben je mooi !"

 

UIT KADOPOST 101.

In zee. No. 101.
Vrijdag, 25 november 1960.
POSITIE: ten 17.30:  33.13 ZB en 48.51 WL
KOERS: 035       VAART: 15'

Filmprogramma:
Vrijdag              : Kpl's en mansch.: Vijf helse uren.
Zaterdag           : Officieren          : Jenny.

Rio de Janeiro:

De lijsten met deelnemers aan de bustochten op dinsdag 29, woensdag 30 november en donderdag 1 december hangen heden op het publicatiebord OSO. Er is gemiddeld 50% uitgeloot. Op vrijdag 2 december is er echter een extra bustocht. Teleurgestelden kunnen zich hiervoor op zaterdag opgeven.

Voor de all ranks dansavonden op 29 november en 1 december is nog voldoende plaats.
Zojuist is bericht ontvangen dat op deze dansavonden tevens een show is ingelast. Liefhebbers kunnen zich hiervoor nog opgeven

Klaverjasdrive.

De uitslag van de gisteren gehouden klaverjasdrive:
1. KPL Vlok - MATR Orssagen. 2. MACH Thobe - MACH Verlaan. 3. KPL Hertzberger – VGMR Hooikaas. De troostprijs was voor het koppel KOK v.d.Brink - KOK Eversen.

NIEUWS:
De premier van de Maleise federatie Abdoel Rahman is vanmiddag met een vliegtuig van de Nederlandse luchtmacht op Ypenburg aangekomen voor besprekingen met premier de Quay en de minister van buitenlandse zaken Luns over de oplossing voor het probleem Nieuw Guinea.

De tweede kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd voor 16 miljoen gulden hulp aan de Nederlandse Antillen ter ontwikkeling van de bovenwindse eilanden en Bonaire.

Minister Luns is van plan de kwestie van de Europese en Amerikaanse wapenleveranties aan Indonesië volgende maand op de NAVO-conferentie in Parijs ter sprake te brengen. Van de Nederlandse protesten, dat deze wapenzendingen helpen om de Nederlandse invloed in Nieuw Guinea te ondermijnen, hebben de Westelijke geallieerden zich weinig aangetrokken, volgens deo Daily Mail. Hun standpunt is dat wanneer het Westen geen gevolg geeft aan de Indonesische verlangens voor defensiemateriaal, het communistische blok de wapenhandel in dit deel van de wereld voor het belangrijkste deel in handen zal krijgen.

Het weer in Nederland:
Half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en West.

Mensen zoals wij:
Ik kwam het huis uit om naar de bank te gaan toen ik in de voortuin een paar stukjes van de cowboy-uitrusting zag, die de kleintjes hadden laten liggen. Ik raapte ze op en stopte ze in mijn tas. Aan het loket van de kassier zocht ik naar mijn chequeboek en prompt viel een speelgoedrevolver uit mijn tas die kletterend neerkwam op de marmeren balie.

Nu, ik kréég tenslotte mijn cheque verzilverd, maar niet voordat het alarmsysteem had opgehouden te rinkelen, de bewaker zijn automatische pistool had opgeborgen en de politie het sein “Alles veilig” had gegeven.

 

UIT KADPOST 102.

In zee.  No.102.
Zaterdag, 26 november 1960
De positie, koers en vaart van de Doorman hedenmiddag ten 17.30 uur zijn:
POSITIE: 29.20 ZB en 46.50 WL
KOERS: 045         VAART: 15’

In de voetbal toto werd een nieuw record behaald: 241 deelnemers met een gezamenlijke inleg van f. 183,40.

Filmprogramma:
Zaterdag           : Officieren           :Jenny.
Zondag             : Onderofficieren  :Jongensstad.
                           Kpl’s en mansch.: Jenny.
Zondagavond ten 20.15 uur in de briefingroom:
Klassiek gramefoonplatenconcert.
Programma:
1. Ouverture "Figaro's Hochzeit" van Mozart.
2. “Die Zauberflote” (verkorte uitvoering) van Mozart.
3. Le quattro Stagioni van Vivaldi.
4. Vioolconcert (D. gr. terts) van Brahms.

Gegevens betreffende het klimaat van Rio de Janeiro:

De stad ligt op 22°54' zuiderbreedte en 43°12’ westerlengte en neemt de gehele westelijke helling van de ingang van de Guanabarabaai in beslag, plus nog een aanzienlijk gebied langs de heuvels verder het land in.
's Morgens is een groot deel van de stad in een mist gehuld, dit is stralingsmist, welke wordt gevormd door afkoeling gedurende de nacht en na zonsopkomst meestal snel weer verdwijnt. Maximum temp. 27°, minimum temp. 22°. Hoogste temp. 34°, laagste temp. 18°. Neerslag: 140 mm. Wind overwegend ZO 10 kts. Mist of nevelkansen 3%. Gemiddelde luchtdruk 1011 mbs.

