BuiltWithNOF
Wereldreis Kadopost (1)

Tijdens de Wereldreis in 1960 werd de “Kadopost” (Karel Doorman post), niet wekelijks maar dagelijks op zee uitgebracht. In de havens liggend werd er geen uitgebracht. Het waren gestencilde A-4 tjes met daarop het logo van de bekende Kadopost met de vermelding ‘dagblad’ erbij. De originele dagbladen van de kadopost zijn voor plaatsing op deze site ter beschikking gesteld door Ton van Rooijen, waarvoor hartelijk dank.

Het allereerste dagblad van 31 mei 1960, nummer 10 zal volledig worden geplaatst in de huidige kleur (vergeeld) en de oorspronkelijke layout. In verband met de hoeveelheid geheugen zal de meeste tekst overgenomen worden. Bij elke nieuwe groep van Kadoposten zal weer een orgineel worden afgebeeld.

Sorry voor de tikfouten in de overgenomen tekst. Doordat het stencilwerk is neemt de scanner de tekst zeer slecht over en moest handmatig bijgewerkt worden. Hier was veel tijd mee gemoeid en er zullen dus wel enkele foutjes in geslopen zijn.
Daar waar mogelijk zal de tekst aangevuld worden met beschikbare beelden betreffende het besproken onderwerp cq situatie.
Welk nieuws hield ons bezig en is er veranderde er na zoveel jaren ‘echt’ iets.
Tip: aan de hand van de dagelijkse positie en koers kunnen de liefhebbers de reis zelf uitzetten op de (wereld) kaart.

Hieronder zullen op datum de links geplaatst worden naar groepen Kadoposten.

31 mei 1960 t/m 25 juni 1960                 Nummers 10 tot en met 30. (1)

27 juni 1960 t/m 29 juli 1960                     Nummers 31 tot en met 50. (2)

30 juli 1960 t/m 11 oktober 1960               Nummers 51 tot en met 70. (3)

12 oktober 1960 t/m 7 november 1960       Nummers 71 tot en met 90. (4)

8 november 1960 t/m  19 december1960     Nummers 91 tot en met 115. (5)       

 

Het eerste dagblad “Kadopost” tijdens de “7 maanden reis” of “wereldreis 1960” uitgegeven op 31 mei 1960.

KADOPOST 10.

(docu 0074)

(docu 0075)

KADOPOST 11.

(docu 0076

(docu 0077)

UIT KADOPOST 12.

In zee, 2 juni 1960
No.12.                                                                       HR. MS. KAREL. DOORMAN

POSITIE: ten 19.30  60’ van de Noordkust van Spanje.
KOERS: 195      VAART: 15’.
WAT WE DOEN: Vandaag hebben we in de Zuidelijke helft van de Golf van Biscaye vliegoefeningen gehouden. Vanaf 19.30 gaan we, i.v.m. de windstilte van morgen, wat verder uit de wal sturen, zodat we de Spaanse kust niet in zicht zullen krijgen. Om 19.30 komen we met de Limburg en de Groningen in verband.
Morgenmiddag om 16.00 zullen we dwars van Oporto zijn, ongeveer 100 mijl uit de kust. Morgen wacht ons weer een druk vliegprogramma.

HET WEER:
Weer: Licht tot half bewolkt en droog weer.
Wind: Noordoost, later Noord 15- 20 kts. Bf't. 4-5. Later 10-15 kts, Bft. 3-4.
Zicht: 3 mijl, later 5 mijl.
Zee: Licht golvend tot golvend. Temp.: Min. 15 graden C.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Donderdag: Officieren: Herrie om Harry.
                 Kpl’s en mansch. 18.00 en 20.15: Het plateau des doods.
Vrijdag: Onderoff.: Blond wrakhout.

TELEGRAM.
In bakboordsradiohut is een telegram aanwezig uit Den Haag, bestemd voor:
Guus, a/b Karel Doorman. Afzender van dit telegram is Paviljoen Overbos aan Zee. Degene voor wie dit telegram bestemd is, wordt verzocht zich in BB-radiohut te vervoegen.

Degenen, die boeken bij Erato besteld hebben, kunnen deze afhalen op bur. Administratie.

Geattendeerd wordt op het concert van hedenavond in de briefingroom. Aanvang 20.30.
Er wordt op gewezen, dat de bekendmaking OSO no. 10/60 enige belangrijke mededelingen inhoudt.

HOU JE MOND EN LEES MAAR.
Muscatel en aanverwante dranken. Velen van ons weten niet wat Muscatelwijn is. Velen hebben dit nog nooit geproefd. Zij kunnen zich gelukkig prijzen. Deze wijn, die bijzonder lekker en erg goedkoop is, is de veroorzaker van veel ellende. Deze wijn kennen wij in Nederland niet, wij zijn er dus niet aan gewend. Zij, die hiervan willen proeven, moeten uiterst voorzichtig zijn en dit niet uit bierglazen drinken, want deze wijn maakt je niet dronken maar wel knettergek. Knettergek in de ergste zin van het woord. Er zijn vele voorbeelden opgetekend in de marineanalen, die gewag maken van vechtpartijen en zelfs moord en doodslag, door mensen, onder invloed van Muscatel. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tenslotte willen wij allemaal niet meteen stranden bij de eerste de beste buitenlandse haven, want we hebben er nog zoveel veer de boeg. Doe dus niet flink en laat het bij "even proeven" , of nog beter "blijf er van af". Roel.

Het front van voedings- en genotmiddelen. Het aan boord brengen en het wegstuwen van de diverse hoeveelheden victualiën, gamelle- en toko-artikelen is weer achter de rug, tenminste, tot …..
Aan allen, die hierbij hun medewerking hebben verleend, onze hartelijke dank. In de toekomst zullen nog zeer veel van bovengenoemde goederen geladen moeten worden. Wlij doen daarom nu reeds een beroep op aller medewerking. Hierbij gaan vooral onze gedachten naar hen, die zich tijdens de bevoorradingsperiode steeds "elders" wisten op te houden, maar toch wel hun biertje in ontvangst hebben genomen. Mannen, bedenkt dat victualie, gamelle- en tokogoederen in ons aller belang aan boord moeten komen en dat de spreuk: "vele handen maken licht werk" , hier bijzonder goed van toepassing is.

Vlak voor het vertrek hebben we nog, dank zij de NV Van Ommeren, twee kantjes haring ontvangen. Het schoonmaken van de haring is verricht door acht vrijwilligers die zich van 08.00 tot 18.00 uur hebben ingespannen, om iedereen aan een “Hollandse nieuwe” te helpen. Bijzondere dank hiervoor. Gezien de grote belangstelling tijdens het schoonmaken (men kwam op de lucht af) en de smaak waarmede de haringen naar binnen zijn gewerkt, kunnen deze vrijwilligers terugzien op een zeer gewaardeerde arbeid.

Suggesties, betreffende verbetering of verandering der voeding, in te dienen in de bottelarij, zullen steeds met de meeste nauwkeurigheid worden onderzocht.

Suggestie van de redactie: “Voor pasteitjes, slaatjes, uitsmijters en Russische eieren, naar firma M. Elders.

 

UIT KADOPOST 13.

