BuiltWithNOF

 

 

Op maandag 31 augustus 1964 verliet Hr.Ms. Karel Doorman als vlaggeschip van smaldeel 5 de haven van Rotterdam, nadat het daar brandstof had geladen.

Op dinsdag 25 augustus 1964 had aan boord van de Doorman de sbn L.E.H. Reeser het commando overgedragen aan de cdr W.C.M. de Jonge van Ellemeet.
De commandant van deoorman was tijdens deze reis de ltz R.J. Hordijk.

Buiten de Doorman maakten de volgende schepen deel uit van het smaldeel 5: Hr.Ms. Amsterdam, Rotterdam, Drenthe, Dolfijn en Tijgerhaai.
Aan boord waren geembarkeerd de vsq’s 4 en 8.
Voor de oefeningen met het smaldeel waren ook nog zes Sea Hawks van vsq 860 gestationeerd op Lossiemouth.

Slecht weer en een dichte mist waren de eerste de grote spelbrekers en maakten het oefenen onmogelijk.
Om deze reden was het smaldeel eerder dan gepland ten anker gekomen op de rede van Lossiemouth.

Op maandag 7 september 1964 werkten de weergoden weer met ons en was oefenen in olie laden, dag- en nachtvliegen en onderzeebootbestrijding weer mogelijk.

Op woensdag 9 september 1964 werd koers gezet in de richting van Hoek van Holland voor een varende ouderdag aan boord.
Dat moest nog even wachten door de assistentie aan de Duitse coaster ‘Filius’. Het schip maakte water en de eigen lenspompen werkten niet meer.
Per Sikorsky helikopter werd vanaf de Doorman een brandbluspomp en een man voor de bediening overgevlogen naar de coaster.
De coaster beschikte echter niet voor voldoende stroom om de pomp te laten werken.
Hierna werd per schouw een dieselpomp overgebracht naar het schip.
Na dit overbrengen van de pomp kon de Doorman weer de eigen koers naar Hoek van Holland voortzetten.

Deze coaster werd 13 maart 1946 te water gelaten op de scheepswerf Waterhuizen te waterhuizen in Nederland. Op 2 september 1946 werd het schip over gedragen aan de eigenaar NV Gebr. van Uden’s scheepvaart te Rotterdam onder de naam ‘Nassauhaven’.
Later werd het schip onder meer doorverkocht aan een Duitse reder die er de naam ‘Flius’ aan gaf.

Foto van de coaster onder de naam ‘Nassauhaven’.

Hieronder een bericht van Bureau Wijsmuller mbt hun sleepboot ‘Simson’ in relatie tot de coaster ‘Filius’ in 1964.

 18 september 1964 werd door de "Simson" vanuit de haven van IJmuiden koers gezet naar de positie van de Duitse coaster "Filius"(1946 – 397 Brt.) en de Nederlandse coaster "Fram"(1939 – 416 Brt.).
De "Filius" klaarde het met hulp van de Marine en de "Fram" bereikte op eigen kracht Den Helder.

 

Op vrijdag 11 september 1964 werd door de Doorman 725 gasten aan boord ontvangen voor een dag varen op zee.
Na het afwerken van alle demonstraties liep de Doorman de haven van Rotterdam binnen om daar het weekend door te brengen.

Op maandag 14 september 1964 vertrok het schip weer via de Nieuwe Waterweg naar buiten.

Op dinsdag 15 september 1964 embarkeerde aan boord van de Doorman de Commandant Zeemacht Nederland, de vice-admiraal mr. A.N. Baron de Vos van Steenwijk, om deze over te varen naar de haven van Portsmouth.

Op woensdag 16 september 1964 arriveerde Doorman bij Portsmouth maar door het slechte weer was het niet mogelijk voor de Doorman om de haven binnen te lopen en ging op de rede van Portsmouth voor anker.
Een sleepboot werd ingeschakeld om de vice-admiraal over te zetten naar de vaste wal.

Op donderdag 17 september 1964 liep het smaldeel wel de haven van Plymouth binnen.
Even rust voor de bemanning en de mogelijkheid te ontspannen.

Op zondag 20 september 1964 vertrok het smaldeel weer naar zee om tot 2 oktober 1964 deel te nemen aan de Navo-oefening ‘Teamwork’.
Het smaldeel 5 begeleidde tijdens deze oefening het grootste konvooi van na de oorlog, bestaande uit 24 koopvaardijschepen, waarvoor het vliegkampschip dag en nacht vliegtuigen in de lucht bracht ter bescherming van het konvooi tegen aanvallen van onderzeeboten.

Hieronder een aantal krantenberichten uit 1964 mbt de Navo-oefening ‘Teamwork’.

(foto 6841) Een Russische jager vaart naast een Amerikaans vliegkampschip tijdens de Navo-oefening ‘Teamwork’. Zie tekst hieronder.

(foto 6842) Tekst behoort bij de foto hierboven.

(foto 6845) Zie de tekst onder de foto mbt de Russische jagers.

(foto 6843) Zie vooral het stukje mbt het verdwijnen van een opgenomen film.

 

Op donderdag 24 september 1964 werd een opvarende van Hr.Ms. Karel Doorman door een Engelse helikopter naar Engeland gevlogen om vervolgens door te reizen naar Nederland.

(foto 6844) Ook dit regelde de marine voor haar opvarenden.

 

Op zondag 4 oktober 1964 debarkeerden de vsq 4 en 8 naar het MVKV, waarna de Doorman de haven van Den Helder binnen liep en daar afmeerde.

 

Wie bezit foto’s en/of bijzonderheden over deze reis.
Gaarne bericht naar de webmaster.

 

Terug naar index reizen & havens.

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Wereldreis 1960] [1e Westreis in 1950 (1)] [2e Westreis 1952 (1).] [3e Westreis 1959 (1)] [4e Westreis 1962] [Aruba krant 1] [5e Westreis in 1964] [Oefenreis Middellandse Zee 1954 (1)] [1955 oefenreis Italie] [Vlagvertoon Canada en USA (1)] ["Sharp Squall 4"] ["Fairwind VI" 1961] [De Nieuwe Limburger] [Canada 1961] [HAVENS] [Aberdeen] [Aruba 1] [Casablanca 1] [Curacao 5] [Gibraltar 1] [Gotenburg] [Hamburg] [Kopenhagen 1.] [Las Palmas 1] [Lissabon 1] [Montreal - Canada] [San Juan 1] [St. Maarten en Saba] [Toulon & St. Tropez (1)] [Gebeurtenissen] [Gastenboek] [Contact]