NlEUWS:
Na de gisteren gehouden besprekingen tussen de Maleise minister president Abdoel Rahman en minister Luns, is een gemeenschappelijk communique uitgegeven waarin o.a. staat dat de Maleise minister met de heren Luns en de  Quay besprekingen heeft gevoerd over het vraagstuk Nieuw Guinea. De Nederlandse regering heeft de activiteit en de constructieve belangstelling in deze kwestie van de zijde van Rahman op hoge prijs gesteld. Rahman heeft met voldoening vastgesteld dat de Nederlandse regering bereid is haar politiek in Nieuw Guinea te onderwerpen aan een kritisch onderzoek en beoordeling van de VN. Men is overeengekomen dat Rahman, die reeds dergelijke besprekingen over dit punt heeft gehad met zovele andere regeringen alsook met Hammarskjold, in het licht van deze verschillende besprekingen zal overwegen of in een later stadium nieuwe besprekingen nuttig kunnen zijn. In dat geval zal hij de Nederlandse regering daarover inlichten. Vanmorgen, tijdens een persconferentie even voor zijn vertrek naar Malakka, verklaarde Rahman dat hij tevreden was over de resultaten van de besprekingen. Hij wees erop dat het van groot belang is dat ernstige gebeurtenissen in het vervolg worden vermeden omdat de communisten dan met de winst gaan strijken. Hij achtte het beste, dat in de VN de oplossing wordt gevonden. Hij zal vermoedelijk binnenkort ook Indonesië en Australië bezoeken om over Nieuw Guinea te spreken.

 

RIO DE JANEIRO

Toen wij in Punta Arenas aankwamen is een der officieren het traditionele bezoek aan Pagels gaan brengen. Hieronder volgt het verslag van dit bezoek.

Bezoek aan Pagels:

Te Punta Arenas ontmoette ik de thans 82 jarige Albert Pagels in gezelschap van een bij hem op kamers wonende Nederlander. Deze oude, maar geenszins afgetakelde, man met een zeemanspet op zijn hoofd bleek inderdaad de man die omstreeks 1915 drie en een halve maand lang de Duitse kruiser Dresden heeft verborgen gehouden en bovendien nog een kolenschip er naar toe loodste zonder door de waakzame Engelsen gezien te worden. Hij is een Duitser, geboren in de buurt van Hamburg en reeds in 1903 in Chili terecht gekomen. Mee uitgenodigd naar zijn huis heeft hij mij het hele fantastische huzarenstuk nog eens uit de doeken gedaan en daarnaast nog van zijn vele andere avonturen verteld, ook als kapitein in het Duitse leger samen met de Finnen tegen de Russen en later aan het Oostfront in de tweede wereldoorlog. “Daar ook nog geweest?” vroeg ik ongelovig. “Natuurlijk”, zei hij "overal geweest; ohne mich geht es oben nicht.”  Geen fanatieke Duitser, dacht ik, zijn verhalen aanhorend, wel een prachtige avonturier en loyaal soldaat. Daarom heb ik ook geen weerzin laten blijken bij het zien van een grote ingelijste foto bij hem thuis van Herman Goering, jong en Germaans in een soort Beiers costuum met veer op zijn hoed en persoonlijke opdracht aan Pagels onderaan de foto. Daar waren verder natuurlijk talrijke eervolle oorkonden en de nodige onderscheidingen waaronder drie ijzeren kruizen uit de eerste wereldoorlog. Met geamuseerde belangstelling bekeek ik ook andere portretten van hoge Duitsers uit de laatste wereldoorlog, die hij veelal persoonlijk heeft gekend of tenminste heeft gesproken. Toen mijn oog echter viel op het gesnorde opperhoofd zelf kon ik niet nalaten te vragen wat hij daar dan eigenlijk wel van dacht en antwoordde de in de volle zin van het woord bereisde man: “Ik zal niet aan hoogmoedswaanzin sterven zoals deze.”

Middelerwijl toonde hij zich teleurgesteld dat ik zijn whisky zo langzaam dronk. Dit tempo dus wat opvoerend vernam ik verder dat zijn niet onaanzienlijk vermogen na de laatste wereldoorlog praktisch helemaal verloren ging en dat hij nu samen met zijn dochter leeft van de verhuur van enkele kamers in zijn grote huis. Zijn andere zeven kinderen zijn getrouwd en zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden. Terwijl ik verder de boeken vol documenten van hem doorkeek, ook zijn eigen boek “Mein leben”, dat helaas is uitverkocht maar mogelijk tesamen met een tweede deel opnieuw zal verschijnen, hoorde ik tonen van een cither door het huis klinken en op mijn verzoek werd de citherspeler, een jonge chileen in politie-uniform en wederom van Duitse afkomst, binnen genood. Deze toonde zich een uitstekend musicus terwijl de Hollander de mondharmonica bespeelde en de dochter mee de liederen zong. De avond begon langzamerhand ganz gemutlich te worden vooral toen zich nog een huurder, een destijds tijdig voor Hitler geëmigreerde Oostenrijker, samen met een hartelijk lachend elastisch indiaans meisje, bij het gezelschap had gevoegd. Toen ik tenslotte bij het meezingen van “Ich hatte ein Waffenbruder” een brok in de keel voelde komen, verstond ik dit als teken dat de whisky nu krachtig door begon te zetten en maakte snel aanstalten om op te stappen. Pagels en zijn dochter hadden zich zeer verheugd getoond althans één Hollander in hun midden gehad te hebben van het smaldeel. Graag hadden zij er meer gezien, maar dan ook tijd gehad ons een grotere ontvangst te bereiden. Het schijnt gewoonte te zijn dat vertegenwoordigers van een binnen lopend oorlogsschip altijd even hun opwachting bij hem komen maken. Mijn prachtige en onvergetelijke Gastheer schudde mij de hand, zeggend: “Groet hen allen van mij aan boord van uw schip en in Europa”.

J.D.W

UIT KADOPOST 103.

In zee. No.103.
Maandag, 5 december 1960.
POSITIE: ten 16.00: 17.25.1 ZB en 32.26.6 WL.
KOERS: 010        VAART: 17'

Regeling St.Nicolaasfeest op maandag 5 december 1960:

17.50            Alle hens in hangaar B. Toegang door lobby 5 en 6.
17.50- 18.15 Toepasselijke muziek.
18.15            Aankomst van de commandant smaldeel.
18.20            Aankomst van St. Nicolaas.