In zee, 3 juni 1960
No.13.
POSITIE:  ten 16.00 op 42-20 NBen 11.55 WL (Ca. 175 mijl uit de kust van Portugal)
KOERS: 192        VAART:  15'

WAT WE DOEN: Tengevolgen van de ongustige weersomstandigheden kon het volledige vliegprogramma voor vandaag niet doorgaan. In plaats daarvan werden oefeningen met de jagers gehouden. Onderwijl zijn we weer ruim 200 mijl dichter bij Las Palmas. We varen nu 175 mijl uit de Portugese kust. Morgen op de VM olie overgeven

HET WEER:
Weer:  Aanvankelijk geen bewolking en nevelig, later licht tot half bewolkt, doch          waarschijnlijk droog weer.
Wind:    Noordoost, later Noordelijk 10- 15 kts, Beaufort 3- 4.
Zicht:   2 -4 mijl.
Temp.: Max. temperatuur 19 graden C.
Zee :    Licht golvend, temperatuur 16 graden C.

Weersverwachting: Veranderlijke bewolking en kans op een bui. Matige wind uit Noordelijke tot Noordwestelijke richting. Zicht matig. Zee licht golvend, temperatuur van het zeewater 16 graden C.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Vrijdag: Onderoff.: Blond wrakhout.
Zaterdag: Officieren Het plateau des doods.
               Kpl’s en mansch. 18.00 en 20.15 Herrie om Harry.

Hedenavond:  Quiz voor gehele bemanning via amusementsomroep. Aanvang 18.30.

HOUD JE MOND EN LEES MAAR.
Wees zuinig met drinkwater. Wees zuinig met zonnestraling.

HERRIE OM HARRY. Een film van Alfred Hitchcock, met Shiley Maclaine. Het verhaal speelt zich af in het heuvelachtige landschap van Vermont in New Engeland, in het begin van de herfst. Kapitein Albert Wiles, (sleepboot) kapitein in ruste, is in de bossen op verboden terrein clandestien op de konijnenjacht. Plotseling ontdekt hij, na enige schoten gelost te hebben, het lichaam van een dode man tussen de herfstbladeren en hij veronderstelt, dat hij deze man per ongeluk heeft neergeschoten. Er zijn echter meer candidaten. Miss Gravely, een oude vrijster, die Harry nog kort tevoren in leven heeft gezien. Zij meende dat hij haar wilde aanranden en sloeg hem met de hak van haar schoen op het hoofd. Zij denkt nu, dat zij Harry gedood heeft. Maar ook Jennifer Rogers, een knappe jonge weduwe, voelt zich niet helemaal onschuldig aan Harry's dood, want ook zij heeft hem op het hoofd geslagen. Harry is haar tweede man, de broer van haar eerste, overleden echtgenoot. Dit zijn dus drie gegadigden die eventueel voor de dood van Harry aansprakelijk kunnen zijn. Het geval wordt nog gecompliceerder want er komt een liefhebber voor de knappe jonge weduwe opdagen. Het lijk "Harry" wordt nog enige keren begraven en opgegraven, maar de ontknoping leidt gelukkig tot een voor allen bevredigende oplossing, die U zelf maar moet bekijken, anders is de aardigheid er helemaal af.

NIEUWS
Wij kunnen niet inzien hoe de uiterst bescheiden defensie maatregelen in Nederlands Nieuw Guinea uitgelegd kunnen worden als dreiging met geweld tegen Indonesie. Dit verklaarde gisterenavond  een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken in antwoord op een Russische nota, waarin de Sovjet Unie waarschuwt, dat de uitzending van Nederlandse militaire strijdkrachten naar Nieuw Guinea het oorlogsgevaar in Z.O. Azië vergroot. Deze nota werd gisterenmiddag overhandigd aan de Nederlandse ambassadeur in Moskou. Deze kreeg daarbij tevens een uitvoerige en naar verluidt intimiderende uiteenzetting te horen van de Sovjet minister van buitenlandse zaken Gromyko.

 

UIT KADOPOST 14.

In zee, 6 juni 1960
No.14
POSITIE: ten 07.30 6 mijl van het eiland Gran Canaria.
KOERS: 266      VAART: 8’

WAT WE DOEN :
Na een hele rustige 1e Pinksterdag naderen we nu het eiland Gran Canaria met de havenplaats Las Palmas. Wat we daar gaan doen ? Er is daar veel te beleven, zoek zelf de evenementen maar uit, want hieronder volgt een uittreksel uit een folder van het eiland.

HET WEER:
Weer:  Veel bewolking, later enige opklaring, kans op een bui.
Wind:  Noordelijke wind. ca. 15 kts.
Zee: licht golvend.
Zicht: 8- 10 mijl
Temp.: max. temperatuur 23 graden C.

De Canarische eilanden.
Gran Canaria,  Las Palmas.
De Canarische eilanden, liggend 60 zeemijlen van de kust van Afrika, zijn een deel van Spanje en worden verdeeld in tvee provincies. Reeds in de oudheid waren deze eilanden bekend onder de naam van de Eilanden der Gelukzaligen en de vele preahistorische vondsten wijzen op een rijke geschiedenis, welke tot op de periode der ijstijden is terug te voeren.
Van de eilandengroep is Gran Canaria verreweg de belangrijkste door de vruchtbare bodem en het pittoreske, in hoofdzaak bergachtige, landschap. Het eiland telt 350.000 inwoners. Las Palmas de Gran Canaria (175.000 inwoners) is de hoofdstad met een mooi strand van 8 km lengte. De haven La Luz, een der belangrijkste havens in de Atlantische oceaan, wordt jaarlijks door 7000 schepen bezocht. Het toerisme is, zoals te verwachten, een voorname bron van inkomsten. Op het kleine gebied van Gran Canaria (40 bij 35 km) vinden wij een gevarieerd landschap met bergen en velerlei aanplantingen, waardoor het maken van een tocht over het eiland een ieder aangeraden worden. Vooral de uitgedoofde vulkaan, waarvan de top in het verre verleden is opgeblazen, de z.g. Caldera de Bandama, is wereld beroemd.
Het klimaat is sub-tropisch met veel zon en voldoende regen. De maand juni heeft een gemiddelde temperatuur van 22 graden C. en gemiddeld het hoogste aantal uren zonneschijn; meer dan 10 uren per dag.
Douane zult U op de Canarias niet vinden, want zij vormen een vrij havengebied. De stadsbussen "Guaguas" (spreek uit wawaas) zijn volgens onze begrippen spotgoedkoop. Ook het verkeer over de rest van het eiland wordt onderhouden door vele buslijnen. Het hoofdpostkantoor bevindt zich aan de Calla (= straat) Generalisimo Franco aan de andere kant van de stad, doch in de buurt van de haven aan de Calle de Albareda no.73 is een bijkantoor van de Spaanse posterijen.
Als bezienswaardigheden in Las Palmas zijn bekend:
de kathedraal waarvan de bouw in 1497 begonnen werd, met o.a. een mooi uitzicht vanaf de toren. De kerk van San Telmo. Het "museo Canario" met oude schedeltjes en mummies. Het theater “Perez Galdes”. Voor liefhebbers van Spaanse muziek en dans zal het zeker de moeite lenen daar even een kijkje te gaan nemen. Je kunt niet weten. Het theater staat in Calle Lentini. Stranden ten Oosten (Playa las Canteras) en ten Zuiden van de haven (playa Alcaravaneras.)
Op het Playa las Canteras staat het theater “Hermanos Hillaros”. Zoals in Spanje is ook op de Canarias de folklore rijk en origineel, maar van de vele plaatselijke feesten zullen wij er waarschijnlijk geen mee kunnen maken. Echter het gewone dagelijkse leven is voor ons al vol van kleur en charme, zodat het bezoek aan Gran Canaria door ons met spanning tegemoet kan werden gezien.