Na de gebruikelijke eerbewijzen zal het welkomstlied. “Zie ginds komt de Stoomboot” door de scheepsband worden ingezet.

Radiotelefoongesprekken met Nederland.
Kosten:
van Rio tot Straat Gibratar          : f. 8.10 voor 3 minuten
                                                   f. 2,70 iedere minuut.
van Straat Gibraltar tot Ouessant: f. 4,80 voor 3 minuten
                                                   f. 1,60 iedere minuut.
van Ouessant tot Hoek v.Holland  : f. 2,70 voor 3 minuten
                                                   f. 0,90 iedere minuut.
De vooroproep voor ieder gesprek : f. 0,90.

De aandacht wordt er op gevestigd dat de verbinding met Holland tussen Rio en Gibraltar vaak te wensen over laat en een en ander op eigen verantwoording wordt verzorgd. Na het passeren van Straat Gibraltar kan een goede verbinding verzekerd worden.

UITSLAG LUVA-LOTERIJ

Een trekkingslijst is opgehangen op het OSO-publicatiebord bij de kombuis. Verder is er nog een lijst bij de KPLHOFM v.d. Velde.

NIEUWS:
De Maleise premier Abdoel Rahman heeft op een persconferentie te Kuala Lumpur gezegd, dat hij ontmoedigd, teleurgesteld en zeer treurig gestemd is na het bericht dat Indonesië gekant is tegen het denkbeeld van het doen zenden van een missie van de VN, die zou moeten bijdragen tot de oplossing van de geschillen om West Nieuw Guinea. Rahman had meegedeeld, na overleg met de Nederlandse regering, dat deze geheel instemde met het zenden van een studiecommissie. Op de vraag of hij nu nog naar Indonesië zou gaan, antwoordde hij: “Ik kan het nut daarvan alleen inzien als men in Indonesië bereid is het geschil bij minnerijk overleg uit de weg te ruimen. Een patrouillerend marinevaartuig heeft vorige week onder de Zuidkust van Nieuw Guinea een Indonesisch vaartuig aangehouden, dat bij nader onderzoek bestemd bleek voor de bevoorrading van een groep infiltranten die onlangs allen gearresteerd zijn. Het vaartuig en de opvarenden zijn opgebracht voor nader onderzoek. Een legerwoordvoerder van de Indonesische landmacht verklaarde niets te weten over Indonesische militairen die door de Nederlanders in Nieuw Guinea zouden worden vastgehouden. Hij herhaalde de woorden van Soebandrio, dat Nederland een psychologische oorlog tegen Indonesië voert en hij was het met de minister eens dat een gewapend conflict inzake Nieuw Guinea zou kunnen ontstaan.

Een Nederlandse woordvoerder heeft de berichten bevestigd dat er ook in Nederland een aantal Nucleaire wapens liggen opgeslagen, met name atoomkoppen voor de Honest John-raketten. Een vijftal leden van de congrescommissie hebben reeds een bezoek aan Volkel gebracht om zich te overtuigen van de veiligheidsmaatregelen.

Vliegkampschip Karel Doorman heeft zaterdag bij het verlaten van Rio de Janeiro een kraan geraakt die op een pakhuis viel. De schade is groot, maar er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Smaldeel vijf is thans op weg naar Nederland.

Soebandrio heeft het besluit van de Nederlandse regering om 28 miljoen gulden te bestemmen voor de aankoop van militaire uitrusting voor Nieuw Guinea een voorbereiding tot agressie tegen Indonesië genoemd. Hij zei dit na een kabinetsvergadering waarbij Soekarno, premier Djoeanda, Nasoetion en de stafchefs aanwezig waren.

In een verklaring, die door de regering van Malakka werd uitgegeven, wordt gezegd dat de kritiek door Indonesië uitgeoefend op de bemiddeling van de premier in het geschil over Nieuw Guinea "nodeloos en ongerechtvaardigd" is zolang het rapport niet bestudeerd is door de instanties wordt het onredelijk geacht er commentaar op te leveren.

 

UIT KADOPOST 104.

In zee. No.104.
Dinsdag, 6 december 1960.
POSITIE: ten 17.30 : 10.51 ZB en 30.06 WL
KOERS: 020         VAART: 19'

Filmprogramma:
Dinsdag            :Officieren          : De ondergang van de Paradise.
                         Onderofficieren  : Dr. Corda verdacht van ..?
Woensdag         :Kpl’s en mansch. : De ondergang van de Paradise.
Woensdagavond in de briefingroom: klassiek gramofoonplatenconcert. Aanvang 20.15.
Programma:
1. “Aufforderung zum Tanz” (C.M.van Weber)
2. a. Variaties von Piano  (L.van Beethoven)
   b. Trio
3. 1e Symphonie (F. Mendelssohn-Bartoldy).
4. Cantate no.140 (J.S. Bach.)

Klaverjasdrive:
Donderdagavond ten 20.30 klaverjasdrive in dagverblijf 2. Opgeven tot a.s. woensdag 16.00 uur (Daarna niet meer).

NIEUWS (Bijzonder waterig):
Weerbericht van 5 december: Wisselend bewolkt met nu en dan buien. Middagtemperaturen van 6 tot 8 graden. Aan de kust nog harde tot stormachtige Westelijke wind.