Een LTZ 3 gaat met een bak Mariniers en 1 matroos een marsoefening van 4 dagen ondernemen. Er zou ‘s nachts overnacht worden in diverse kazernes. Op de tweede dag, na uren lang door de bush te hebben gestrompeld, zei de LTZ: “Jongens, ik ben de weg kwijt, we moeten of terug of doorlopen. Degene die liever terug gaat, maakt één pas voorwaarts. Degene die door wil lopen blijft staan”.
Alle Mariniers maakten één pas in voorwaartse richting, behalve de matroos, die bleef stokstijf staan. De LTZ was trots. “Dat is tenminste een kerel, waar de Mariniers een voorbeeld aan kunnen nemen. Zou jij door willen lopen matroos ?” De matroos antwoordde : "Nee meneer!". "Welverdraaid, waarom doe je dan geen pas naar voren?
"Die ene stap kan ik niet eens meer maken meneer."

 

UIT KADOPOST 15.

In zee, 7 juni 1960      HR. MS. KAREL DOORMAN.
No.15
POSITIE: ten 18.00  27- 02 NB en 15- 35 WL
KOERS: 190      VAART: 18’

WAT WE GEDAAN HEBBEN: Dat is onze zaak.

WAT WE DOEN: Vandaag hebben we om ongeveer 08.00 de haven van La Luz weer verlaten en hebben de nodige vliegoefeningen gehouden. Morgen gaan we door met vliegoefeningen en houden de jagers schietoefeningen op zee- en luchtdoelen en onderzeebootbestrijdingsoefeningen met onze Avengers.
Ondertussen vervolgen we onze tocht naar de evenaar, waar de heerser der zee ons reeds met smart zit op te wachten.

FILMPROGRAMMA VOOR VANDAAG EN MORGEN:
Woensdag:  Officieren                    :Das Dreimadelhaus
                   Onderoff.                    :De gelukkigste vrouw ter wereld.
                   Kpl's en manschappen :Ongetemd. 18.00 + 20.30
Donderdag: Onderoff.                     : Ongetemd.

Het klassiek grammofoonplaten programma in de briefingroom, van heden avond gaat niet door.

TELEGRAM.
Heden ontvangen een telegram van Neptunus – Heerser der Zee, gericht aan de bemanning van Hr.Ms. "Karel Doorman", luidende als volgt:
"Waarde Zeelieden,
Het bericht van Uw komst in de intiemste wateren van Ons Hoogsteigen Territoir, heeft Ons en Onze Hofhouding met innige vreugde vervuld. Het is Ons een oprecht gemeend genoegen, de grootste wens van elke zeeman bij zovelen van U in vervulling te kunnen laten gaan. Wij wensen U dan ook een voorspoedige vaart en Wij hopen, door een gunstig samengaan van vlieg- en andere koersen, U spoedig in Ons midden te kunnen ontvangen.
Nadere bijzonderheden over het ceremonieel en de gepaste feestelijkheden zullen U door Onze secretaressen worden toegezonden.
Met gevoelens van zeevaderlijke toegenegenheid, verblijven Wij met Onze Geliefde Hofhouding, steeds dichter bij U."
w.g. NEPTUNUS -HDZ! "

HOU JE MOND EN LEES MAAR:
Raadgevingen voor een aangenaam verblijf aan boord van Hr.Ms. schepen:
Al werkt de koelwatermachine niet, misbruik hem dan ook niet als asbak.

NIEUWS
De Indonesische regering heeft een verbod uitgevaardigd voor vliegtuigen boven een gebied van ongeveer 120.000 vierkante kilometer in Oostelijk Indonesië.. Dit gebied grenst aan Ned. Nieuw Guinea. Het strekt zich uit van het eiland Meretai tot de Aroe en Tanimbar eilanden. De grens van het afgesloten gebied nadert Nieuw Guinea tot op 160 KM en Australië tot op 320 KM. Tegen overtredingen worden strenge maatregelen getroffen. De Indonesische regering overweegt om in het betrokken gebied een permanente basis voor straaljagers in te richten.

 

UIT KADOPOST 16.

In zee, 9 juni 1960 .
No.16
POSITIE: 21 -09 NB. 17 -37 WL.
KOERS:  180             VAART: 15’

WAT WE DOEN:
Hedenochtend om 06.10 uur passeerden we de Noordelijke keerkring in Zuidelijke richting. Goed nieuws, want met dit heugelijke feit komen we in de schaal geldende ten Zuiden van de Noorderkeerkring. Vandaag een vliegprogramma afgewerkt. Om 17.00 tropentenue en om 17.45 potvissen aan SB en BB’s zijde.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Donderdag: Onderofficieren: Ongetemd.
Vrijdag: Officieren: Ongetemd.
               Kpl's en manach. : De gelukkigste vrouw ter wereld (18.00 en 20.30)

NIEUWS:
De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren de lancering van twee Atlas-raketten moeten uitstellen wegens staking van de machinisten, die het werk op vijf Amerikaanse raketbasis hebben stopgezet.
Van betrouwbare zijde in Havana is vernomen, dat ongeveer negentig officieren en manschappen van het Cubaanse leger zijn gearresteerd en beschuldigd van tegen-revolutionaire activiteit tegen de regering van Fidel Castro.

 

UIT KADPOST 17.

In zee, 10 juni 1960
No.17.
POSITIE :  ten 17.30   16-08 NB, en 17-18 WL
KOERS:  240             VAART:  12’

WAT WE DOEN:
Vandaag hebben we het gewone vliegprogramma verwerkt. Vannacht om ca. 2 uur zullen we Kaap Verde passeren op een afstand van 15 mijl. Morgen bij gunstig weer gaan we door met het vliegprogramma.

BEKENDMAKING No. 1 van NEPTUNUS XVIIe O.C.
(Koning der evenaargebieden, Keizer der zeeën, Heerser der diepten, Verwekker der golven, enz. enz. enz.) Gelieve zeer goede nota te nemen van genoemde bekendmaking en van de punten, genoemd onder dezelfde bekendmaking, door de O.S.& O-officier.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Vrijdag:           Officieren          :Ongetemd.
                       Kpl' s en mansch.: De gelukkigste vrouw ter wereld. (18.00 en 20.30)
Zaterdag:          Officieren          : De gelukkigste vrouw ter wereld.
                         Kpl’s en mansch. :Das Dreimadelhaus. (18.00 en 20.30)

HOU JE MOND MAAR EN LEES
Verzoek van de koelmonteurs: Spoel geen mokken om en was geen handen aan de ijs-Donckey’s.

Bert had net zo lang gezanikt of hij hofmeester mocht worden bij de Kon.Marine tot zijn vader hem ten einde raad zijn zin gaf. Een maand nadat hij het ruime sop gekozen had, schreef hij een brief aan zijn moeder: "Lieve Moeder, ik wilde graag hofmeester worden omdat ik vond dat de schepen er altijd zo netjes en schoon uitzagen, maar nu weet ik pas wie ze zo schoon houden!! Ik kom gauw weer thuis."

NIEUWS
In diplomatieke kringen in Buenos Aires verklaarde men donderdag dat de Geëiste uitlevering van Eichmann een "ongelukkige toestand" heeft geschapen. De zaak schijnt uit de hand te zijn gelopen, ondanks de 'betuigingen van goede wil van de beide partijen. Naar verluidt, verwachtmen op het Argentijnse ministerie van buitenlandse zaken niet dat Israël de Argentijnse eisen zal inwilligen. Het Israëlische antwoord wordt binnen 24 uur verwacht. In genoemde diplomatieke kringen vindt men zowel het Argentijnse als het Israëlische standpunt begrijpelijk.

 

UIT KADPOST 18.

In zee, 11 juni 1960
No.18.
POSITIE : ten 17.30 : 10.30 NE, 17.50 WL
KOERS : 170 RW       VAART: 17’

WAT WE DOEN :
Na de vliegoefeningen van hedenmorgen, gaan we een bijzonder rustig weekend tegemoet van zonnebaden etc. We stevenen dus verder rustig op de evenaar af.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Zatardag:    Officieren       :De gelukkigste vrouw ter wereld.
                   Kpl's en mansch.: Das Dreimadelhaus.
Zondag :     Onderofficieren  : Das Dreimadelhaus.
                   Kpl's en mansch.: Ongetemd.

Voorlopig zal er in de achterliftput slechts een voorstelling per avond gegeven kunnen worden, aangezien de lift in bovenste stand te warm is gebleken en een lift in onderste stand te veel licht binnenlaat om een vroege voorstelling te kunnen geven.

NIEUWS:
Negen landen van de Navo, waaronder Nederland, hebben gisteren in Washington een akkoord ondertekend dat hun medewerking aan Navocentrum voor duikbootbestrijding te La Spezia in Italië regelt.
Indonesië heeft de Filippijnse regering verzocht niet toe te staan dat Nederlandse 'schepen en vliegtuigen, op weg naar Westelijk Nieuw Guinea, in Manilla brandstof innemen, aldus de Indonesische zaakgelastigde in Manilla. Functionarissen van het ministerie zeiden te verwachten dat de Filippijnen hun neutraliteit in het geschil over Westelijk Nieuw Guinea zullen handhaven.

 

UIT KADOPOST 19.

In zee, 13 juni 1960
No.19
POSITIE: ten 17.30: 00-12 ZB 11,54 WL. 360 mijl ten ZW van Liberia.
KOERS:  135       VAART: 15’

WAT WE DOEN:
Om 16.30 zijn we de evenaar gepasseerd. Het Neptunusfeest is achter de rug (zie bezoek van Neptunus). Om 18.15 zwommen er hele scholen bruinvissen om de Doorman. Morgen gaan we door met vliegoefeningen.

Ontvangen brief:
Geachte Commandeur Ferwerda, Kolonel Marcus, mijn waarde, trouwe en reeds lang gedoopte diepzeegenoten en gij, armzalige baroe's, onwetende nieuwkomers in mijn eigen onmetelijk rijk. Het stemt mij, mijn allerliefste Neptunia, mijn eigen kleine Neppie en mijn ganse hofhouding tot een inmensevreugde om vanuit de diepe koele wateren te hebben mogen opstijgen naar dit verrukkelijk weldadig warme schip.
Het verheugt mij dat zovele oudgedienden weer aan mijn evenaar te zien zijn; wat zijt gij weinig veranderd - hier en daar is een neus wat roder, een buik wat dikker en de adem wat korter - maar toch blaast gij allen, oudgedienden, nog immer de zelfde vertrouwde maritieme "Heinekens" lucht uit. Nauwkeurig heeft mijn geschiedschrijver uw gangen nagegaan, en het heeft mij intense voldoening gegeven hoe voortreffelijk U zich immer heeft gedragen; in Hamburg op de Reperbahn schreit men nog tranen om U, de meisjes in Oslo spreken nog, in slecht Noors, over U, en uit Florida komen reeds de eerste geboorte berichten binnendruppelen.
De “Karel Doorman” heeft veel en langdurig gevaren, zoals ook thans weer. Mochten er onder U zijn, die dit niet altijd even hogelijk apprecieerde, laat het U dan een troost zijn dat mijn talrijke meerminnen juist deze periodes zo minnen en altijd ze intens genoten van de vele schonen en jeugdige mannenlijven die, allen na afloop werkzaamheden op het vliegdek zo'n lust voor haren ogen waren.
Vooral in zwembroek bent U een schoon zeevolk, en reeds heb ik extra zeepaarden in moeten schakelen om mijn dochters te beschermen. Wellicht zou U “Grootmajoor” aller mariniers iets voor deze taak voelen, een bijbaantje met vele actracties, een groot marinier waardig.
Naast het aloude zeevolk een woord tot het jeugdige luchtvolk. Met grote interesse beschouw ik deze nieuwe loot aan mijn oude stam - het élan waarmee U zich in de lucht slingert, dan wel U/S doortaxiet naar "fly one", vervuld mij met bewondering. Uw “airheads”  vormen een waardige aanvulling van de “fishheads”.
Gij daar, horde nieuwelingen, u groot aantal vervuld mij met grote vreugde. Vooral mijn barbiers en trawanten popelen van verlangen om U met zachte hand en welriekende wassingen mijn koninkrijk binnen te leiden. Mocht de doop U wellicht toch wat zwaar vallen, bedenk dat mijn rijk U oneindig vele zaligheden zal bieden, volop water om U te mandiën, oneindige stromen ijskoude “Heinekens” bier, zachte zeegras matrassen en verleidelijke meerminnen. Staakt U gedrang, het dopen zal nu beginnen.

                                                                             Neptunus.

BEZOEK VAN NEPTUNUS

Het Neptunusfeest is weer achter de rug. Dit is bij de K.M. een traditioneel festijn, wat na afloop ontaard in een samenspanning van de "gedoopten" tegen Neptunus en zijn gevolg. Helaas bleek dit vandaag "tijdens de doop" meerdere malen te gebeuren, zodat dit feest letterlijk en figuurlijk in het water viel. Dat dit veroorzaakt werd door een teveel aan dopelingen, die niet langer konden wachten om Neptunus en zijn gevolg een zelfde lot te doen ondergaan, is een aangenomen feit.
De vlotte welkomstrede van de commandant smaldeel werd gevolgd door een "welsprekende" rede van Neptunus. Het gevolg van Neptunus leek eerder op een bemanning van een piratenschip, dan op een hofhouding.
Onder grote hilariteit werd de VDO (hoofdredacteur van de Kadopost) als eerste dopeling voor Neptunus geleid, waarna in snel tempo de overige officieren volgden.
De "knockploeg" van de officieren nam daarna onmiddellijk wraak en deponeerde enige leden van de hofhouding in de doopvont. Dat, na doping van een aantal schepelingen, dezen ook een knockploeg vormden met enthousiaste medewerking van een aantal toeschouwers, behoeft geen betoog. Vele toeschouwers echter trokken zo snel mogelijk aan de respectievelijke knieën om hun meer of minder kostbare foto- en filmtoestellen te behoeden voor aanraking met het zilte nat. Het sluitstuk werd gevormd door een algemeen waterballet.   Red.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Maandag:   Onderofficieren      :Een zwak voor sex.
Dinsdag:     Officieren             : Geen tijd om te blozen.
                   Kpl’s en mansch.  : Kapers op de kust.