Sinterklaas vierend Nederland heeft dit weekeinde het "Zie de wind waait door de bomen" zo realistisch beleefd, dat tal van particulieren en zelfs hele provincies, zoals Friesland en Drente, in een noodtoestand kwamen te verkeren. Een onbarmhartige combinatie van hevige storm (stoten van 122 KM per uur) en overvloedige regen (gemiddeld 60 mm per etmaal), heeft vele polders, landerijen, kassen en kelders doen vollopen. Duizenden TV-antennes werden afgerukt, ontelbare bomen ontworteld en miljoenen Nederlanders met dweilen en emmers het binnen sijpelende water in hun huizen doen keren. Koeien in Friesland konden niet gemolken worden omdat de electrische stroom voor de melkmachines was uitgevallen en er geen melkers beschikbaar waren. Het wateroppervlak van Friesland is verdubbeld. Gedeputeerde Staten besloten in een spoedvergadering het bemalingswerk van waterschappen en veenpolders stop te zetten. Het stoomgemaal in Lemmer kon, met zijn capaciteit van 4000 M3 water per minuut, de hevige regenvlagen opvangen. Makkumerwaard en Workumerwaard liepen onder water. Schapen en paarden wisten zich soms zwemmend te redden, maar honderden kippen verloren, evenals in het barnevelders Achterveld, het leven.

Het rijden over de afsluitdijk was levensgevaarlijk door de windstoten. In Friesland werden kerkdiensten onderbroken voor het oproepen van vrijwilligers om de watervloed te keren.

Weerbericht van 6 december: Tijdelijk veel bewolking met enkele buien, maar later enkele opklaringen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, in de middag ruimend naar West of Noordwest en aan de kust toenemende tot krachtige of harde storm. Temperaturen van 6 tot 8 graden.

De sterke was van het water na de enorme regenval heeft op tal van nieuwe plaatsen in Nederland overstromingen veroorzaakt. In Meppel  beleven de inwoners de grootste watersnood die in dit Drentse plaatsje sinds mensenheugenis is voorgekomen. Borculo wordt bedreigd door de sterke was van de Berkel en het zag er gisteravond naar uit dat het plaatsje geheel onder water zou lopen aangezien het water nog steeds enige centimeters per uur stijgt. Vannacht heeft men in Borculo zandzakken met honderden tegelijk laten vullen om vooral Borculo's woonwijk te beschermen. Evacuatie is niet nodig. Ook in de Gelderse vallei tussen Nijkerk -Kootwijkerbroek en Voorthuizen traden beken buiten hun oevers. Het waterschap verwachtte dat het water de eerste twee dagen nog zal blijven stijgen. Maandagmiddag trad ten Noorden van Maastricht, in de omgeving van Itteren en Borgharen, de Maas buiten haar oevers. Uit de waterstanden die in België worden opgegeven valt af te leiden dat de Maas nog verder zal wassen.

De Maleise premier Rahman wordt in Indonesië heftig aangevallen door pers en politici wegens zijn bemiddelingspogingen in het geschil tussen Nederland en Indonesië. Soekarno's partij PNI verwijt hem dat hij Nederland de eerste en Indonesië de tweede partij noemt. Een politiek leider van de Moslems betreurt het dat Rahman de gevoelens van het Indonesische volk verkeerd heeft beoordeeld.

 

UIT KADOPOST 105.

In zee. No.105.
Woensdag, 7 december 1960.
POSITIE ten 17.30: 5.30 ZB en 27.- WL.

Morgenochtend omstr. 11.00 uur passeren wij de evenaar. (Horloges ompolen bij de monteur)

KOERS: 011         VAART: 19
Filmprogramma., etc.etc.
Woensdag   : KPL's en mansch. : De ondergang van de Paradise.
                     Briefingroom: klassiek gram.platenconcert (aanvang 20.15)
Donderdag    : Officieren            : Dr. Corda verdacht van ……?
                     Onderofficieren    : De ondergang van de Paradise.
                     Kpl's en mansch.    : Klaverjasdrive (aanvang 20.30)

NIEUWS.
Weerbericht: veel bewolking met af en toe enige regen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen Zuidwest en Zuidoost. Middagtemperaturen omstreeks 6 graden.

Nog altijd heerst overal in Noord Holland de waterwolf, die echter ook in Oost en Midden Brabant een nieuwe slag heeft toegebracht waardoor een viertal fabrieken tijdelijk stilgelegd zijn. Het ergst is er evenwel het Noorden aan toe .In Meppel hebben thans ruim 1200 mensen hun woningen moeten verlaten. De evacuatie duurt nog voort. Dit is niet alleen omdat het water de vloeren van de benedenverdiepingen overspoelt, maar meer nog omdat via de WC’s het vieze water uit rioleringen in de woningen omhoog komt. Wie nog in zijn woning kan blijven in het noodgebied zit of in een leeggemaakte huiskamer of op een volgepakte verdieping bij een petroleumkacheltje. De toestand neigt ondertussen naar verandering, het water zakt iets in de straten die bijna onbegaanbaar zijn geworden als gevolg van verzakkingen in de bestrating. In de stad Groningen werd vannacht gevreesd voor een dijkdoorbraak.

De premier van de Maleise federatie, Rahman, heeft gisteren in het parlement verklaard dat hij zijn poging tot bemiddeling in het Nederlands-Indonesisch geschil over Nieuw Guinea opgeeft. Rahman weet de mislukking van zijn pogingen aan de houding van de Indonesische pers die de sfeer zodanig had vertroebeld dat het geen zin had de besprekingen voort te zetten.

Te Hollandia is, op grond van art.169 van het wetboek van strafrecht, een Indonesische ingezetene van Nieuw Guinea, een zekere P., gevangen genomen. Op zijn handelingen hadden de autoriteiten reeds lang het oog. Toen, eveneens in Hollandia, de Zuidmolukker M werd gearresteerd en te Merauke de Indonesiër W, kon voldoende bewijsmateriaal worden verzameld om ook P in verzekerde bewaring te stellen.

In verband met deze arrestaties vernam de correspondent van het ANP te Hollandia, dat de gehele affaire van een wijdvertakte ondergrondse organisatie, zoals dit uit Hollandia was gemeld door een buitenlands persbureau en ook in de Nederlandse pers werd gepubliseerd, een schromelijk overdreven voorstelling van de gang van zaken is.

Van een goed opgezette organisatie naar Westerse begrippen is geen sprake. Zij, die zich opgaven als lid -en zich daardoor schuldig maakten aan art. 169- hadden de bedoeling zichzelf veilig te stellen. Met een voor hen onzekere toekomst voor ogen en rekening houdend met een mogelijke annexatie van Ned. Nieuw Guinea door Indonesië, wilden zij zich bij voorbaat "indekken". Wapens en propagandamateriaal ontbreken ten enen male.

 

UIT KADOPOST 106.

In zee. No.106
Donderdag, 8 december 1960.
POSITIE: 01.04 NB en 24.57 WL
Hedenmiddag ten 14.30 uur werd de evenaar gepasseerd.
KOERS: 010         VAART: 18’

Filmprogramma, etc.etc.
Donderdag    : Officieren       : Dr. Corda verdacht van. ...?
                     Onderofficieren: De ondergang van de Paradise.
De klaverjasdrive gaat, wegens gebrek aan belangstelling, niet door.
Vrijdag: geen film.

Degenen, die een boek in het bezit hebben van de O.S.&.O-bibliotheek, worden verzocht deze wederom in te leveren.
De aandacht wordt gevestigd op een lijst met namen van personen, die voor zaterdag op bureau OSO moeten komen. De lijst hangt op het OSO-publicatiebord bij de kombuis.

TE KOOP:
Wegens aanschaf van nieuwe: een losse partij navigatie-instrumenten, niet geheel nauwkeurig. Te bevragen bij NAVO, moot 3, 6 hoog.

NIEUWS:
Veel bewolking met plaatselijk enige regen en hier en daar mist. Weinig veranderlijke wind, dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. Maximum temperatuur 5 - 7 graden.

Alle wagens in het korps rijkspolitie, ongeveer 500, zullen mettertijd van veiligheidsgordels worden voorzien. Dit is het eerste grote succes dat de ANWVB behaalt in de maand waarin hij een actie voert voor invoering van deze gordels. De toeristenbond heeft zich tot de ministers gewend met het verzoek de gordels in te voeren bij alle voertuigen die onder de departementale wagenparken vallen, ook de militaire auto’s.

Drie, door de wateroverlast getroffen, Geldropse textielfabrikanten hebben woensdag besloten een gezamenlijke gerechtelijke actie te voeren om te trachten tot de juridische schuldvraag te komen voor het abnormale hoge water van het riviertje de kleine Dommel.

In memorie van antwoord op de begroting van zijn kabinet, deelt minister Korthals o.a. mede dat het Nederlandse steunfonds, mede dankzij ondernomen collecties en andere acties, in staat is ter leniging van de gevolgen van de orkaan op St. Maarten, 250.000 gulden over te maken aan het steunfonds in de Nederlandse Antillen.

 

UIT KADOPOST 107.

In zee. No.107.
Vrijdag, 9 december 1960.
POSITIE: geen tijd.
KOERS: 020      Vaart: 17'

Filmprogramma, etc, e tc .
Zaterdag     : Kpl's en mansch.  : Geen medailles voor spionnen.

Degenen, die een boek van de OSO-b1bliotheek in hun bezit hebben, worden verzocht deze zo spoedig mogelijk in te leveren.

NIEUWS:
Weerbericht: Overwegend droog weer met op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. Weinig wind. Maximum temperaturen tot 4 graden.

Thans staat ook de wijde poldervlakte tussen Coevorden en Gramsbergen in Drente blank. Het water stijgt er nog steeds en men verwacht dat het zal blijven stijgen als nog grotere watermassa's uit Duitsland de Nederlands-Duitse grens zullen hebben bereikt. De Vecht is in Duitsland buiten haar oevers getreden als gevolg van de zware regens van de laatste weken. De keerdijk, die tevens de grens tussen Nederland en Duitsland vormt, is stukgeslagen. Het aanstormende water beukte over een afstand van 40 meter een groot gat in de dijk waardoor het water zich met geweld een weg baande naar de lager gelegen polders in de omgeving van Coevorden en Gramsbergen. Sommige boerderijen in dit gebied zijn totaal geïsoleerd.

Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaarde gisteren in Den Haag dat er geen sprake kan zijn van enig misverstand over de grenzen van Nieuw Guinea. Hij gaf commentaar op een verklaring van de Indonesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio dat Indonesische en Nederlandse militairen mogelijk met elkaar in botsing konden komen bij herhaaldelijk voorkomende bezettingen van eilandjes rondom Nieuw Guinea door Nederlandse of Indonesische militaire eenheden, daar niet bekend was of zij bij Indonesië of Nieuw Guinea behoren. De Nederlandse woordvoerder verklaarde dat de door Soebandrio bedoelde situatie zich nimmer heeft voorgedaan en dat er geen sprake kan zijn van vergissingen.

Tegen kritiek van de gehele tweede kamer heeft minister Beerman vastgehouden aan het systeem van toelating van spijtoptanten uit Indonesië. De enige toezegging die hij deed was, dat hij de behandeling van visumaanvragen zoveel mogelijk zal laten versnellen. Maatstaven die bij de beoordeling worden gehanteerd zijn nood en binding met Nederland.