NIEUWS:
De Indonesische luchtmacht is zaterdag uitgebreid met een eskadron, in Rusland gebouwde, straalbommenwerpers van het type IL 28, aldus Antara. De Indonesische luchtmacht heeft order gegeven tot ononderbroken waakzaamheid met het oog op de Nederlandse versterkingen op het gebied der defensie In Nederlands Nieuw Guinea.

 

UIT DE KADOPOST 20.

In zee; 14 juni 1960
No. 20
POSITIE:  04 -15 ZB en 08 -47 WL.
KOERS: 120    VAART: 15'

WAT WE DOEN:
Vandaag werden er weer vliegoefeningen gehouden. Op het ogenblik zijn er oefeningen met de jagers gaande. Morgen vliegoefeningen volgens programma.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Dinsdag:   Officieren           : Geen tijd om te blozen.
                 Kpl’s en mansch. :Kapers op de kust. (Aanvangtijd wordt nader bekend gemaakt)
Woensdag:  Onderofficieren   :Kapers op de kust.
                 Kpl’s en mansch. .Geen tijd om te blozen. (Aanvangstijd wordt nader bekend gemaakt).
Woensdag: Grammofoonplatenconcert in de briefingroom te 20.30 uur.

HOUD JE MOND EN LEES MAAR:
Zij, die bij de monteur hun horloges hebben laten "ompolen", moeten zich op de terugreis wederom vervoegen bij de monteur.
Tijdens een dekhockeywedstrijd op j.l. zondag stond een seiner als een razende te seinen. Hij kreeg echter geen antwoord. Grote hilariteit onder de maten, want ze zagen dat de seinlamp “uit” was. De seiner merkte dat later pas.

Over het gebruik van zouttabletten.
Ons lichaam verliest in een gematigd klimaat dagelijks ongeveer 2 liter vocht via huid, longen en blaas. In de tropen kan dit echter door overmatig zweten vele liters meer zijn, waardoor tegelijk 2 tot 5 gram keukenzout per liter vocht verloren gaat. Hoe moet men nu handelen bij grote hitte ?

1. Degenen, die geen noemenswaardige lichamelijke inspanning verrichten, hebben voldoende aan een geregelde vochttoevoer, waaraan de behoefte zich vanzelf doet gevoelen. Met de maaltijden krijgt men voldoende zout binnen, mits de kok niet vergeet zout in het eten te doen (liefst wat extra) of wel men strooit over het middageten 1 of twee schepjes zout.

2. Wie in de tropen behoorlijk werk verzet, daarbij ruim transpireert, zonder dat echter van zware arbeid gesproken kan worden, heeft aan 1-2 liter extra vocht en 2 zouttabletten per dag genoeg. De behoefte kan echter individueel nogal variëren. Wie meent symptomen van overmatige loomheid, energieverlies, ook wel hoofdpijn, te bespeuren, doet verstandig te proberen, of deze met wat verhoogde zoutopname zijn te verhelpen.

3. Zij die zwaar werk in grote warmte verrichten moeten in ieder geval veel extra water en zout tot zich nemen. Bij langdurige en zeer zware arbeid soms wel 10 tot 20 zouttabletten met 5 tot 10 liter water. Men neme echter nooit een grote hoeveelheid zouttabletten tegelijk in, maar  verdele deze over de dag, anders is er grote kans op misselijkheid en braken.

NIEUWS:
Op de effectenbeurs in Amsterdam bleek Heineken vandaag 30 punten hoger te liggen dan gisteren. Op 13/6: 590, en 14/6: 620. (Vermoedelijk door het gebruik van Heineken a/b Doorman. Red.)
Het Australische vliegdekschip “Melbourne”, dat de vlag voert van vice-admiraal Harrington opperbevelhebber van de Australische marine, zal van 16 tot 18 juni een vriendschappelijk bezoek aan Indonesië brengen.

 

UIT KADOPOST 21.

In zee, 15 juni 1960
No. 21.
PQSITIE: te 18.00:  05-51 ZB, 04-53 WL.
KOERS: 135    VAART: 12’

WAT WE DOEN:
Doorgaan met varen. Doorgaan met vliegoefeningen.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Woensdag:  Onderofficieren         : Kapers op de kust.
                 Kpl’s en mansch.:  Geen tijd om te blozen.
Donderdag: Officieren              :Kapers op de kust .
                 Kpl’s en mansch.   :Een zwak voor sex.

Hedenavond grammofoonplatenconcert in de briefingroom ten 20.30.

DE HOOFDPROVOOST AAN HET W00RD:
Ik heb, opgemerkt, dat er in onze  onvolprezen “Kadopost” een rubriek is, getiteld:Hou je mond en lees maar.
Aangezien voor mij de gelegenheid om U allen, die van de cafetaria gebruik moeten maken, te bereiken bijzonder moeilijk is, doe ik het langs deze weg.

1. Het voorschaften te 11.00 uur, is alleen voor de huishoudelijke dienst.
2. De AM wachten kunnen om 11.15 voorschaften.
3. De resterende schepelingen om 11.35 uur.

Dit alleen voor wat betreft het middagschaften. U krijgt alleen te eten, wanneer U zich opstelt bij de trapafgangen.
Probeer nu eens niet als een troep losgelaten schapen opeen te hopen voor het buffet. Verder is het tijdens de maaltijden eenrichtingverkeer, dus niet meer van voor naar achter in de gang langs de ziekenboeg, maar ga bovenlangs, dan maakt ook je maat kans dat hij met een complete middaghap aan de bak komt, Zodat hij niet eerst zijn balletje gehakt hoeft te gaan zoeken, die U van zijn bord gelopen heeft.
Nog een heel voornaam punt: laat niets achter op de tafels wanneer U iets niet lust. Neem het mee naar spoelington. Ook Uw maten hebben recht op schone tafels. Werkt allen mee. Het is voor U smakelijker en voor ons, die hier moeten werken, aangenamer.

                                                                     De hoofdprovoost.

NIEUWS:
De Indonesische afvaardiging bij de Verenigde Naties heeft dinsdag in een brief aan secretaris generaal Hammerskjoeld, Nederland beschuldigd van het voeren van “oorlogszuchtige politiek”. De leider van de delegatie zegt in de brief dat er een "”explosieve toestand” is ontstaan door de “vijandige houding van de Nederlandse regering”, die troepen naar West-Irian heeft gezonden. De woordvoerder van buitenlandse zaken in Den Haag heeft vandaag in antwoord op de vragen verklaard, dat er nog geen bericht van de Indonesische brief is ontvangen, zodat nog geen commentaar gegeven kan werden. Hij wees er wel op dat uiterst bescheiden defensiemaatregelen van Nederland voor Nieuw Guinea in de wereld algemeen begrip hebben gevonden.

 

UIT KADOPOST 22.

In zee, 16 juni 1960
No. 22
POSITIE: ten 18.15: 09-32,7 ZB 02-06,6 WL
KOERS: 135    VAART: 8'

WAT WE DOEN:
Buiten de gebruikelijke vliegoefeningen van morgenochtend nemen we stookolie en kerosine over van de Mijdrecht. Op de AM worden geen vliegoefeningen gehouden. Op de VM zullen de vliegtuigen weer duikoefeningen houden en bommen werpen. Waarschijnlijk op de AM nog contact met de Mijdrecht.