Laatste nieuws omtrent de watersnood in Nederland:
Het gevaar voor de stad Groningen is grotendeels geweken en in Borculo is het water alweer uit de stad verdwenen. In Coevorden krijgt men last van het stijgende water uit de Vecht. Ook de Maas is weer gestegen waardoor de weg onder de Maasbrug aan de Venlose zijde blank kwam te staan.

 

UIT KADOPOST 112.

In zee. No.112.
Woensdag, 15 december 1960.
POSITIE: ten 17.30: 38.55 NB en 09.57.2 WL .
KOERS: 316       VAART: 15'

Hedenmiddag lagen we van 12.30 tot 14.45 uur voor anker op 13' ZW afstand van Lissabon ( Portugal) .

Filmprogramma, etc.:
Donderdag        :Officieren          : Alle schijnwerpers aan.
                         Onderofficieren  : De slag om de V-1.
Vrijdag              : Kpl's en mansch.: Een kwam terug.

I.v.m. de grote belangstelling (3 paren) gaat de klaverjasdrive van hedenavond niet door.

NIEUWS:
Weerbericht van gisteren: Overwegend zwaar bewolkt met hier en daar wat sneeuw. Temperaturen om het vriespunt tot lichte vorst. Matige tot krachtig toenemende wind.

Zeven Brabanders werden gisterenmorgen voor de Bredase officier van justitie geleid omdat ze verdacht worden van handel in verdovende middelen, medeplichtigheid aan of uitlokking van deze handel. De Tilburgse politie heeft de mannen in samenwerking met de Bredase politie in de afgelopen dagen aangehouden. Vier van hen werden op heterdaad betrapt. Een partij opium en heroine, ter waarde van 1200  gulden, is de politie in handen gevallen.

De Europoort staat nog maar op een kier, maar gisteren liep reeds de eerste tanker naar binnen. Het was de Noorse Fernstroem, 20.000 ton, die voor de officiële opening van de Europoort  in maart a.s. een lading olie aan de nieuwe Shell-steiger kwam afleveren. Een speciaal voor de Europoort gebouwde grote sleepboot, de Schouwenbank,  wachtte de nieuwkomer op. De Steenbok, de andere grote sleepboot voor Europoort, komt deze week gereed. Toevallig  was de tanker ook het 23.000 ste schip dat Rotterdam aandeed. De nieuwe haven, die tussen de 165 en 200 miljoen gulden zal gaan kosten zal schepen tot 10.000 ton en in 1964 tot 100.000 ton kunnen toelaten.

Het Braziliaanse vliegdekschip “Minas Gerais”, dat bij Verolme is gebouwd en dat vorige week naar Brazilië zou zijn vertrokken ligt nog steeds aan de werf. Er zijn verschillende oorzaken voor deze vertraging die het twijfelachtig maken of de oorlogsbodem wel voor Kerstmis in Brazilië zal zijn. De afrekening van particuliere en marineschulden heeft vertraging ondervonden en het gestuurde geld is nog onderweg. Bovendien is men niet gereed gekomen met de inscheping van materialen die aanvankelijk met een apart schip zouden worden verzonden.

De Nederlandse Fokkerfabrieken en de Amerikaanse vliegtuigindustrie "Republic Aviation Corporation" hebben besloten samen een ontwerp te gaan maken voor een jagerbommenwerper, die voldoet voor de NAVO en de Lockheed Starfighter moet gaan vervangen. Het toestel, dat dankzij verstelbare vleugels verticaal kan opstijgen en landen en onder alle weersomstandigheden kan vliegen, is bestemd voor lange afstanden.

West-Duitsland heeft 40.000 mark aan de Anne Frank stichting geschonken voor het huis aan de Prinsengracht, waar het 14-jarige meisje haar dagboek schreef tijdens de oorlog.

De staatssecretaris van binnenlandse zaken, Bot, is dinsdag uit Nieuw Guinea teruggekeerd na een week van besprekingen.

Kennedy heeft Robert McNamara tot minister van defensie benoemd.

Minstens 50 mensen zijn omgekomen bij een botsing tussen twee tankboten, de 16.300 ton metende Petar Zoranic en de 20.922 ton Griekse World Harmony, in de Bosporus. Er deden zich ontploffingen voor waarna brand uitbrak die door de hevige wind werd aangewakkerd. Het 9.451 ton Turkse schip Tarsus, dat zich in de buurt bevond, raakte eveneens in brand.

 

UIT KADOPOST 113.

In zee. No. 113.
Vrijdag, 16 december 1960.
POSITIE: ten 17.30: 41.35 NB en 11.43 WL.
KOERS: 035       VAART: 22,5'

Filmprogramma, etc.:
Vrijdag              : Kpl's en mansch.       : Een kwam terug.
Zaterdag             : Officieren:                 : Een kwam terug.

De vlootpredikant zag gaarne, dat de boeken, die tijdens deze reis door hem werden uitgeleend, in zijn hut werden teruggebracht. Laat ze niet slingeren of in de kast liggen.

SPORT:
De woensdagavond gespeelde wedstrijd tussen Zuid Nederland en de rest van Nederland  ten bate van de slachtoffers van de natuurrampen in Chili is met 7-0 gewonnen door Zuid-Nederland. De ruststand was 3-0. De doelpunten werden gescoord door Visschers (NAC) in de 5e, 43e, en 64e minuut en door Kruiver (PSV) in de 35e, 46e, 55e en 59e minuut.

NIEUWS:
Weerbericht van donderdag: Zwaar bewolkt met tijdelijk regen of sneeuw. Oostenwind.
Temperatuur 1,6.

Dona Fabiola is gisteren koningin der Belgen geworden door haar huwelijk met koning Boudewijn. Nadat het burgerlijke huwelijk was gesloten ging de processie naar de St.Goedelekerk waar kardinaal van Hoey namens de paus het huwelijk inzegende. Fabiola droeg een wit satijnen bruidskleed, langs de hals afgezet met wit bont en een diadeem met sluier, Boudewijn was in het uniform van luitenant generaal.

Van de 6316 miljoen dollar aan goud dat in het derde kwartaal van dit jaar uit de Amerikaanse reserve naar andere landen vloeide, ging voor 110 miljoen dollar naar Nederland.

De minister van defensie Visser heeft Woensdag in de tweede kamer bevestigd dat Nuclaire wapens in Nederland liggen opgeslagen. Hij bevestigde ook dat Nederland niet het enige land was waar dergelijke wapens lagen.

De kerstbomen zijn schaars dit jaar. Er zijn veel minder bomen dan voorgaande jaren om deze tijd. Over het algemeen zijn de kerstbomen dit jaar bijzonder slecht, zo zijn gelig bruin en grote partijen en goede maten van goede vorm waren dit jaar, ondanks het woeste zoeken, bijna niet verkrijgbaar. Vrijwel alle aangevoerde bomen komen dit jaar uit België en voor een klein deel uit Luxemburg.

 

UIT KADOPOST 114.

In zee, No.114
Zaterdag, 17 december 1960.
POSITIE: ten 17.30:  46.10 NB en 08.00 WL.
KOERS: 035       VAART: 17'

Filmprogramma, etc.;
Zaterdag                 : Officieren             : Een kwam terug.
Zondag                   : Onderofficieren    : Een kwam terug.
                                 Kpl's en mansch.   : Alle schijnwerpers aan.

Tussen aanhalingstekens:
-Meisje bij grammofoon tegen vriendje op de sofa: “Nu moet je het niet verkeerd opvatten. Dit is geen muziek om iets bij te doen”.

-Jonger broertje tegen vrijer van zijn zuster: “Ze zit boven aan haar ja-woord te werken”.

-Vader tot weerspannig zoontje: “Hoe durf je zo ongehoorzaam te zijn tegen je moeder! Dacht je dat je meer mans was dan ik?”

-De ene secretaresse tegen de andere: “Je zult het hier best prettig vinden …..als je je eenmaal hebt neergelegd bij het feit dat er absoluut geen kansen zijn op promotie, opslag of een huwelijk.”

NIEUWS:
Weerbericht van vrijdag: Overwegend zwaar bewolkt met hier en daar enige neerslag en plaatselijke mist. Zwakke tot matige Oostelijke wind, Temperaturen om vriespunt.

De kosten welke aan een verplichte jaarlijkse keuring van auto’ s van een bepaalde ouderdom zijn verbonden lopen in de miljoenen. Zelfs indien men bijvoorbeeld alleen wagens ouder dan 8 jaar aan een dergelijke keuring zou onderwerpen betekent dit momenteel veel meer dan 100.000 keuringen per jaar of ca. 350 per dag over het gehele land.

De gedeputeerde staten van Utrecht hebben bij de minister van defensie geprotesteerd tegen diens voornemen het gehele terrein dat momenteel behoort tot het vliegveld Soesterberg, aan te wijzen als militair vliegterrein. Volgens de luchtvaartwet van 1926 was tot nu toe van de vliegbasis Soesterberg maar een deel aangewezen als militair vliegveld.

Gisteren is een nieuw type onderzeeboot, Hr.Ms. “Dolfijn” voor de koninklijke marine in dienst gesteld. De Dolfijn (S808) is gemaakt naar ontwerp waarvan Nederland de primeur heeft. In afwijking van de conventionele eencylinder-type, bestaat de romp uit drie cylinders, waarvan er twee naast elkaar liggen en de derde er midden bovenop rust. Volgons dit nieuwe principe kan de boot een grote duikdiepte bereiken, betere stabiliteit en hogere onderwater snelheid, zonder dat dit ten koste gaat van bewapening. De Dolfijn is 79,5 mtr lang en 7,84 mtr breed en heeft een waterverplaatsing van 1493 ton boven en 1825 onder water. De voortstuwing geschiedt door twee dieselmotoren, elk 1550 PK en twee electromotoren van elk 2200 PK. De bemanning bestaat uit 64 personen.

 

UIT KADOPOST 115.

In zee. No.115.
Maandag 19 december 1960.
POSITIE: ten Westen van de Hinder.
KOERS: 050       VAART: 19'

Zondag 18 december gingen we ten 18.30 uur voor anker bij het Engelse eiland Wight.
Vandaag ten 11.00 uur anker op en opstomend naar Hoek van Holland.