(foto 1731) Hr.Ms. Karel Doorman neemt olie over uit ms Mijdrecht, terwijl beide jagers volgen. Ondertussen wordt het vliegdek voorzien van een nieuwe laag ‘tjet’.
Foto NIMH

 

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Donderdag: Officieren : Kapers op de kust.
                 Kpl’s en mansch. : Een zwak voor sex.
Vrijdag : Onderofficieren: Geen tijd om te blozen.
             Kpl's en mansch. : Kapers op de kust.
Aanvangstijden voor de films van Kpl's en mansch. worden nader bekend gemaakt.

Uittreksels uit de bekendmaking O.S. & O. no. 15/60
Liefhebbers voor de damcompetitie kunnen zich tot maandag 20 juni opgeven op bur. O.S.& 0.

Met ingang van de komende week zal iedere dinsdagavond een Bingo-avond gehouden worden en iedere donderdagavond een klaverjaswedstrijd worden georganiseerd. Aanvang om 20.30 in dagverblijf 2. Voor het klaverjassen dienen de paren zich iedere week op te geven op bur O.S & O. tot woensdagmiddag 17.00 uur.

Bij voldoende belangstelling zal tijdens de weekends zoveel mogelijk gelegenheid gegeven worden tot het spelen van badminton. Liefhebbers opgeven bij bur. O.S.& O.

In het programma van de amusementsradio zal op zaterdag 18 juni om 19.30 uur een quiz worden uitgezonden voor het gehele smaldeel. Ploegen van max. 6 man kunnen hieraan deelnemen. De vragen moeten schriftelijk worden beantwoord en uiterlijk 10 minuten na het stellen der laatste vraag zijn ingeleverd in de amusementsradiohut. Nadere bijzonderheden volgen over de amusementsradio.

NIEUWS:
Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen in Moskou, zal Francis Powers, de Amerikaanse piloot van de neergeschoten U2, begin juli in Moskou terecht staan. Journalisten, diplomaten en zelfs toeristen zouden worden uitgenodigd het proces bij te wonen.
De gezondheidstoestand van de 44-jarige Franse chansonniere Edith Piaff is alarmerend. Functionarissen van het ziekenhuis in Parijs waar zij in het begin van de maand werd opgenomen, verklaarden dat haar toestand plotseling een keer ten kwade had genomen. Zoals bekend is zij tijdens haar optreden herhaaldelijk in elkaar gezakt en verscheidene malen in ziekenhuizen opgenomen.

 

UIT KADOPOST 23.

In zee, 1 juni 1960
No.23
POSITIE: ten 18.00:  12-28 ZB, 00-10 OL, 800 mijl WZW van Boma in Belgisch Congo.
KOERS: 121      VAART:  12’

Wat we doen:
Morgen gaan we olie en kerosine laden (in tegenstelling tot de berichten van no.21) dus spaarschema "strootjes" omhoog voeren.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Vrijdag      :Onderofficieren  :Geen tijd om te blozen.
                 Kpl’s en mansch. :Kapers op de kust.
Zaterdag   : Officieren          :Een zwak voor sex.
                   Kpl’s en mansch. : Geen tijd om te blozen.

Houd je mond en lees maar:
Wie niet gebruik maakt van de geboden gelegenheden zich de vereiste inentingen te laten geven in de ziekenboeg, moet er rekening mee houden, dat hij in buitenlandse havens niet de wal op mag.
Gevraagd wordt, een liefhebber om de functie van “paai verdamper”  in divisie AMK op zich te nemen.
Men gelieve in het toilet niets anders dan het daarvoor beschikbare toiletpapier te gebruiken. Na gebruik der  toiletten gelieve men “goed” door te spoelen, ten gerieve van de volgende klant.

 

UIT KADOPOST 24.

In zee, 18 juni 1960
No.24
POSITIE: ten 18.00: 16.41 ,8 ZB en 00.52,4 OL (380 mijl ten 0 van St. Helena.)
KOERS: 210      VAART: 13’ . Na olieladen Koers: 144, Vaart: 12’.

WAT WE DOEN:
Na het drukke olie- en kerosineladen van vandaag, gaan we een rustige zondag tegemoet, met zondagse dienst, zonnen (indien zon aanwezig) en slapen. We gaan de kou weer tegemoet want het tenue wordt weer blauwer.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Zaterdag     :Officieren            :Een zwak voor sex.
                     Kpl's en mansch.: Geen tijd m te blozen.
Zondag     :Kpl’s en mansch.: Een zwak voor sex.

NIEUWS:
Een Indonesische regeringswoordvoerder heeft medegedeeld dat de Indonesische strijdkrachten zouden optreden als Indonesië zou worden aangevallen of zijn gebied wederrechtelijk zou worden betreden. Hij zei dat de regering nog steeds van mening is dat de West-lriaanse kwestie op vreedzame wijze moet worden opgelost. President Soekarno heeft nog 22 leden van het nieuwe parlement benoemd dat nu 283 leden telt.
Ter bespoediging van een op zelfbestuur. gerichte staatkundige ontwikkeling van Nederlands Nieuw Guinea heeft de regering bij de tweede kamer een gedeeltelijke wijziging van de bewindsregeling ingediend. Deze strekt tot bevordering van de werkzaamheden van vertegenwoordigende lichamen. De minister president, de minister van binnenlandse zaken en zijn staatssecretaris stellen voor een instelling van een Nieuw Guinea-raad van ten minste 24 en ten hoogste 48 leden ter vertegenwoordiging van de inwoners van dit overzeese rijksdeel.

 

UIT KADPOST 25.

In zee, 20 juni 1960
No.25.
POSITIE: ten 18.00, 25-55 ZB; 09.30 OL. Ongeveer 270 mijl van de kust.
KOERS: 135      VAART: 17’.

WAT WE DOEN:
We zijn vandaag de zuiderkeerkring in zuidelijke richting gepasseerd en schieten dus al aardig op naar Kaapstad, waar we hopen onze post te kunnen lezen en een nog groter hoop op ontvangst van post uit Nederland. Vandaag is het de kortste dag op het zuidelijke halfrond, hartje winter dus, hetgeen wel te merken is aan de langzaamaan terugkerende lagere temperaturen. We stomen desalniettemin rustig door naar ons eerstvolgende doel.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Maandag  :Onderofficieren    :Duivels te paard.
                 Kpl’s en mansch. :Complot der valse munters. (18.00 en 20.30)
Dinsdag    :Officieren           :Complot der valse munters.
                 Kpl’s en mansch. :Bingo in dagverblijf 2 ten 20.30 uur.

NIEUWS:
17 trackervliegtuigen (S2F), die de Nederlandse Marine op wederzijdse hulpverleningsvoorwaarden van de Canadese regering zal ontvangen, zullen in october geleverd worden en zijn bestemd voor de Nederlandse Antillen waar zij worden gebruikt voor opleidingen.

 

UIT KADOPOST 26.

In zee, 21 Juni 1960.
No. 26
POSITIE: ten 17.30: 29-23,8 ZB en 13-34 0L. Op 180 mijl van de kust ter hoogte van de Oranjerivier.
KOERS: 135    VAART: 10'

WAT WE DOEN:
Morgen worden weer vliegoefeningen gehouden c.f. orders vliegdienst.
Morgenochtend om 07.00 uur is het postsluiten.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Dinsdag        :Officieren         :Complot der valse munters.
Woensdag     :Onderofficieren :Bittere ervaring.
                     Kpl’s en mansch.:Duivels te paard (18.00 en

20.30)
Woensdag     :Klassiek concert in de briefingroom (20.30)
Programma    :Verdi                :ouverture Traviata
                     Kathleen Ferrier :concert aria's
                     Bach                :concert voor 2 violen.