Ontvangen telegram van commandant smaldeel 5:
Aan het einde van deze unieke wereldreis is het mij een behoefte enige woorden tot u te richten. Meer dan 6 maanden hebben wij het voorrecht gehad onze vlag te vertonen in vele buitenlandse havens, in plaatsen op Nederlands Nieuw Guinea en op alle wereldzeeën. Toen wij eind mei uit Nederland vertrokken hadden de schepen met deze bemanningen nog niet individueel of samen geoefend. Thans, na ruim 6 maanden de wederwaardigheden van een oefen- en vlagvertoonreis samen te hebben meegemaakt, komen wij terug in het vaderland als een eenheid en kunnen wij onszelf met recht noemen het smaldeel van de zeven zeeën.
Gedurende onze bezoeken aan de verschillende havens hebben duizenden buitenlanders uw gedrag aan de wal waargenomen, waardoor zich een indruk over ons land en de bewoners vooral hebben kunnen vormen. Ik ben er zeker van dat deze indruk over het algemeen genomen zeer gunstig is geweest.
Daarnaast hebben wij intensief geoefend. Ik kan met een gerust hart zeggen dat wij, dank zij uw aller inspanning, kundigheid en toewijding een zeer hoge graad van geoefendheid hebben bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat wij allen goede herinneringen aan deze periode zullen bewaren en ik dank u allen voor de wijze waarop gij uw plicht hebt gedaan en mij het mogelijk hebt gemaakt mijn opdracht uit te voeren.
Wij keren helaas niet terug met allen die bij ons waren toen wij uitvoeren, doch toch kunnen wij zeggen dat wij gelukkig gevaren en gevlogen hebben. Het spijt mij deze eenheid waarover ik het voorrecht heb het bevel te voeren, door overplaatsingen weer uit elkaar te zien spatten. Gij gaat thans een periode van wel verdiend verlof tegemoet temidden van de uwen. Ik wens u allen toe een blijde thuiskomst, goede feestdagen en veel voorspoed in het nieuwe jaar.

                                                                                                                                                                                                                       CSML 5.

Gehoord in de longroom:
Hoe moet ik een getrouwde vrouw, waarmee ik zelf getrouwd ben, aanspreken. Met mevrouw of mag ik haar, onder bepaalde omstandigheden, bij de voornaam noemen ?

De VLOP zei tegen me: "Het is nog altijd de goedkoopste manier om aan een goed boek te komen, door het bij de VLOP te lenen en dan vergeten terug te brengen".

Teneinde de straks te vertellen sterke verhalen althans een basis van waarheid te geven volgen hier enkele getallen, aantallen, gewichten, stuks, enz., alle betrekking hebbend op de afgelopen reis van Hr.Ms. "Karel Doorman" van 30 mei - 20 december 1960:

Aantal afgelegde zeemijlen                                     : 47.600
Aantal hiervoor benodigde schroefomwentelingen       : 2 x 25 miljoen.
Verstookte olie                                                      : 22.337 ton.
Olieladen uit de Mijdrecht                                       : 10 x.
Olie afgeven aan de jagers                                       : 7 x.
Zoetwaterverbruik                                                  : 23.327 M3.
Saluutschoten                                                        : 327 stuks.
Vliegdagen                                                             : 90 .
Katapultstarts Sea Hawks                                         : 964
                      Avengers                                         : 385
Vrije starts Avengers                                                : 137
Deklandingen Sea Hawks                                           : 972
                   Avengers                                              : 521
Vlieguren Sea Hawks                                                : 1045,8
                 Avengers                                                : 1258,7
                 helicopters                                             : 205
Bolters: Sea Hawks                                                   : 63
               Avergers                                                  : 25
Verbruikte hoeveelheid benzine                                   : 396.000 liter
                                 kerosine                                :1.764.000 liter
Uitgeleende O.S.& O boeken                                     : 8.778
Aantal filmvoorstellingen                                          : 264
Aantal postsluitingen                                                : 44
Verzonden post                                                       : 835,6 kilogram
Aantal exemplaren Kadopost                                     : 46.600 stuks
Chirurgische ingrepen                                                :11
Opgenomen patiënten                                               : 257
Verbruik aan hansaplast                                            : 390 meter
Maximum temperatuur                                              : 31,2 graden C te Hollandia 30/9
Minimum temperatuur                                                : 5,6 graden C in het Kanaal, nu.
Gerepareerde schoenen                                              : 1891
Geknipte hoofden                                                     : 7190
Consumptie: blikken en flessen bier                            : 372.213 stuks
                 cigaretten                                               : 3.919.180 stuks
                 shag                                                       : 1.699.050 gram
                   brood                                                   : 96.599 stuks
                   rijst                                                     : 20.200 kg
                   aardappels                                            : 114.000 kg
                   vlees (vers)                                           : 39.792 kg
                   corned beaf                                           : 29.161 kg
                   gehakt                                                   : 15.944 ballen
                   hachee                                                  : 5.361 kg
                   vleeswaren (gerekend naar de dikte         
                                     van Gelderse rookworst)         : 7.533,5 meter
                   suiker                                                    : 18.685 kg
Afgeschoten cq afgebroken spatschijven                       :15 stuks
Verbruikte sleepdraad                                                : 6000 yards mancedraad
                                                                               : 2700 yards staaldraad.
Inhoudingen op soldij door straffen                               : 4470,24 gulden
Aantal gegeven dagen licht arrest                                : 2700
                               verzwaard arrest                          : 432
                               streng arrest                               : 269

 

Kerst- en nieuwjaarskaarten zijn weer verkrijgbaar bij de toko en de facteur.

EINDE WERELDREIS

 

Naar overzicht.

Terug naar index wereldreis

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Wereldreis 1960] [1e Westreis in 1950 (1)] [Oefenreis Middellandse Zee 1954 (1)] [3e Westreis 1959 (1)] ["Fairwind VI" 1961] [Aruba krant 1] [4e Westreis 1962] [Vlootdagen R'dam] ['Pilot light' 1965] ["Perfect Play"] [HAVENS] [Curacao 1] [Curacao 7] [Hamburg] [Gibraltar 1] [Fort de France 1] [San Juan 1] [Brest] [Noorwegen] [Greenock 1] [Rosyth & Edinburgh 1] [Santa Cruz 1] [Istanbul 1] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]