Van de sterrenwichelkundige redacteur:
Naar verluidt, is een bekende fabriek van licht alcoholische dranken in het Westen van ons land erin geslaagd als eerste particuliere onderneming een raket op de maan te doen landen. De betrokken raket was opgebouwd uit drie trappen. De eerste trap, een licht metalen vat, viel af ter hoogte van de Westertoren. Met de tweede trap, een blikje van het gebruikelijke formaat, werd een punt bereikt dat de hoogte van de TV-toren bij Goes overschreed. De derde trap, een fles van normale afmetingen, bereikte de maan en sloeg stuk tegen het oppervlak van dit hemellichaam, dat met schuim werd overdekt. Delen van het etiket waren eergisteren te zien op het thans verduisterde deel van de maanbol. Uit de fles ontplooide zich de slagzin "PROOST". Het verschijnsel is te bekijken door de grote kijker op het seindek. Kaarten a raison van fl. 0,25 verkrijgbaar bij de chef seiner van de hondenwacht.

NIEUWS:
De commandant van de Indiase vloot, vice-admiraal B.S. Soman, arriveerde vandaag in Singapore aan boord van de Brahmaputra en vergezeld door vier schepen van het 14de fregatten squadron. De schepen van de Indiase vloot zijn op een goodwill reis naar Malakka en Indonesië. Na een acht-daags bezoek aan Port Swettenham in Centraal Malakka gaat het smaldeel naar Indonesië, waar het met de Indonesische vloot aan gezamenlijke manoeuvres zal deelnemen.

HOUD JE MOND EN LEES MAAR:
Lieve Moe,
Net was ik aan een brief begonnen aan U, toen er weer zo’n verd…… brandweeroefening  gehouden werd. Dit keer nota bene in ons verblijf! Gelukkig heb ik er niets mee te maken, want ik ben niet bij de ABCD …..
Ai, jammer, hier sloeg janmaat de plank helemaal mis! Natuurlijk had hij er ook mee te maken, ‘t ging om de beveiliging van ook zijn schip! ! Onthoud dat bij brand en ook bij brandweeroefening, diegene, die brand  ontdekt óf er vlak bij aanwezig is, begint met de brandbestrijding en zo vlug mogelijk brandalarm maakt (ABCD-centrale telefoon 120, svp duidelijk vermelden wáár de brand is) .De speciaal daarvoor opgeleide brandweerploegen nemen dan ze spoedig mogelijk de taak wel over.
Oh ja, in geval van brand heb je een hoop last van lui die gaan kijken of het wel goed gaat.

Een hofmeester moest getuigen aangaande een vechtpartij tussen twee matrozen en de commandant vroeg hem: “Je was dus aanwezig bij de vechtpartij . Waarom ben je niet tussenbeide gekomen toen de matrozen op elkaar lossloegen met bierglazen?”.
“Omdat er geen bierglazen meer waren commandant”.

 

UIT KADOPOST 27.

In zee, 22 juni 1960
No.27.
POSITIE:  ten 18.00: 33-10 ZB en 17-36 OL. 60 mijl van Kaapstad.
KOERS:  290         VAART:  8’

WAT WE DOEN:
Vandaag zagen we met groot genoegen de Avengers naar Kaapstad vertrekken om onze correspondentie voor het vaderland weg te brengen. Met een nog groter genoegen zagen wij hen terugkeren met post. Morgen olie laden uit de Mijdrecht. Op de AM vliegoefeningen.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Woensdag     : Onderofficieren    : Bittere ervaring.
                         Kpl’s en mansch.  : Duivels te paard. (18.00 en 20.30)
                         Klassiek concert in de briefingroom (20.30)
Donderdag      :Officieren             : Duivels te paard.
                         Klaverjassen  in dagverblijf 2 (20.30)

Weersverwachting geldig tot 20.00
Zwaar bewolkt, nu en dan enige neerslag, later ook opklaringen. Westelijke wind (10- 15 kts. Bft. 3- 4). Zicht: 2- 5 zeemijlen. Zee: licht golvend tot golvend.
Deining: Kort, laag, uit Zuid.
Vooruitzichten voor de periode van 22 juni 20.00 tot 23 juni 08.00:
Veranderlijke bewolking met kans op een bui. Matige Westelijke wind.
Zicht: matig tot goed. Zee: Licht golvend tot golvend. Deining:l Kort, laag, uit Zuid.

NIEUWS:
Australië, Nederland en Indonesië zouden een overeenkomst van drie partijen moeten tekenen om de vrede in Nieuw Guinea te bewaren tot de bevolking instaat is zelf over haar lot te beslissen, aldus de leider van Labour oppositie in het Australische parlement. Hij zei dat zulk een overeenkomst zou moeten gelden voor Nederlands Nieuw Guinea, het Australische beheerschapsgebied en Papua.

HOUD JE MOND EN LEES MAAR
Tamboer Thijs ging schaften. Aardappelen en spruiten kreeg hij op zijn, in drie gedeelten verdeeld, platform. Tot de sergeant kok zei hij: "Kijk sergeant, een zwarte spruit op mijn bord." "Nee Thijs", antwoordde de sergeant, "dat is een gehaktbal."

 

UIT KADOPOST 28.

In zee, 23 juni 1960
No.28
POSITIE: ten 17.30: 35-58,7 ZB en 20-09,3 OL. Op 70 mijl van Kaap Agulhaf en 130 mijl van
Kaap de Goede Hoop.
KOERS:  080     VAART:  20'

WAT WE DOEN:
Na het uitsparen van enige aantallen sigaretten in verband met olieladen, konden we eindelijk om ongeveer 16.30 weer een sigaret opsteken. Een helicopter heeft nog contact gelegd tussen Doorman en jagers. We stevenen nu met een 20 mijlsvaart op naar Mauritius. Morgen om 12.00 zullen we het verband verlaten, waarna de jagers en de Mijdrecht hun aanloophaven gaan opzoeken en wij de onze.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Donderdag      :Officieren              : Duivels te paard
                         Klaverjasdrive in dagverblijf 2 aanvang 20.30 uur
Vrijdag            :Onderofficieren     :Complot der valse munters.
                           Kpl’s en mansch. : Bittere ervaring (18.00 en 20.30)

WEERBERICHT:
Verwachting van hedenavond 20.00 uur tot morgenochtend 08.00 uur:
Veel bewolking met enkele buien of enige regen. Westelijke wvind, 22- 27 kts. Bft 6.
Zicht: 5- 10 zeemijlen. In de neerslag nu en dan 1 mijl. Zee:  Aanschietende zee.
Temperatuur 16- 17 graden C. Deining: Matig lange, matig hoog.
Vooruitzichten voor de periode van 24 juni 08.00 tot 20.00:
Half tot zwaar bewolkt. Aanvankelijk nog kans op enkele buien, later opklaringen.
Vrij krachtige tot krachtige wind uit het Westen. Overwegend goed zicht buiten buien. Aanschietende zee tot zee. Matig lange, matig hoge deining.

NIEUWS:
De Australische premier Menzies heeft onlangs bij zijn terugkeer in Sydney van een reis van 2 maanden verklaard, dat het verlenen van zelfbestuur aan het Australische gebied van Papua Nieuw Guinea misschien zou worden versneld. Hij zei er de voorkeur aan te geven dat aan dit land te vroeg zelfbestuur zou worden verleend dan dat een explosieve situatie zou worden geschapen door het niet te verlenen. In Darwin zei de Labour oppositieleider Calwell, dat Australië, Nederland en Indonesië een overeenkomst zouden moeten sluiten om de vrede op Nieuw Guinea te bewaren totdat de bewoners in staat waren te besluiten wat zij willen.

 

UIT KADOPOST 29.

In zee, 24 juni 1960
No. 29
POSITIE: ten 17.30: 33-55 ZB en 28-38,2 OL. Ongeveer 65 mijl uit de kust ter hoogte van
East Londen.
KOERS: 060            VAART: 18’

WAT WE DOEN:
Vandaag hebben we een weinig in kunnen slingeren op aanschietende zee tot zee. Vorderen desalniettemin gestaag. Op de dagelijkse orders voor morgen heeft men kunnen lezen: "Oefeningen: opmars naar Mauritius". Dat doen we dan maar en dat we het dra mogen bereiken.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Vrijdag    :Onderofficieren  :Complot der valse munters.
               Kpl's en mansch.:Bittere ervaring (18.00 en 20.30)
Zaterdag :Officieren           :Bittere ervaring.
               Kpl’s en manschapp. : Nader bekend te maken herhaling. (18.00 en 20.30)
               Voor allen             : Quiz over de amusementsradio ten 19.30

KLAVERJASDRIVE
De klaverjasdrive van gisterenavond werd een groot succes. Niet minder dan 24 paren namen aan deze strijd deel. Er heerste een goede stemming en er werd enthousiast gekaart. Het winnende koppel, KPLBOTT Hendriks en MATR 1 Meijerink, had een voorsprong van ruim 600 punten op nummer twee. Dit gaf wel iets te denken.

WEERBERICHT
Weerbericht tot hedenavond 20.00: Veel bewolking en buiig. Zuidwesten wind 3o-35 kts langzaam afnemend. Zicht 5 - 7 mijl. In buien minder dan een halve mijl. Zee: wilde zee, temperatuur 20 graden C. Deining: Kort, laag, uit ZW.
Vooruitzichten van hedenavond 20.00 tot morgen 08.00: Veranderlijke bewolking met enkele buien. Harde, later wellicht krachtige Zuidwestelijke wind. Matig zicht. Wilde, later aanschietende zee. Temperatuur 21 gr.C.
Korte lage deining.

HOUD JE MOND EN LEES MAAR:
In de toko verkoopt men mentolballen in een plastic zakje. "Mottenballen" noemen ze die. Er kwam een sergeant in de toko en deze vroeg of de tokobaas mottenballen verkocht en de tokobaas zei: "Ja."
Er werd de sergeant een plastic zakje in de handen gelegd en de sergeant verdween. Hij kwam echter spoedig weer terug met de mededeling dat hij ijverig mottenballen tussen zijn blauwe goed strooide, toen hij eensklaps ontdekte dat hij met mentolballen aan het strooien was en dat was echt niet zijn bedoeling geweest. Echte mottenballen bleken er in de toko niet te zijn.

Morgen is het postsluiten om 07.30 uur. Een matroos heeft echter gevraagd om uitstel, aangezien hij de 16 brieven, die hij woensdag ontvangen heeft, niet allemaal zo vlug kon beantwoorden.

NIEUWS:
De Tweede Kamer heeft vandaag met 12 tegen 42 stemman de motie van de heer de Kadt van de Partij van de Arbeid, die doelde op de versterking van de defensie van Nieuw Guinea, verworpen. In de motie werd de regering uitgenodigd om de militaire uitgaven niet te belasten met uitbreiding van taken die als navo-verplichtingen moeten worden beschouwd en bij overleg in de navo inzake de Nederlandse bijdrage in de Westelijke verdediging uit te gaan van verkorting van de werkelijke diensttijd voor dienstplichtigen.

 

UIT KADOPOST 30.

In zee. No.30
Zaterdag 25 juni 1960 .
POSITIE: ten 17.30: 29-12 ZB en 33-35 OL. Ter hoogte van Durban, ongeveer 70 mijl uit de kust.
KOERS:  075         VAART: 18'

WAT WE DOEN:
Vandaag olie afgegeven aan de jagers, hetgeen met enige moeite gepaard ging. Na het olieladen gaan we weer over op de goede koers naar Port Louis.

Filmprogramma voor vandaag en morgen:
Zaterdag       :Officieren           :Bittere ervaring.
                     Kpl’s en mansch. : ??
                     Quiz over de amusementsradio. Aanvang 19.30
Zondag         : nihi1.

HET WEER
Verwachting van hedenavond 14.00 tot zondagavond 20.00: Overwegend licht tot half bewolkt. Enkele verspreide buien. Wind Zuid tot Zuidwest 10-15 kts (Bft 3-4) geleidelijk ruimend naar Noord. 15 -20 Kts (Bft 4-5) . Matig tot goed zicht. Zee: licht golvend tot golvend temp. 22 graden C. Deining: kort tot matig lang, laag tot matig hoog.
Vooruitzichten van zondagavond 20.00 tot maandagochtend 08.00: Veranderlijke bewolking doch ook brede opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind naar Oost draaiend.
Overwegend goed zicht. Overigens weinig verandering.

NIEUWS
President Soekarno heeft zaterdag de leden van het nieuwe Indonesische parlement beëdigd, bijna vier maanden nadat hij het oude parlement had geschorst, omdat het niet met de regering wenste samen te werken. Hij belaste het nieuwe parlement - Waarin de communisten sterker zijn vertegenwoordigd dan ooit - met het uitvoeren van zijn denkbeelden over de democratie, geleide economie en het Indonesische socialisme.

Het smaldeel 5, dat op weg is naar Nederlands Nieuw Guinea zal, zoals is gemeld, een aantal havens aan de Oostkust van Afrika aandoen. De marinevoorlichtingsdienst meldt thans, dat het vliegkampschip “Karel Doorman”  Port Louis op het eiland Mauritius zal bezoeken van 29 juni tot 1 juli. De jagers Limburg en Groningen verblijven te Lorenco Marques van 26 juni tot 28 juni a.s. en de tanker Mijdrecht zal Port Louis op Mauritius aandoen van 30 juni tot 1 juli.

 

Naar overzicht.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1  '46-'48 index] [R81 1948-1955 index] [R81 1958-1968 index] [Bemanning index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Wereldreis 1960] [1e Westreis in 1950 (1)] [Oefenreis Middellandse Zee 1954 (1)] [3e Westreis 1959 (1)] ["Fairwind VI" 1961] [Aruba krant 1] [4e Westreis 1962] [Vlootdagen R'dam] ['Pilot light' 1965] ["Perfect Play"] [HAVENS] [Curacao 1] [Curacao 7] [Hamburg] [Gibraltar 1] [Fort de France 1] [San Juan 1] [Brest] [Noorwegen] [Greenock 1] [Rosyth & Edinburgh 1] [Santa Cruz 1] [Istanbul 1] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]